Sö NOR1998;22 Kolunda-stenen

Det er ingen overraskelse, at der findes ristefejl i runeindskrifter.

I Nyt om Runer kan man læse en artikel om runestenen

Sö NOR1998;22 Kolunda-indskriften.

Som der skrives i artiklen, er runen 6 fejlagtig ristet som N i stedet for A.

HINLBI = hialbi = hjælpe

Der består muligheden for, at runer 15 + 16 er også fejlagtig ristet.

Runen R i stedet for M og runen A i stedet for N.

Dette HIRA kunne derfor betyde = HIMN = himlen og sætningen ville lyde således:

 

KUÞ HINLBI ANT HIRA AUK KUS MUÞIR

Gud og guds moder hjælpe ånd i himlen

 

På Sö 154 Skarpåker-stenen er ristet HIMN som HIMIN

Indskriften sidste del står med stavløse runer: 

IARÞ SAL RIFN AUK UB HIMIN

jorden skal revne og op himlen

I ordet SAL mangler runen K.

 

På Vg 186 Timmele-stenen står:

KUÞ HIALBI SAUL HANS AUK KUS MUÞIR HILAKR KRISTR I HIMINRIKI

Gud, Guds moder og helliger Krist hjælpe hans sjæl i himmerige.

 

Ristefejl kan findes i mange runeindskrifter.

Et godt eksempel viser indskriften på Sö 74 Ålsäter-stenen.

ÞURAAR RAISTI STAIN ÞANSI--------------------Thornar rejste denne sten

AT SUN SIN KURR--------------------------------------efter sin søn Gorm

AUK KIARDI SBANKAR-------------------------------også gjorde Sbangar

UFIR SUN---------------------------------------------------efter sin

 

Runen 4 er fejlagtig ristet som A istedet for N.

Runen 34 er fejlagtig ristet som R istedet for M.

I ordet ufiR mangler runen T.

 

I runeindskriften på Sö NOR1998;22 Kolunda er nøjagtig de samme runer fejlagtig ristet, nemlig runen R istedet for M og runen N istedet for A,

 

 

                                               Sö 112 Kolunda

På Sö 112 Kolunda-stenen står:

 

UIKTIRFR AUK TIARFR------------------------------------------Vigdärv og Tjärv

RAISTU STAIN ÞANSI--------------------------------------------rejste denne sten

AT ÞURKIL FAÞUR SIN------------------------------------------efter Thorkel, deres fader

ÞRUTAR ÞIAKN-----------------------------------------------------kraftens dreng

 

 

                                            Sö 113 kolunda

  

Runeindskriften Sö 113 er også fejlagtig ristet.

Ordstillingen er mere end usadvanligt.

Runen I i SITU skulle være istedet for runen A.

Navnene af faderen og moderen mangler

 

ÞAIR SITU STIN SUNIR----------------------------------------de satte stenen sønner

ÞURKITILS AUK FULKU---------------------------------------Thorketils og Folka

HIAR FAÞUR AUK MUÞUR-----------------------------------her fader og moder

IFTIR KIARÞU TRIKILA------------------------------------------efter gjorde drenge

 

Thorketils og Folkas sønner de satte her stenen efter fader og moder gjorde drengene.

                                    

 

                                       Sö 360 Bjuddby-stenen

Sö 360 Bjuddby-indskriften indeholder flere ristefejl

ÞURSTIN REISTI STIN ÞISI--------------------------------Thorsten rejste denne sten

IFFIR BRUUR SIN ÞURBN----------------------------------efter Thorben sin broder

SUN RUUTS------------------------------------------------------Ruts søn 

FARIT UAS I FARINKI-----------------------------------------har været farunge

 

I ordet IFFIR er den 3. rune fejlristet istedet for runen T.

I ordet BRUUR mangler runen Þ mellem U og U = BRUÞUR = broder

I navnet ÞURBN mangler runen I mellem B og N = ÞURBIN = Thorben

I navnet RUUTS (gen.) et den 3. rune U fejlagtig ristet for meget.