DR 282 Hunnestad(1)-stenen

DR 282 Hunnestad(1)-stenen står i dag på Kulturhistorisk museet "Kulturen" i Lund.

Så tidligt som i 1600-tallet kendte man til Skånes pragtfulle Hunnestad-monument, bestående af  8 sten,  2 med runeindskrifter, 3 med billederistninger og 3 uden ristninger.

DR 282 Hunnestad(1)-stenen viser en mand, som drejer ansigtet til højre og han holder øksen opad over skulderen.

Kong Fredriks befaling, at transportere stenene 1652 til København, blev ikke efterfolgt.

I 1814 søgte N.H. Sjöborg efter stenen på deres gamle plads, men fik at vide, at monumentet blev ødelagt ca 1790 og resterne befinder sig på gården Hunnestad nr. 9, og han fandt den store runesten slået i stykker.

I 1855 tegnede Nils M. Mandelgren den store sten, som fandes samme sted, da også overstykket af den store runesten og en af billedestenene fandes.

 

Der findes flere forskellige tegninger af Hunnestad-monumentet.

 

Ole Worms har tegnet Hunnestad-monumentet kun med to fejl

På DR 282 Hunnestad(1)-stenen har han tegnet STAIA for STAIN og AUTAR for AUTIR. 

 

Jon Skonvig har tegnet Hunnestad-monumentet meget sjusket og med mange fejl.

1. På tegningen af Hunnestad(1)-stenen drejer sig manden til venstre med øksen nedad.

2. han har lavet fejl ved det første rune O,

3. han har tegnet binderunen M og R i ordet DAIR

4. han har tegnet runen U istedet for runen A i ordet KUNA.

5. På Hunnestad(2)-stenen har han glemt at tegne ordet HANTAR,

6. han har glemt at tegne det store kors.

7. og den første rune i OSBURN har han tegnet spejlevendt

8. Han har tegnet runen A i ordet SNTI, men runeristernen har ristet N.

9. Med stor fantasi har han tegnet DR 284 Hunnestad(3)-stenen.

10. Med samme stor fantasi har han tegnet DR 285 Hunnestad(4)-stenen.

11. På DR 286 Hunnestad-(5)-stenen har han overhoved ikke tegnet noget. 

12. Man kan ikke stole på ham, når han har tegnet ordet AFTIR på Hunnestad(1)-stenen. 

 

Tegningerne af DR 282 Hunnestad(1)-stenen fra Nils M. Mandelgren og Magnus Dublar Rönnou er meget detaileret og uden fejl.

Begges tegninger viser ordet AUTIR

Ole Worm tegnede ordet AUTAR

I Johan Göranssons værk:

>>Bautil, alle Svea ok Götha Rikens Runstenar<< vises dette ord som AUTIR

 

Underligt nok er skaden lige der på stenen, hvor A(xx)IR står

 

Indskriftens kontekst viser at der mangler ordet AFTIR.

Men Nils M. Mandelgren, Magnus Dublar Rönnou og Ole Worm tegnede noget andet, næmlig AUTIR og AUTAR.

De dre tegner har tegnet AUT--

At Ole Worms har tegnet runen A efter AUT-- er en fejl, man kan stadig se på stenen, at der er ingen tværstreg. 

Det er meget sandsynligt, at runeristeren tog fejl ved navnet AUTIR og glemte at riste ordet AFTIR 

Der findes yderliger 2 ristefejl:

Runen A i ordet AUK har to tværstrege.

I ordet SAUTU er den tredje rune U for meget.

 

Kvindenavnet AUTIR står også på DR 280 Skårby(1)-stenen og DR 281 Skårby(2)-stenen

På DR 282 Hunnestad(1)-stenen står:

OSBURN AUK TUMI-----------------------------------------Osbjærn og Tume 

ÞAIR SAUTU STAIN ÞANSI-------------------------------de satte denne sten

(aftir) AUTIR RUI------------------------------------------------efter Autir, ruge

AUK LAIKFRUÞ SUNU--------------------------------------og foster, sønnen

KUNA HANTAR-------------------------------------------------konen hanterede

Hyrrokkin hanterade Autir og hendes dødfødte søn.

 

På DR 283 Hunnestad(2)-stenen står den samme afslutning

OSBURN SNTI STAIN ÞANSI--------------------------------Osbjørn satte denne sten

AFTIR TUMA SUN------------------------------------------------efter Tume, (sin) søn

KUNA HANTAR----------------------------------------------------konen hanterede

Hyrrokkin hanterade Osbjørns søn Tume

Også i denne runeindskrift findes ristefejl.

Runen N i ordet SNTI burde være runen A. Også mangler ordet SIN.

 

På DR 281 Skårby(2)-stenen står også samme kvindenavnet AUTIR

AUTIR SATI STAIN ÞANSI------------------------------------Autir satte denne sten

AFTIR HAKUN-----------------------------------------------------efter Hagon

Hyrrokkin hanterade Autirs søn Hagon

 

HYRROKKIN er ættekvinden på DR 284 Hunnestad(3)-stenen, som sidder på ulven.

hon kom ok reid varga---------------------------------------hun kom og red ulven 

og hafdi hoggorm at taumum--------------------og havde hugormen om tommen

HYRROKKIN er kendt for at skjuta ner Balders skepp och tänta eld på det

 

 

 

Nils M. Mandelgren tegnede DR 282 Hunnestad(1)-stenen i 1855 

                                                Magnus Dublar Rönnou tegnede stenen  i 1716

Ole Worms tegnede DR 282 Hunnestad(1)-stenen i 1643

                                                                  Jon Skonvig tegnede stenen  i 1627

                                DR 283 Hunnestad(2)-stenen

Ole Worms tegnede Hunnestad(2)-stenen i 1643

                                                                   Jon Skonvig tegnede stenen i 1627

 

 

                               DR 284 Hunnestad(3)-stenen

                                      med Hyrrokkin på ulven

 Ole Worms tegnede DR 284 Hunnested(3)-stenen i 1643                                     

                                  Magnus Dublar Rönnou tegnede stenen i 1716

                                                                 Jon Skonvig tegnede stenen i 1627

 

.

.

.

.

.

.

Ole Worms tegnede DR 285 Hunnestad(4)-stenen i 1643

                               Magnus Dublar Rönnou tegnede stenen i 1716

                                                                   Jon Skonvig tegnede stenen i 1627

   

 

Ole Worms tegnede DR 286 Hunnestad(5)-stenen i 1643

                                                                Jon Skonvig tegnede stenen i 1627

                                                                       

                                          DR 281 Skårby(2)-stenen

KUNA HANTAR blev tolket som Gunne Hånd.

Men KUNA betyder kone

HANTAR er et verbum i datid: svensk: hanterade; dansk: hanterede.

(sml: ristade = ristede; stavade = stavede; skändade = skændede; luftade= luftede)

HYRROKKIN er denne kone, en ættekone. 

På DR 284 Hunnestad(3)-stenen sidder hun på ulven med hugormen om tommen.

                      HYRROKKIN er konen der dømmer over mennesker.

                  >>hon kom ok reid vargi ok hafdi hoggorm at taumum<<

 

LAIKFRUÞ SUNU

Autir død ved fødsel af hendes søn. Han død uden navn.

Derfor kaldte man sønnen "laikfrud" = Laichfrucht = Leibesfrucht = foster.

gotisk: leik = Leichnam

Laikfrud betegnes på tysk Leichfrucht.

Laich betyder rogn, laichen betyder at lægge rogn.

Laich er den rogen som frø og fisk lægger.

Laichfrucht betegnes også på tysk som Leibesfrucht.

Die Frucht des Leibes einer Frau.

Kroppens frugt af en kvinde.

Ave Maria taler om Leibesfrucht

Latin: fructus uantris

 

Autir har begravet et andet barn før.

DR 281 Skårby(2)-stenen:

AUTIR SATI STAIN ÞANSI------------------------------------Autir satte denne sten

AFTIR HAKUN-----------------------------------------------------efter Hagon

 

At tolke RUI som et navn holder ikke stik ved nærmere undersøgelse.

Rui betyder ruge. Autir rugede barnet ud.

Høns sidder på æggene og ruger kyllinger ud.

Latin: pullos educere; ovis incubare.

Idag bruger man ordet rugemor for en kvinde som påtager sig at være gravid og føde et barn af andre. 

 

AFTIR AUTIR RUI-----------------------------------------------------------efter Autir ruge

AUK LAIKFRUÞ SUNU-------------------------------------------------og forster sønnen