Runeindskrifter fra Hälsingeland

 

 

 

                                               Hs 1 Vevlinge by

A) -- x ------.--- bia[rn]---- 

B) ---h----

A)    x   Bjørn

B)    <---h(jælpe)?---->

 

 

 

                                                  Hs 2 Norrala kyrka

: anasuiÞr : auk utrikr auk sikbiurn ÞiR litu rita stin x aftiR katilbiurn : auk anunt : sun hans : auk saufaraR : kuÞ hialbi [:] a[--------------------------]rki Þita

Ansvid og Otrygg og Sigbjørn de lod rejse stenen efter Ketilbjørn og Anund, hans søn og Søfarer, Gud hjælpe deres ånd, (N.N.) ristede dette mærke

 

                                                  Hs 3 Borg

----i--- 

<---i-->

 

 

 

                                                  Hs 4 Borg

rent ornamental 

 

 

                                                  Hs 5 Daglösa

[----ianin---]

<---iania--> 

 

                                                  Hs 6 Järvsö prästgård

unulfr auk fiuluar ristu stin Þinsa iftiR tiuRo faÞur sin hriÞulfsI Isun auk at haurlau muÞur sina finuluars tutur a uitku staÞum

Unnulv og Fjolvar rejste denne sten efter deres fader Tjore, Hraidulvs søn, og efter deres moder Hørløg, Fjolvars datter i Vitgudsstad (Viksta)

 

 

 

 

                                                  Hs 7 Forsa kyrka

A) : uksa tuiskilan auk aura tuo staf at fursta laki : uksa tuo auk fiuraI Iat aÞru laki : in at ÞriÞia laki uksa fiuraI Iauk auraI Iata staf : auk alt aiku i uarR if an hafsk aki rit furiR :

B) suaÞ liuÞiR aku at liuÞriti sua uas int fur auk halkat : in ÞaR kirÞu sik ÞitaI Ianunr o tarstaÞum : auk ufakR o hiurtstaÞum : in uibiurn faÞi :

 

deutsch: Ein vierjähriger Ochse und zwei Öre als Bussgeld beim ersten Vergehen; zwei Ochsen und vier Öre zum zweiten Mal; aber beim dritten Mal vier Ochsen und acht Öre; und wenn er seiner Plicht nicht nachkommt, wird all sein übriger Besitz beschlagnahmt. Was das Volk gemäss dem Landesgesetz das Recht hat zu fordern, das wurde zu alter Zeit bestimmt und festgelegt. Und folgende stellten diesen Ring her: Anund aus Tåsta und Ofeg aus Hjortsta. Ein Vibjörn ritzte (die Runen). 

svensk: En tvegill oxe och örar två till staven för första laget; oxar två och örar fyra för andra laget: men för tredje laget oxar fyra och örar åtta till staven; och all egendom i kvarstad om han gör icke rätt för sig; det de lärde äga (få) enligt folkrätt, så var stadgat förr och helgat. Men de gjorde stadga denna: Anund på Tåsta och Ofeg på Hjortsta; en Vibjörn ristede (runor).

english: One four-year-old ox and two silver penny to the staff for the first time; two oxen and four silver penny for the second time; but for the third time four oxen and eight silver penny; and all property in suspension; if he doesn`t make right, That, the people are entitled to demand, according to the law of the people, that was decreed and ratified before. This ring was made of Anund from Tåste and Ofeg from Hjortsta; a Vibjörn carved (the runes).

dansk: En fireårig okse og to ører til staven for første gang; to okser og fire ører anden gang; men tredje gang fire okser og otte ører; og all ejendom i beslaglæggelse; hvis han ikke gøre ret. Det de lærde er berettigt til at tage, efter folkeloven. Og ringen blev gjort af Anund fra Tåsta og Ofeg fra Hjortsta; en Vibjørn ristede (runer) 

 

 

 

 

                                                  Hs 8 Hudiksvalls kyrka

[barirÞ + risti stain Þina aftiR un(a) bruÞur sin han ua sun arinbiarnaR a-Þuaun-ua-sun + ial[b]i [k)u(Þ) ant unaR]

Barid rejste denne sten efter sin broder Unn, han var Arnbjørns søn, <a--Þuaun-au-sun> Gud hjælpe Unnes ånd  

 

 

 

                                                  Hs 9 Hälsingtuna

----: aftiR : Þurstin : su[n : sin] 

--efter (sin) søn Torsten 

 

                                                  Hs 10 Hälsingtuna

[al]frunaR sun lina (s)tin Þin f--(Þ)---sum sunan i na---fir

----a---i(Þ)bnu + a--t---st[in Þina] aftiR sunu sina Þria hruÞmar i Þo--fit uma(h)l

---in brusi asbiurnaR sun fa[Þi] runaR Þi[sa]

raÞa

Alfruns søn Linne (rejste ) denne sten <f---(Þ)> som sønnen i <na----fur> <-a--i(Þ)bnu><a-t-> denne sten efter sine tre sønner Hrodmar, en<Þo--flt> <umahl>, en Bruse, Asbjørns søn ristede disse runer

tyde

 

 

 

 

 

                                                  Hs 11 Högs kyrka

uifostr : lit : [rai]sa : s[tai]n Þina : abtiR uta : [f]a[Þ]ur sin :

kuÞ hialbi salu honis : ÞiR markaÞu runa aluiR ak bratr :

Vifast lod rejse denne sten efter sin fader Udde, Gud hjælpe hans sjæl, Alver og Brand de ristede runer

 

 

 

                                                  Hs 12 Högs kyrka

kuÞniutr + ÞrusI Isun + lit rita stin Þina + ak bru kirÞi + aftiR bruÞr sina + asbiurn : ak at kuÞlaf

Gudnjut, Thores søn, lod rejse denne sten og bro gøre efter sine brødre Asbjørn og Gudlev

 

 

                                                  Hs 13 Hallsta och Hjortsta

[-----(Þ)---] 

                               

 

 

 

 

                                                  Hs 14 Malta

A) hrumunt rit[a] staina ÞinaI IaftiR fikiulf : brisa sun : in brisi uas lina sun : in lini uas unaR sun : in un ua[s u]faksI Isun i(n) (u)faka ÞurisI Isun

krua uas muÞiR hikiulfa  in Þa barlaf in Þa kuÞrun 

hrumunt hikiulfa sun faÞi runaR ÞisaR : uiR sutum stin Þina nur i balas---in :

B) kiulfiR uarÞum lanti Þisu i Þa nur i uika i Þrim bium in Þa lanakriI Iin Þa fiÞrasiu

Hrodmund rejste denne sten efter Breses søn Hegulv og Brese var Linnes søn, og Linne var Unnes søn og Unne var Ofegs søn og Ofeg var Thores søn.

Groa var Hegulvs og Barlevs og Gudruns moder

Hrodmund, Hegulvs søn ristede disse runer. Mændene hentede denne sten nord i Balsten.

Gylfe vartede disse lande i norden, tre byer, Veka og Lönangre og Fedrasjö.

 

 

 

 

 

                                                  Hs 15 Sunnås

hrumuntr hikiulfsI Isun riti stin ÞinaI IaftiR hikiulfa sun:

hrumunt in Þa Þurmunt in Þa snrariR in Þa un

Hrodmund, Hegulvs søn rejste denne sten efter Hegulv, Breses søn,

Hrodmund, og siden Thormund, og siden Snarre og siden Unn

 

 

 

 

                                                  Hs 16 Delsbo

A) --- [an]untr : krib(i)[sI Isun : risti :   -------[b]ruÞur hanaR  (i)[auaRiu : aikil-------aÞi : -------[ma](r)kaÞi stin Þin[a]

B) [---(k)uin---]

A) Anund, Gripes søn rejste (denne sten efter) hans broder <iauaRiu><aikil><--aÞi> ristede denne sten

B) <--kuin-->

 

 

 

 

                                                  Hs 17 Delsbo

[-- (ris)t]i : stin : ÞinsaI IaftiR bruÞr : sin(a) -------------------------un :]

    rejste denne sten efter sin broder -----------------------------------<---un>

 

 

 

 

                                                  Hs 19 Delsbo

sia : ma : Þu : a : mkh :

æi : ma Þu : fa : mik :

kunnar : karÞi : mik :

kirkian : a : mkh :

s(æ)luk  maria

se må du på mig,

ej må du få mig,

Gunnar gjorde mig,

kirken har mig,

Salige Maria 

 

 

 

 

                                                  Hs 20 Ljusdals kyrkogård 

A) [(h)ruaR---]

B) [--smuau --- -si(R) sun: h---]

C) [---(u)kr : in ta ---]

A)  Hroar   

B)   <--smuau--> <--siR> søn, han?

C)   -- ung? < : in ta-->

 

 

 

 

                                                  Hs 21 Jättendals kyrka

asmuntr ok fa[r]Þ[i]k[n] ÞiR ritu stin * Þina * aftiR Þu[rkatil faÞur sin autrunkum ku]nburka faÞ[i stin Þina in kuÞa]

Asmund og Fardreng de rejste denne sten efter deres fader Thorketil fra Vattrång. Gunnborga den gode ristede denne sten

 

 

                                                     

                                                        Hs ATA322-2795-2011 Högs kyrka

A) fu

B) fuÞ

C) fuÞo

D) fuÞor

E) fuÞork

 

 

 

 

                                                  Delsbo kyrka

                                        Runeindskriften er fra 1740