Runeindskrifter fra Gästrikland

 

 

 

 

                                                  Gs 1 Österfärnebo kyrka

sniolauk . lit resa . stain . (e)ftiR . uilef . bunta . sin . in . oyniotr

Sneløg lod rejse stenen efter sin ægtemand Vilev, en Øynjut (ristede runer)

 

 

 

 

                                                  Gs 2 Österfärnebo kyrka

[ily])iki : ok : f[uluiki x ok : Þurkair---------x sin x snilan] kuÞ ilubi (o)(n)(t)[a] 

Jlluge og Fulluge og Thorgeir-----------------sin dygtige, Gud hjælpe (hans) ånd

 

 

 

                                                  Gs 3 Kungsgården

(---a + nisauit x osis x ioklku x ihbtmsr x loifnmuosbt + a-is x k---....ioi(u)(i)a-) 

nonsensindskrift

 

 

 

                                                  Gs 4 Hedesunda kyrka

[-- (lit rais)a stin aftiR sut bu(anta) sin uk : keirmar at mak isin x ubiR risti] 

lod rejse stenen efter sin ægtemand Sutt, og Geirmar efter sin makker, Øpir ristede (runer) 

 

 

 

                                                  Gs 5 Hedesunda kyrka

rent ornamental

 

 

 

                                                  Gs 6 Hade  (Hadeholm)

---yftiR . moÞur . sena -----

... efter sin moder ----

 

 

 

 

                                                  Gs 7 Torsåkers kyrka

x -(u)(i)(r)(i) riti s=tin Þino x at kuÞbiurna x bruÞu=r si-------m---x kut . uas muÞiR x kuÞmu[nt]r x kuÞmuntro : Þrukn[a]Þi : 

<-uiri> rejste denne sten efter sin broder Gudbjørn, <-----u---m-->, Gutta var Gudmunds moder; Gudmund druknede

 

 

 

 

                                                  Gs 8 Väster Hästbo

A) asmuntr- - -------------------han : uas : uist:---ikla-ti --- --------------k=uust(k=u) 

B) - faÞ(u)- ... 

 Asmund ------ fader ....han var vesterud i England --------------------<kuust ku--->

 

 

 

                                                  Gs 9 Årsunda kyrka

(a)nu[n]r : sun : r[u]Þ[u](r) at x [uili](t) [Ris:]t eftir : bruÞu[r : sin : ok : kyÞe=lfi : muÞur : sina : uk] : eft[i]R : (a)sbiorn : o[k :o]ifuÞ

Anund, Rodurs søn, lod rejse (stenen) efter sin broder Thorger og sin moder Gudlev og efter Asbjørn og Øyfod

 

 

   

 

                                               Gs 10 Alborga by  

                              Runstenen är vid flere tillfällen förgäves sökts -

                                  kan ha varit en rest sten utan runinskrift.

 

 

 

 

 

                                                  Gs 11 Järvsta

ÞiuÞkiR ukI IkuÞlaifr : ukI Ikarl ÞaR bruÞr aliR : litu rita stain Þino x Þa sataI Iaimunt runoR ritaR abtiR ÞiuÞmunt faur sin kuÞ hialbi honsI IsaluI Iuk muÞiR in osmuntr kara sun markaÞi x

Gudgeir og Gudleif og Karl, alle de brødre lod rejse denne sten, da satte Aimund ratte runer, efter deres fader Gudmund, Gud og Guds moder hjælpe hans sjæl, en Osmund, Kares søn, ristede (runer)

 

 

 

 

                                                  Gs 12 Lund

iÞal[i]ra x lit rita stin Þino + abtiR ibiurn sun sin x ÞaR uaR[u] ...(h)---

[s]uain x auk arnfasta (a)uk a(i)----- [k]uÞ hialbi honsI IsaluI IukI IkuÞs muÞiR runoR ritaR hu[ai]msr

<iÞalira> lod rejse denne sten efter sin søn Eibjørn, de var ---<--h---> Sven og Arnfast og <ai---> de >ua-->, Gud og Guds moder hjælpe hans sjæl, <huaimsr> ristede runer

 

 

 

 

 

                                                  Gs 13 Söderby

x brusi lit rita s[stain Þino (a)]b[ti]R (i)h(i)(l) brur sin : in h-n uarÞ taudr a tafstalonti x + Þo brusi furÞi lank lans  abtiR [br](u)r sin h(o)[n] fur (m)iR fraukiRi kuÞ hialbi honsI IsaluI IukI IkuÞ(s) (m)(u[ÞiR * suain * uk osmunrt * ÞaiR markaÞu]

Bruse lod rejse denne sten efter sin broder Egil, og han blev død i Tavastland (Finland), da førte Bruse lange lanse efter sin broder, han for med Fröger; Gud og Guds moder hjælpe hans sjæl; Sven og Osmund de ristede (runer)

 

 

 

 

                                                  Gs 14 Ovansjö kyrka

ehlhi----xosuhlfr x ok osmuntr x ÞirI Iritu : s(t)in x efti(r) ------------

-----sa(r)--- ------str : smiÞa x ok --------------is(i)Þ kyfti .

Helge (og) Osulv og Osmund, de rejste stenen efter--------

---- han (var bed)ster smed og  ---------------<isiÞ> købte?

 

 

 

 

                                                  Gs 15 Ovansjö prästgården

rual=tr x ok x utr xlitu x restu x s[(t)en x eftr x irm-----------ku]Þ [x] iulbi x onta--- ----[o(n) x litsi(a)]

Hroald og Udd lod rejse stenen efter Arnmund, Gud hjælpe (hans) ånd <-on litsia>

 

                                                  Gs 16 Ovansjö prästgård 

A) ---(e)ftiR : sihbi--

       -s=ta lit : biu---

B)   [---Þana---]

denne (sten) lod (rejse) Bjørn efter Sigbjørn

 

 

 

                                                  Gs 17 Åsensby

----[aus](t)arla--  -----runa(r)--

  ------ østerud --- runer

 

 

 

 

                                                  Gs 18 Björke

A)  ----os---

B) ---a + ost-----

C) ---(u)al + aukli---

D) ----honis------  

A) <---os--->

B) <---a  ost---->

C) <ual> <aukli-->

D) < --honis-->                                          

 

 

 

                                                  Gs 19 Ockelbo kyrka

[blesa x lit x raisa x stain x kumbl x desa x fa(i)(k)(r)(n) x ef(t)ir x sun sin x suarxaufÞa xfr(i)Þelfr x u(a)r x muÞir x ons x siionum x kan inurt x disa xbhum : arn : (i)omuan sun : (m)(i)e(k)]

Bläse lod rejse dette smucke stenkuml efter sin søn Svarthöfde, Fridelv var hans moder, <siionum> <kan> <inuart> dette <bhum> <arn> <iomuan> søn <miek>

 

 

 

 

 

                                                  Gs 20 Ockelbo prästgård

rent ornamental

 

 

 

                                                  Gs 21 Axmar, Sundmarsnäset

ibtiR uik...

efter Vig(bjørn)?

 

 

 

 

                                                  Gs 22 Berg 

 i : rastu : st

 -- reste st(enen)

 

 

 

 

                                                  Gs Fv1993;223 Näsbacken

 .....(R)..... (l) : (u).......---(f)(k):(s)

<---R---l> >u-----fk> >s--->