DR 338 Glemminge-stenen

Runeindskrifterne fra Glemminge, Sønder Vinge, Skjern og Saleby viser i deres formulering og bruget af tyske ord, at missionærer og andre kirkefolk fra Tyskland har virket i Skandinavien.

Også det sidste farvel var noget, som kom først med den opstræbende kristendom til Skandinavien. Idag skriver man: hvile i fred, rest i peace, Ruhe i Frieden.

 

Runeindskriften på DR 338 Glemminge-stenen lyder således:

 

SUINI SATI STIN ÞASI----------------------------------Sven satte denne sten

IFTIR TUSTA HIN SKARBA----------------------------efter Tuste, den skarpe

FAÞUR SIN--------------------------------------------------sin fader

HARÞA KUÞAN BUTA-----------------------------------har det godt bonde

UIRÞI AT RATA HUAS UBBRIUTI--------------------blev efter råd hvad opbrudt

 

På Glavendrup-stenen er den første del af HARÞA KUÞAN fejlristet.

  

UIRDI betyder på tysk "wurde".

 

Jeg henviser til Västergötland Vg 184 Smula kyrkogård:

Kuli rsÞi stin Þesi eftiR rÞr kunu sinaR -

Gulle rejste denne sten efter sin kones brødre

esburn ok iula treka hrÞa kuÞa -

Æsbjørn og Jule, drenge har det godt

ian ÞiR urÞu tuÞiR i lÞi ustr

de blev død i led østerud

 

URDU betyder blev og er plural - UIRDI betyder blev og er singular

 

AT betyder "efter"

RATA betyder "råd". På tysk "Rat".

Nogle Professorer mente, at ord råd skrives med Þ.

Men skrivefejl findes i mange runeindskrifter.

Måske var runeristeren fra Tyskland.

Bruget af ordet UIRDI og RATA henviser til det.

På G 170 Hejde kyrka stenen står: RATO, som betyder på svensk raden, på dansk, linje, på tysk: Zeile. Også her har man brugt runen T i stedt for runen Þ.

HUAS betyder "hvad", på tysk "was".

UBBRIUTI betyder opbrudt; ligesom på DR 81 Skjern (2) stenen henviser det til runerne. Når man hugger runer opbryder man overfladen af stenen.

Runerne blev til efter samråd med én som kendte noget til runerne.

 

På DR 338 Glemminge-stenen står heller ikke nogen forbandelse.

                                   Sö 106 Kjula ås, Kungshället

ALRIKR RAISTI STAIN------------------------------------Alrik rejste stenen

SUN SIRIÞAR-------------------------------------------------Sigrids søn

AT SIN FAÞUR SBIUT-------------------------------------efter sin fader Spjut

SAR VISITAULA UM UARIT------------------------------han vesterud var

HAFÞI BURG UM BRUTNA -----------------------------havde borg opbrudt

I AUK UM BARÞA FIRÞ------------------------------------og pløjede bølgerne

HAN KAR SAR KUNI ALAR-------------------------------han var (en) karl, (han) kunne alt