Runeindskrifter fra Gotland

                                                    G 301 - G 395

 

 

 

 

 

                                                          G 301 Lärbro kyrka  

[-----i : kristus : naÞi------]

   <---i> Kristus nåde

 

 

 

 

 

                                                        G 302 Lärbro kyrka  

[--i--- : leÞi ----iuan : olafs : sun : er ------]

--------lede-----Johann, Olafs søn, han

 

 

 

 

 

                                                       G 303 A Lärbro kyrka  

[---fis----]

<--fis-->

 

 

 

 

 

                                                        G 303 B Prästgården

spor af slidte runer

 

 

 

 

                                                        G 304 Ganns ödekyrka  

A) [ano : blsai : {1672} to-ps : o=n æ : s=l Þ : ]

B) [imææiæÞÞeR]

A) Anno blessing 1672<tops> <onæ><slÞ>

B) <imææiæÞÞeR>

                                     

 

 

 

 

 

                                                        G 305 Hangvars kyrka 

---nsik--- 

<--nsik->

 

 

 

 

 

                                                        G 306 Hangvars kyrka 

 [x gan]uiÞr : o=k * botuiÞr * [kaslla * o=k * Þair *]letu * haga * an stain * o=k * yfr * sin faÞur * butair * aitin * guÞ * alssualsuhr * hafi * Þina * sial * o=k Þa uar * I + o... primst=efr o=k f ir sunutahr * o=k en ha do

Gannvid og Botvid  i Kassle, og de lod hugge denne sten og over deres fader, (han ) hedder Botgeir, Gud allmægtiger har din sjæl, og da var L primbogstav og F er søndagsbogstav, og da han død

 

 

 

 

 

                                                        G 307 Hangvars kyrka  

[sihlaif * o=k * iakaupr * a=f * flinau]ik * Þair * l[it]u * gira * mik * yf[ir * sui]n * faÞur sir[iaf * o=k * Þotr * o=k * ----fr---------] 

Sigleif og Jakob fra Flenvike de lod gøre mig over Sven, Sigreifs fader og <Þotr> og--fr

 

 

 

 

 

                                                        G 308 Hangvars kyrka  

 + sihraif : i : flinavik : ha[n : lit : mik : gera :yfir] : sin : [fa]Þur : iakaup : guÞ : naÞi : hans : sial : Þa : uar : u[r : prim : stafr : ok : Þos : sunut]ahr : en ha[n] : do

Sigreif i Flenvike, han lod gøre mig over sin fader Jakob, Gud nåde hans sjæl, da var U primbogstav og D søndagsbogstav, da han død

 

 

 

 

 

                                                        G 309 Hangvars kyrka  

leiknar x raist[i x stain x ok x bro x g]ierÞi x [yb]tir x leik[u] x faÞur x siin x ok x yb[t]ir x linkorm x broÞur x siin x ok x ybtir x botu[ia x sustiR] x siin[a]

Leiknar rejste sten og gjorde bro efter sin fader Leiko og efter sin broder Lingorm og efter sin søster Botvi

 

 

 

 

 

                                                       G 310 Hangvars kyrka 

farulfur : sunu : (s)[in](a)--------(o)k ÞaiR : r(a)Þ Þ---: f-uÞu-----raÞ rusk-----

Farulf sine sønner---------------og de tyd <Þ---> ------<f-uÞu--->------ tyd <rusk>

 

 

 

 

                                                        G 311 Kullshage  

fuÞorkhniastbmlR 

 fuÞurk hnias tbmlR

 

 

 

 

                                                        G 312 Halls kyrka 

 + guÞ : naÞi : iuans : sial : af : hiernum : has : dytrir : litu : mik gera 

           Gud nåde Johanns sjæl fra Hjärne, hans døtre lod gøre mig

 

 

 

 

                                                        G 313 Halls kyrka 

---------------------------: sial : af : uistrbi 

---(Gud nåde (N.N.s) sjæl, fra Västerbys

 

 

 

 

                                                        G 314 Halls kyrka 

[biÞin] : firi [: iaka]ubs : [sial] : --- k[i]r[i] -----: ok : hans : hus[t]r[a]yu s[i]al bot[uia]

  bede for Jakobs sjæl <----kiri----> og hans hustru Botvis sjæl

 

 

 

 

                                                        G 315 Halls kyrka 

 [+ nikulasa : iakn : firi : has sial : alta : oltkaÞa ian hustryn ok : has synyr : aÞla uiur : raibsui] 

 Nikulas <iakn> -for hans sjæl <alta> <oltkaÞa> <ian> sin hustru og hans sønner

 

 

 

 

                                                        G 316 Halls kyrka  

[--kirka Þ : -------(hust)rhyu------------] 

  kirke   <Þ>         hustru

 

 

 

 

                                                        G 317 Fleringe kyrka  

[ + guÞ :] naÞi : hehuata [: si]al : sum : hier : huilis : han : gaf : et : oyris : lah[ihi : i ær----- Þairi helhu : r--- --rhet : lit ---uata --beiær :--------------biÞin : firi : marheto : sial : botulfr : i : miÞium : by fyrÞi : mik : hit :]

  Gud nåde Hegvats sjæl som her hviler, han gaf oyrislaihi  i år------, de hellige----lod---------------- bede for Margets sjæl,   Botulf i Medebys førte mig hit, 

 

 

 

 

                                                        G 318 Fleringe kyrka 

[--beiar : Þaim : skal : sehias : sial:mesa : huert : ær ---]

-----------for dem skal siges sjælmesse hvert år

 

 

 

 

                                                        G 319 Rute kyrka  

 sihtris : aruarÞ : litu : giera : staen : yfir : auÞualt : broÞur : sin : a : finland : do : aglia II -(e)--uaÞs--------

Sigtrygggs arvinger lod gøre sten over deres broder Audvald, i Finland død <aglia>

<-(e)--uaÞs>

aglia betyder på dansk: møl; deutsch: Motte; svensk: mal; english: moth

Der har aldrig være et stednavn Aglia i Finland.

 

 

 

 

                                                        G 320 Rute kyrka 

---Þ ---k --- t-------- --h 

<-Þ--><k><t>----<--h>

 

 

 

 

                                                        G 321 Rute kyrka  

--Þ * k[ierÞi----]

<--Þ> gjorde

 

 

 

 

                                                        G 322 Rute kyrka 

 sihleikar : (l)i(t) : kiera : stei[n : ift]iR : sihielm : fadur : sin :

bidin : koos : firiR : has sial 

Sigleif lod gøre sten efter sin fader Sighjalm

bede Gud for hans sjæl

 

 

 

 

 

                                                        G 323 Rute kyrka 

...--...--..--.--... hans sal : butaiÞr a mik

---------------------hans sjæl, Botheid har mig

 

 

 

 

                                                        G 324 Rute kyrka  

---kisk mli-- 

Biskopen spørgte djævlen, hvorfor han skriver på væggen, da svarede djævlen:

"Jeg skriver alle unyttige og forfænglige ord, som folk taler i kirken, derfor skal menneske ikke hviske eller tale i kirken."

 

 

 

 

                                                        G 325 Valla  

x rolau[g] : lit : reisa[ : stain : e]btir : friÞ:beon : sun si(n)

    Hrodløg lod rejse stenen efter sin søn Fridbjørn 

 

 

 

 

                                                        G 326 Valla  

1) roÞriu=Þ                          2) ronk                                       3) e=Rf=RR

   Hroddriud                              <ronk>                                        <eRfRR>

 

 

 

 

 

                                                        G 327 Bunge kyrka 

la[f]rans : gierÞi : s[t]ai[n] : Þi[na]

  Lafrans gjorde denne sten

 

 

 

 

 

                                                        G 328 Bunge kyrka 

[---m] : lit[u] : gera : [s]ta[in : ----- : -------]

   <---m> lod gøre sten.................

 

 

 

 

 

                                                        G 329 Bunge kyrka  

A) [h]Þko[o]orruR 

B) bÞt bo

C) --ie irouÞir Þa--

D) Þa=un halha : kirkia

E) Þkoa-------

A) <hÞkooorruR]

B)  <bÞt bo>

C)  <--ie irouÞr Þa>

D)   de hellige kirke

E)   <Þkoa------->

 

 

 

 

 

                                                        G 330 Bunge kyrka

A) huo(i)e : nuoaie :

B) fu(o)aie : Þuoaie : ruoaie : (k)uoaie  

C) f-fiaou-rkhniR---ri-o...kuo---

D) fuÞorkhniastbmRlmR-

E) -ri-

F) hkr-Þu

G) hÞ--o--rrn(n)

A) huoaie, nuoaie

B) fuoaie, duoaie, ruoaie, kuoaie, (suoaie, tuoaie, buoaie, muoaie, luoaie, Ruoaie

 (en konsonat som 1. rune, alle vokaler efterfølgend)

C) <f-faou-rkhniR---ri--o---kuo-->

D) fuÞurkhniastbmRlmR---

E) <-ri-->

F)  <hkr-Þu>

G)  <hÞ--o--rrnn>

 

 

 

 

 

                                                        G 331 Bunge kyrka  

A) her ulaf i rute + Þie  1553  ba 

B) iuan : klukeri

C) sante * lafr(a)ns

D) guÞ : han : ier : goÞer : det : ier : sant

E) roihie

F) hÞ...-or(r)

A) herr  Olaf i Rute 1553 ----------

B) Johann klokker

C) Sankt Lafrans

D) Gud er god, det er sand

E) <roihie>

F)  <hÞ---orr>

 

 

 

 

 

 

                                                       G 332 Bunge kyrka  

A) f[uÞo]r[k]hnia[st]b[l]m[R]

B) fiau

C) orrrnnn

A) fuÞorkhniastblmR

B) <fiau>

C) <orrrnnn>

 

 

 

 

 

                                                        G 333 Bunge Kyrka  

 Þunal 

<Þunal>

 

 

 

 

 

                                                        G 334 Fårö kyrka  

 + kuÞ [: na]Þ[i : lafran]s[ar : si]a[l : ok : nikulas : hans : b]ro[Þ]urs[unr : lit : mik] : kira : botu[lfr : sum : kirkiu : burti : h]an : kirÞi : mik : gesus : kristus : naÞi : alum [: kristnum : sialum : sum : hiar : huilas : amen]

Gud nåde Lafanz sjæl, og Nikulas, hans brodersøn lod gøre mig, Botulf som byggede kirken, han gjorde mig, Jesus Kristus nåde alle kristne sjæle som her hviler, Amen  

 

 

 

 

 

                                                        G 335 Fårö kyrka 

[ kuÞ : naÞi : butulfs : sial : ]

  Gud nåde Botulfs sjæl 

Der findes ingen z runer i fuÞurk, men flere forskellige s runer, så som langkvist og kortkvist, urnordiske, oldnordiske s-runer. Der findes mange runeindskrifter, som indeholder to forskellige s-runer.

 

                                                        G 336 Fårö kyrka 

  [+ guÞ : fir:lati us : orar : sidir : su sedi : petar: mura:maisÞeri]

    Gud forlader os vore synder, så sagde Peter, murermester

 

 

 

 

                                                        G 336 B Prästgården 

spor af runer elller majuskelindskrift 

 

 

 

 

 

                                                         G 337 Langhammars 

 + guÞ : firi:lati us : orar : sitir : su sedi : petar mura:maisÞiri :

     Gud forlader os vore synder, så sagde Peter murermester

                                                       

 

 

 

 

                                                        G 338 Stora Hoburga 

 petar :

 Peter  

 

 

 

 

                                                        G 339 Broskog   SENTIDA

[ * suen * hans*sen]

[ sge- * -el ks---]

 Sven Hanssen 

 <sge--><-el ks>

 

 

 

 

                                                        G 340 Sankt Clemens kyroruin 

---(l)it * kiera * stain * eft[ir]

       lod gøre sten efter 

 

 

 

 

                                                        G 341 Sankt Clemens kyrkoruin

tnloboitnna[sink-titfntanaÞ

tan botuiÞr : lit : kiira :]

<tnloboitnna><sink-titfntanaÞ>

-(s)ten Botvid lod gøre-  

 

 

 

 

                                                        G 342 Sankt Hans kykoruin 

munkair x auk [---------------------]nkair x Þai[R x -(a)- ---------aÞur x---------------k x a --------- ]un-R x al x  rusta x auk x raisa x sta(i)[---- ---]iR x faÞur x uina

Mungeir og---------------------------------geir de--------- -----------------fader-----------------------------------(r)uner alle ristede og rejste sten---------------------efter fader  "vina"

 

 

 

 

 

                                                        G 343 Sankt Hans kyrkoruin   

[------ ]: raisti : kubl : eftiR : hailkaiR : fa[Þur : sin--------]auk : ÞorlaifR : Þau : ristu  stain

k[uÞ : hialbi :] saulu : hans : eu : miÞan : uaralt : uakiR : likR : merki : hier : yfiR : mani : Þaim : aR : erfiki : iftiR : [ki]erÞi 

---rejste kubl efter sin fader Heilgeir-------------------og Thorleif de rejste sten

Gud hjælpe hans sjæl, end imens verden vånger, ligger mærke her over manden, det arvingerne gjorde efter

 

 

 

 

                                                         G 344 Sankt Pers kyrkoruin 

----: (a)ft iinsborg : i ---- 

-------efter -insborg i

 

 

 

 

                                                        G 345 Botaniska trägården

A) intesede pro nobis semper

: Þ : sancta maria  mater iacobi

B) apostuli : Þ : sancta maria magga

lena : Þ : salumee : Þ : sancta caeri

Bede bestandig for os begge Sankt Maria, moder Jakob

apostel og Sankt Maria Magdalena og Salomon og Sankt Katarina

 

 

 

 

                                                        G 246 Strandgatan  

ÞoriaÞsbo

<ÞoriaÞsbo>

 

    

 

 

                                                    G 347 Vattugränd  

 

 rolkn a 

Hro(d)l(i)kn har (mig)

 

 

 

 

                                                        G 348 Visborgs kungsladugård    

Rul--- 

læseretningen er fra højre til venstre

 

 

 

 

                                                        G 349 Sankt Maria kyrka  

[ ion : gan : ]

John Gann

 

 

 

 

                                                        G 350 Adolfsberg

[ sikuar ]

 Sigvar

 

                                                        G 351 nära Sankt Hans kyrkoruin  

A)  raÞiauÞ : kiarÞi : mik : fyriR : 

su(n) : sin : liknuiar : o : mik 

B) b(i)rÞan=kiR

A) Hroddiaud gjorde mig for sin søn, Liknvid har mig

B) Byrdinger

 

 

 

 

                                                        G 352 söder om Visby  

[ inssfmst- ]

< inssfmst->

 

 

 

 

 

                                                        G 353 ukendt fundsted

--(Þ) (Þ) (Þ)

  < Þ Þ rÞ>

 

 

 

 

                                                        G 354 unkendt fundsted 

--R / m--- 

 

                                                        G 355 ukendt fundsted  

 i[n]kiisI Iskati 

    Inges skat

 

 

 

 

                                                        G 356 ukendt fundsted   

---nRt x atrikR x risti

 --nyt   Otrygg ristede 

 

 

 

 

                                                        G 357 ukendt fundsted  

A) freas : kalt

B) (p)at : (u)l

A) fryse kold

B) <pat><ul>

 

 

 

 

 

                                                         G 358 ved Gairvald  i Vamlingbo

 olof : siuÞin :

   Olaf Sjödin

 

 

 

                                                        G 359 ukendt fundsted  

ej runologisk undersökt

 

 

 

 

 

 

                                                         G 360 Sundre kyrka 

A) tominus * te * kumi

B) olfr

A) Herren er med dig

B) Olaf

 

 

 

 

                                                        G 361 Hallbjäns (1:21)  

A) Þu[n]ur Þurus

B) ---hatrnlk

A) <Þunur><Þurus>

B)  <--hatrnlk>

 

 

 

 

                                                        G 362 Sundre socken  

 nliu

den 3. runan är inte en stungna runan, det är en skada till skålens botten.

Skålen ingår in en silverskat. Med ledning av mynten, der äldsta från 705 och det yngsta 957, anser M. Stenberger att skatten deponerats i jorden under perioden 965 - 970.

 

 

 

 

 

                                                        G 363 Näs kyrka  

A) ol:lafr (o)

B) nikolas ma=rg(o)ta=rua

C) a=fi maria * garatia : -t-nna : lokinne

D) maria

E) llifrnt

F) mto=Þ f-a=st=æll

A) Olaf

B) Nikolas Margotarve

C) Ave Maria gratia  <-t-nna : lokinne>

D) Maria

E) <llifrnt>

F) <mtoÞ fastæll>

 

 

 

 

 

 

                                                        G 364 Havdhems kyrka 

huvudstavar til ca 35 tecken kan urskiljas, men endast ubetydliga spår av bistavar; ingen runa kan med säkerhet typbestämmas. 

 

 

 

 

 

 

                                                         G 365 Havdhems kyrka 

---au - a

 

 

 

 

 

                                                         G 366 Antarve  

  p - t -- -Þ 

 

 

 

 

 

                                                        G 367 Eke kyrka  

 fuÞor-

fuÞor(khniastbmlR)

 

 

 

 

 

                                                        G 368 Gudings gård  

-f * h ---tialasuslu 

<-f h--t--alasuslu>

 

                                                        G 369 Rone kyrka 

gisom

sml: G 286 B

Jhs GISOM

(Jesus)?

 

 

 

 

                                                        G 370 Hablingbo kyrka 

uatar : auk hilkaiR : raistu : stain iftir hailka f(a)Þur : sin : hn : uahr -istr : farin miÞ uikikum

Hvatar og Hallgeir rejste sten efter deres fader Helge, han var rejst versterud med Vikinger 

 

 

 

                                                        G 371 Hablingbo kyrka 

A) roÞuisl : ha--

B) ola(f)

C) matt---

A) Hrodvisl ----

B) Olaf

C) Matt(ias)

 

                                                        G 372 Hablingbo kyrka  

bat=r no-not=r    

B) iuli--

A) fadervor

B) juli(us) (person- eller månedsnavn)

 

                                                        G 373 Sproge kyrka  

-----Ruatr auk auÞuatr x giarÞu x ku(m)bl x yftir x kun(ai)Þ(i) --- x sina

x kuifai x nutan 

 Geirhvat og Audhvat gjorde kumbl efter deres moder Gunnheid,

dygtige kvinde

 

                                                        G 374 Sproge kyrka 

A) -(a)(r)(u)(a)(a)

B) h(a)(a)-- : (l)(a)(k)

C) (h---- --r)

 

                                                        G 375 Levide kyrka 

 k : ak ----- 

 

                                                        G 376 Gerums kyrka 

 (r-Þ * rulf------------)?

indskriften består af 15 runer, men er overkalket

 

 

 

 

                                                         G 377 Lojsta kyrka  

ra[fu]ia--ufÞfran(u) 

 

                                                        G 378 Burs kyrka 

---ista=n        s       

 

 

 

                                                        G 379 Närs kyrka      SENTIDA

abi uiator et fac ossa nostRa in pace rekuiescent

  gå bort vandrer og lad vore ben hvile i fred

 

 

 

 

                                                        G 380 Närs kyrka  

sia : ri * fa=Þt=ul  miÞ hisi u*i Þina rist alfr huk Þina

----------------------med denne her vi rist, Alf huggede denne

 

                                                        G 381 Närs kyrka  

kaupi : skrifa=di mik

 Kaupe skrev mig 

 

                                                       G 382 Närs kyrka  

--u-----fuÞo----- 

              fuÞorkh

 

 

 

 

                                                       G 383 Lau kyrka  

ma=ria : gus * mo=Þir

Maria, Guds moder 

 

 

 

                                                        G 384 Lau kyrka 

  ra

kuluki

 la=si 

 

 

 

                                                        G 385 Anga kyrka  

 regis

 

 

 

 

                                                        G 386 Viklau kyrka 

 botar i gar

Botgeir i Gar(de) 

 

 

 

 

 

                                                        G 387 Dalbo 

(k) + (i)(Þ)(r)(a)(l) 

 <k><iÞral> 

 

 

 

 

                                                        G 388 Västerbjärs   

 ÞorsilnfuÞ

 ulkiul 

<ÞorsilnfuÞ>

<ulkiul>

 

 

 

 

                                                        G 389 Bottarve 

 kika 

<kika>

 

 

 

                                                        G 390 Tyrvalds  

auÞi x risti x runaR x

auir--- x byÞnuiaR

Aude ristede runer

-------------Bydnvis

 

 

 

 

                                                       G 391 Hogräns kyrka  

 fita

(h)vita = hvide)?

 

 

 

 

                                                        G 392 Visby, kv. Apoteket 4   

A) ikanru unka rist * Þu * fyriR

B) mir * helsnikar runar

Ingans unge rist du for mig helsnings runer

     

 

                                                        G 393 Bottarve (1:17)    

A) kut : iR : raÞa : if * Þiet * uiti * hu=at * Rk *

B) Þu : uil : runaR * la- * rif * hiar 

A) godt I tyder, if de vide hvad Rk

B) du vil runer, lad revben her

 

                                                        G 394 Ekeby kyrka  

A)  -(Þ)enis ston (k)a-i 

B) Þ(u)s ---herslaÞ biÞ-pi

C) se ub at us------sun

A) Denis sten <kai-->

B) <Þus---><herslaÞ><biÞ-pi>

C) se op at os-------søn

 

                                                        G 395 Hellvi kyrka 

A) -taÞi-

B) b(a)lulfr * rÞui * Þs * a=r (s)un maistira (k)ia[r]Þi Þisa kirkiu

A) <-taÞi>

B) Botulf, Hrodvids søn, mester, gjorde denne kirke

 

 

 

 

                                                        G --- Bottarve  

anÞ : s  hans sen

<anÞ :s:> hans søn         

 

 

 

 

                                                        G ... Fole kyrka

 ----------------------  

 

 

 

 

 

                                                        G --- Halls kyrka   

 aue ma

 Ave Ma(ria)  

 

 

 

 

                                                        G Lojsta kyrka  

-lf------a---- 

 

 

 

 

 

 

                                                        G ... Träkumla 

keme(k)   

 

 

 

 

 

                                                        G ... Träkumla  

h(i)-rs---  

 

 

 

                                                               Gotland

   : oti me fecit + maiestas

  Oti gjorde mig  + majestæt