Runeindskrifter fra Gotland

                                                     G 201 - G 300

 

 

                                                         G 201 Atlingbo kyrka 

ha=lt(ia)uÞ * a=uÞualts : (enkia : -)tliks : han lit : hualf : otki(era) * yfir : sin : sun : bostan * ok han : baÞ : (l)a(Þ) : biÞia : fyr(ir) ha=ns *: sial * iakau(b)r : gierÞi : stain : r=oÞmas:a=rfi

Halldiaud; Audvalts enke i Atlings, hun lod gøre hvalf over sin søn Botsten

og hun bad: lad bede for hans sjæl, Jakob gjorde sten, Hrodmarsarve

 

                                                        G 202 Atlingbo kyrka       SENTIDA

A) iakob * isem   1568

B) iakob : isem 1621

A) Jakob Ishaim/ Äisums

B) Jakob Ishaim/ Äisums

 

 

                                                        G 203 Hogräns kyrka  

sigmutr let rasa sain eftiR bruÞr sina : auk : bro : kierua : eftiR : sikbiern : santa mikal hie(lbi) ---ans auk : at : botraif auk at sigraif : auk : at aibiern : faÞur Þaira : altr : auk bikui han : i by : sunarst  kaiRuiÞr lekÞi ormaluR nemR : in(t)i uR sikmutr  (---fiR :) sliku : unit kuml karmanum : Þet aR (:) ---kun : hier : mun : stanta stain : a(t) : merki bietr a : bierki in bro furiR roÞ(b)iern risti run(i)R : (Þ)esa kaiRl-ifR sumaR aR karla kan

Sigmund lod rejse sten efter sine brødre og gjorde bro efter Sigbjørn, Sankt Michael hjælpe hans sjæl og efter Botreif og efter Eibjørn deres aller fader,

og han byggede i byen sydligst, Geirvid lagde ormen på stenen.

Sigmund havde også given til kuml. Rigtige mænd de er----,

hier må stå stenen som mærke på bjærge og broen foran.

Hrodbjørn ristede disse runer. Geirleif betalte så meget han kan.

 

                                                         G 204 Djupbrunns 

 e=k e=k=i l

Jeg Ekil

Ekil er et af Odins mange navne

 

                                                        G 205 Djupbrunns  

 alu

 nær 

 

                                                        G 206 Valls kyrka 

+ ulafr : i : himunafi : han : kaf : hit : ini : sin : ban :

botuiÞ : ok : bulaiÞu : f : kanuiÞ : ok : ruÞaiÞu 

Olaf i himlen oppe, han gav dette til sine børn,

Botvid og Botheid og Gagnvid og Hrodheid

 

                                                        G 207 Stenkumla kyrka 

butmuntr : auk : butraifR : auk : kun(uar : ÞaiR : raistu : stain----------------------arÞi barÞi) : auk : sunarla : sat : miÞ : skinum : auk : han : entaÞis : at : ulfshala : Þa : (han : hilki---)

Botmund og Botreif og Gunnvar de rejste stenen--------------------------------------------------sejlede ud)  og sydpå sad med skind og han død på Ulfshale, da han ---------------

 

                                                         G 208 Stenkumla kyrka 

(b)u(t)mundtr : auk : butraifR : auk : kunua(r : -)... ...tu : stain : Þ... ... ...(at : faÞur : si)n : kuÞ : h(i)albi : (s)elu : hans : auk : kus : muÞiR : (b)etr : Þen : uiR : biÞia : kunin :  -------------(a)...----------.(a)--(n)  

Botmund og Botreif og Gunnvar (de rejste dette) sten efter deres fader.........

Gud og Guds moder hjælpe hans sjæl, bedre end vi kunne bede------Amen

 

                                                        G 209 Stenkumla kyrka  

fuÞor

fuÞor(kh)

 

 

                                                         G 210 Västerhejde kyrka 

+ hier likr kairualtr i berhi ok hans husfroya

  her ligger Geirvald fra Bjärs og hans hustru

 

                                                        G 211 Västerhejde kyrka  

----r----- 

 

                                                        G 212 Björke kyrka 

(----s--* ub----bala=uh---n---(u)kbru- lit kira stain (u)fir io)-n k-....Þ....rÞi-...Þ-... 

----------------------------------------------------lod gøre sten over Johann

 

                                                        G 213 Björke kyrka 

( : ia)lbi : undr : isairi)  (u)nir : ok : kerÞi : stain :  

 hjælpe <undr> <isairi> <unir> -og gjorde sten 

 

                                                        G 214 Björke kyrka  

----------ÞiuÞ- ufir : ----a- : iki---r * Þisi k-- en : sin

----------diud (gud) over--------------dette-----------sin 

 

 

                                                         G 215 Roma kyrka 

hailui : lit : giera : stain : ok : botulfr : yftiR : olaf : ok : bo---------- (s)(y)ni : sina

Heilvi og Botulf lod gøre sten efter deres sønner Olaf og Bo(tte) 

 

                                                        G 216 Timans  

 : ormiga : ulf uair : krikiaR : iaursaliR (:) islat : serklat

Ormings Ulf var i Grækenland, Jerusalem, Island, Særkland 

 

                                                        G 217 Akebäcks kyrka 

A) nikulas : skraif : mik : in :s(---)rin e-(-)-b--r (--)rgretu

mariu:messu:dah : ... s : uar : brim : o=k : ---r : sunnudah

B) ranal(t) : berno

A) Nikulas skrev mig ---------------------------------(Ma)rgreta 

Maria messe dagen ------ S var primbogstav og --- var søndagsbogstav

B) Ragnvald Berno

 

                                                        G 218 Follingbo kyrka  

--- x broÞur x s---             lati : (k)um(a) 

---s(in) broder -                  lad komme

sml U 719: Folsberga

kristr lati kuma at tuma i lus uk baratisi

Krist lad komme Tomas ånd i lys og paradis

 

                                                        G 219 Fallingbo kyrka 

-rR : --...-Þu  am/Ra

 

 

                                                         G 220 Hallfrede 

--tkaiR : aR : to i : hulmka(rÞum)-------------- -iÞ(i)- -----------

(Bo)tgeir han død i Novgorod---------------------    -(b)ede

 

                                                        G 221 Klinta kyrka  

A) --kirki--     på södra väggen

B)  fuÞo        på norra väggen

C)  fu            på västra väggen

A)  kirke

B) fuÞo(rkh)

C) fu(Þorkh)

 

                                                        G 222 Klinte kyrka  

A) fuÞl-                          på nordväst väggen

B) t=usibn----kr ---ia=r---  på nord väggen

------------------------r

C) u--rhn                         på södra väggen

 

                                                        G 223 Endre kyrka 

A) --tRs rasmus                    Rasmus

B)  baa                                ---------

C)  ---dtib--a                          ---------

D) raÞ                                   tyd

E) iakaubar                          Jakobs

 

                                                        G 224 Endre kyrka 

--skri-f : i skruÞkufa

--skrev i sakristi

 

                                                        G 225 Svenskens 

 rani : ao Þn uikur         butfus fai-

Hrani har denne vig         Botfus ristede

 

                                                        G 226 Ekeby kyrka 

--- : lit x kiera x s(ta)-- (------) (y)btir x sun s(e)n

         -lod gøre (denne) sten efter sin søn

 

                                                        G 227 Ekängen  

--[hue]ms : raÞa : kan : furn : u------f----  x

   dem som kan tyde forud o(rd)

 

                                                        G 228 Ekeby socken

(st)ain : Þi(na)

denne sten

 

                                                        G 229 Barlingbo kyrka  

A) ma--

B) maria

C) iohanes

D) markus

E) luks last gearf : a : posu-i-

A) Ma(ria)

B) Maria

C) Johannes

D) Markus

E) Lukas ----------------- apostel 

 

                                                        G 230 Barlingbo kyrka  

fuÞork

fuÞork(niastblmR)

 

                                                        G 231 Vallstena kyrka 

 + sihfriÞr : i : alfina : lit : gera : stain : hisan : yvir : butaiÞi : dotur : sina :

ok yvir : aulaif : ok  botlini : i norÞrgarÞum 

Sigfrid i Alvne lod gøre denne sten over sin datter Botheid

og over Audleif og Botlikn i Norrgarde

Den latinske indskrift lyder således:

+ ANNO : DOMINI : MILLESIMO : TRECENTESIMOI : VICESIMO  SEXTO :i OBIERUNT : AVTLEVS : BOTHLINGNIS : QVE : IN : NORDGARDUM : ET FILIA : SIGFRIDI : QVO : RUM : ANIME : REQIESCAT : IN : PACE :

Herrens år 1326 død Audleif og Botlikn i Norrgarde og datter til Sigfrid.

Deres sjæle må hvile i fred

 

                                                        G 232 Vallstena kyrka  

 + olavr : bingil : lit : gera : mik : yvir : hera=peta=r

  Olaf Bingil lod gøre mig over herr Peter

den latinske indskrift:

TRECENTESIMO : QUINQUAGESIMIO : OBIIT : DOMINUS : PETRUS : CVRATUS : ECCLESIE IN : WALGUSTEN : DICTVS BINGIL : DE : GAUTEM : CIVIUS : ANIMA : SIT : CUM : CHRISTO  AMEN

Herrens år 1350 død herr Peter, sjælesørger i kirken i Vallstena, nævnet Bingil fra Gothem, hans sjæl må være med Kristus  Amen

 

                                                        G 233 Vallstene kyrka 

---lit : gera : stin : Þina : yfir : ula : faÞr : bot--f----

--lod gøre denne sten over Botulfs fader Ole

 

                                                        G 234 Vallstene kyrka  

(+) b(u)---ik : i : bierum : : li(-) : gera : s(a)-n Þ---- : yfir : sen faÞur : --ulf ----(o)k : mo- sin : ok : betar bata : --s : ok : li(kat : ok : yfir : hehuat : aÞ-ky--a--- : -y-- : ---- iakub : i :: ----) k(----:----) 

-Bot--- i Bjerge lod gøre denne sten over sin fader ---ulf   og sin mo-  og bede fadervor og Likn(vat) og over Hegvat-----------Jakob i -------------------

 

                                                        G 235 Vallstena kyrka  

A) ÞkaRh

B) sa=lt---u--f--    yiÞr

C) stufan   laÞr

D) maria

E) --uf

F) -skrifa--

A) --------------

B)----------------

C) ----------------

D) Maria

E) ----------

F) skrivede

 

                                                        G 236 Vallstena kyrka 

halfriÞr

Hallfrid 

 

                                                        G 237 Norrgården   

 fuÞorkhnia(s)-------

 fuÞorkhnia(stbmlR)

 

                                                        G 238 Källunge kyrka  

A)  [heR] bot=ub : kaubarfa

B)  i i(a)t=um * sanktus : ba=sank:tus : pa=ulus sank:ta * ma=ria miskuni o=s

C)----..-- (a)(u) mari

D) ---(s)(b)-(r)

A)  herr Botulf, kauparve

B)   i <atum> Sankt <ba> Sankt Paulus Sankt Maria forbarme dig os

C)  ---- Ave Maria

D)  ----<sbr-->

 

                                                        G 239 Källunge kyrka 

A)  [--oiri sialo : rai] 

B) [kirriÞiu]

A) vore sjæle ----------

B) ------------------

 

                                                        G 240 Nystugu     

 niku=la=s a mik : hina : kamb

Nikulas har mig, denne kam

 

                                                        G 241 Hejnums kyrka

x nikulas : i rink(e) : a : m(--)

  Nikulas i Rings har mig                                           

 

                                                        G 242 Hejnums kyrka 

 +: gairuatr : af * norÞrby : huilis hiar : ok * hans * husbroia : ruÞiauÞ :gerin uel * ok * biÞin * firi * Þaim *

Þaun u-ru * Þet * sum * iR iarin * nu * ok * iR * uarÞin * Þet * sum * Þa=un * iaru * nu

dansk:

Geirhvat fra Norrbys og hans hustru Hroddiaud hviler her, gør vel og beder for dem,

de var det som I er nu og I bliver det som de er nu.

deutsch:

Geirhvat aus Norrbys und seine Frau Hroddiaud liegen hier, tue Gutes und bede für sie,

sie waren das was Ihr jetzt seit und Ihr werdet das sein was sie jetzt sind.

svensk:

Geirhvat från Norrbys vilar här och hans hustru Hrodiuad, gören väl och bedjen för dem, de voro det som ni ären nu och ni bliven det som de äro nu.

english:

Geirhvat of Norrbys rests here and his wife Hroddiaud, do well and pray for them, they have been that what you are now, and you will be that what they are now.

sml: G 290 Hellvi kyrka

 

                                                        G 243 Hejnums kyrka

 + hehualdr : huilis : hiar : af : suÞrby : sum : Þaira : faÞir : uar : sumik : litu gera ma--irs * ok * iakaubs * ok botuiÞar

Hegvald fra Söderbys hviler her, som deres fader var, som mig lod gøre, Magirs og Jakobs og Botvids   

 

                                                        G 244 Hejnums kyrka 

 + iuan : iaka=bs : arfi : huilis : hiar : af norÞa=rby : betar : ok iakaupr : litu : gera : mik

  Johann, Jakobs arve fra Norrbys hviler her, Peter og Jakob lod gøre mig

 

                                                        G 245 Hejnums kyrka  

-----uilismukiiR af suÞrby : sum kybabroÞir * ak  * -o=utuit=Þar

(her) hviler Smugeir fra Søderby som (købs)broder og -(outvidar)

 

                                                        G 246 Hejnums kyrka 

 + butulfr : ----------- : -------s ---r : butuiÞr : ok iakaupr : ok : olafr : 

     Botulf -------------------------------------Botvid og Jakob og Olaf

 

                                                        G 247 Hejnums kyrka 

A) haimastr

B) hai---

C) botuiÞr

D) haimaltr : a

E) haim

F) hnim

A)  Heimfast

B) <---hai--->

C)   Botvid

D)  Heimfast har

E)   haim

F)  <hnim>

 

                                                        G 248 Riddare 

---ik--- 

 

                                                        G 249 Fole kyrka 

Þeta : ier * uitni : kirkiur:pre---- : ok : sokna:manna : et : halhuis:boar : aihu : kauptan : meÞ : einn : kirkiur:faueg : ginum : litlu : folboa : garÞa

Dette er kirkenpræstens og sognmændens vidnesbord, at Hellvisfødte ejer, med købet, (for all fremtid) kirkevejen gennem lille Foles gården  

 

                                                       G 250 Fole kyrka 

---in--- biarn : -n uar : kar---Þ...s...f : kuÞi.... 

----------bjørn  -----var    ----------------------gode

 

                                                        G 251 Östra Ryftes  

e=k e=k=il

jeg Ekil 

Ekil er et af Odins mange navne

 

                                                        G 252 Lokrume kyrka 

---rbuÞ---

---suniR raisÞu (:) kublu : Þau af--- : faÞur : uk : kuÞuiu : af uir

-----------

 ----sønner rejste dette kubl efter (deres) fader og Gudvi fra "vir"

 

                                                        G 253 Lokrume kyrka     SENTIDA

 --nar---(k)-(a)om si-is kurka ta--- : ioÞa : flik man : buk : mista ris : uar h en koÞ o ih for stanÞik man olof iakobs in lila haltarua uar

 hans rita namn k--- ir uar iakob l---in th o masa ih fsen nYP links --rmrnitd

       indskriften tolkes af Noréen:

----byggdes detta kyrktak, av goda ärliga män, byggmästaren var en god og forståndig man, Olaf Jakobsen i Lilla Haltarve var hans rätta namn, kyrkovärdar var Jakob Larsen i Tomase och Jakob Olafsen i Nyplings, de nyssnämnde--

 

 

                                                         G 254 Skolhustomten  

A) + tak * hiR krist * (e)y(u)atr * hafir * kart * klukhera * sun * amen

B) letabuintus

A) tak Herr Krist, Øyhuat har gjort, klokkerens søn, Amen

B) laetabundus?

 

                                                        G 255 Bro kyrka 

 + biÞin furi ola=fs : sia=l : iuha=s : a=rfi : e : etligi : sum : hir : legr : hans : ankia : botia=uÞ : but=kar---s : bo=rn : e : oit-hium : l-t=r : stainin : hka : Þina

 bede for Olafs sjæl, Johanns arve, i Ytlings, som ligger her, hans enke Botdiaud, Botgeirs fødte, i Utoje lod hugge denne sten

 

                                                        G 256 Bro kyrka  

A) ----

B)  fuÞor

A) -----------

B) fuÞor(kh)

 

                                                        G 257 Bro Stainkalm 

l=n=R br f R(u)l 

 

                                                        G 258 Väskinde kyrka  

fuÞorkhnia----

fuÞorkhnia(stbmlR

 

                                                        G 259 Väskinde kyrka 

 fir : fis kæra  : korsit

   for fiskernes kors

 

 

                                                        G 260 Prästgården 

--f(t)iR x auÞb-rn x sun x sen

       efter sin søn Audbjørn

  

 

                                                        G 261 Gällungs  

A)---ÞÞar

B) srÞn        tr--lÞu                na-h-l           atutu 

 

 

                                                         G 262 Knuts  

--kk + 

 

                                                        G 263 A Väskinds  

runelignende tegn på en skifferbryne

 

 

                                                         G 263 B Väskinde socken

 guÞ * sihni * Þen * sumik * gierÞi *

   Gud segne den, som mig gjorde

 

                                                        G 264 Martebo kyrka  

A) ulu ¤ kaslui ¤ aslusiaslasnsun 

B) ifklrlafblÞun ¤ a=lbirm ¤ kesi--

 

                                                        G 265 Martebo kyrka 

 + hkir : (ru)llis : raneulfr : sniaual---

 her hviler Randulf, Snjoval(ds)

 

                                                        G 266 Stenkyrka kyrka  

---uarÞ (u)f--(h)tini(o)i---

---------blev af------- 

 

                                                        G 267 Stenkyrka kyrka  

A) fuÞ

B) fuÞorhkan

C) m---    fran---

 

                                                        G 268 Lillbjärs  

 D-a=R(u)t=DuÞ

 

                                                         G 269 Mosgård 

 sioag

indskriften læses fra højre til venstre

Den 4. rune a giver henvisning til læseretning

 

                                                        G 270 Tingstäde kyrka  

heku---- . ---Þ x tauÞ x me---------mi------ 

Hegv(ald) blev død me(d)------------mi---------

 

                                                       G 271 Tingstäde kyrka  

--r---  :  --:  : --- : --- : -- . ---:-:---:---:---:;--: ifri-du : ok : alsra : Þaira : fure - er:-----:---

                                                           -------------og alle derer------------------

 

                                                        G 272 Tingstäde kyrka 

--ir-a---ur auÞfri-- -- ---------------------Þurfrikr Þair ----

----(u)alt faÞur x siis  rakualtr x kuf----

-------------Audfrid----------------------------Thorfrid de  

---------vald, hans fader Ragnvald----

 

                                                        G 273 Karls  

 skafni

skafning/ skämming

(blankpolerede nål)

 

                                                        G 274 Lunds  

  botair + lit + gera + o---

Botgeir lod gøre -----

 

                                                        G 275 Boge kyrka  

a O iaÞ=Þo k p h æ i nur 

 

                                                        G 276 Boge kyrka  

--kunar : auk : kuntraifr : rais-- --tir * roÞuat * sun : --uatar : broÞur : hail----

kuÞ : heilbi : an(t) : has

altuiÞr : libi : ainar ristu

(N.N. og) Gunnar og Gunnreif rejste efter Hrodhvat (----)vats søn, Heil(----)s broder

Gud hjælpe hans ånd

Aldvid (og) Libbe (og) Æinar ristede

 

                                                        G 277 Boge kyrka  

--isk    ---- -  aut---- 

 

                                                        G 278 Mojner

A) x inomini tomini nostri asu kr- x

x sti x kuÞloh x tomini batris x

iÞ fili x kuÞloh  -biritus

x sakti kuÞloh x amen x kruks

x ti batar x kruks ti filius x

B) x kruks ti sbiritus x

x sakti x kuÞloh x amin x

x kristus rihnaÞ x kristu x

x s x kuÞloh x finsiÞ x kristus x

x imbiraÞ x amin x  

A) i navnet af vores Herren Jesus Kristus, Gudløg,

Herrens faderens og sønnens Gudløg,

hellige ånds  Gudløg,

kors (Kris)ti, fader, kors (Kris)ti sønnen

B)  kors (kris)ti hellige ånd Gudløg Amen

Kristus regerer, Kristus Gudløg

sejrer, Kristus hersker Amen

 

                                                        G 279 Mojner 

A) hielbi  

B) Þis  

C) olgol : d rekuk

hjælpe dette <olgol d rekuk> 

 

                                                        G 280 Pilgårds 

biarfaa : statu : sis(o) stain

kakbiarn : bruÞr

ruÞuisl : austain : imuar

is af(a) : staina : stata : aft : rafa

su(Þ) furi : rufstaini : kuamu

uit i aifur : uifil

(ba)uÞ (um) 

Bjarnfan satte denne sten efter Hegbjørns brødr Hrodvisl og Øysten og Amund,

som har sat stenen efter Ravn, sønderud om Rufstain, de kom vidt omkring i Aifur,-----

"vifil baudum" "

 

                                                        G 281 Västers   

 fuÞorkhniastbmlR fyRkant

   fuÞorkhniastbmlR firkant 

 

                                                        G 282 Othems kyrka 

 + i : rbiÞin : kos : fyri : marhitu : sial : af [otaim (hun): a : mik]

 (i:r) bede Gud for Margitas sjæl fra Othem, (hun) har mig

 (i:r) findes også på G 283

 

                                                        G 283 Othems kyrka 

 + i:r biÞin : fyri : haluars : sial : bontans i (a)khnabo : su(m) : (ie)ar : unir : ui(l)as 

 i:r bede for Hallvars sjæl, bonden i Angelbos, som her under hviler

 i:r findes også på G 282

 

                                                        G 284 Othems kyrka

 + biÞin kos : firi nikulas : sial : af k-te : sum er uilis uti

     bede Gud for Nikulas sjæl fra Klinte, som her hviler ud 

 

                                                        G 285 Othems kyrka 

 + biÞin : firi : linata : sial : i filum

    bede for Liknhvats sjæl fra File 

 

 

                                                        G 286 A Othems kyrka

 ----a---- ----rirslilakie : i---ili....iriÞirmfi

 

 

                                                         G 286 B Othems kyrka

 --?--?--?----?---

 JhS GISOM

sml: G 369 Rone kyrka

 

                                                        G 287 Slitebacken (nu Lotsbacken)

e=k e=k=il  

Jeg Ekil

Ekil er et af Odins mange navne

 

                                                        G 288 Hellvi kyrka  

 + biÞin : fir : bu[t]u[lf]s : sia[l] : a[f] legiu :

     bede for Botulfs sjæl fra Längers

 

                                                        G 289 Hellvi kyrka

 + biÞin : firi * Þaira : sial : sum : hiar : huilas : 

 butgaiaRs * ok * hans * husbroyu : holuiu :

ok : botualda : ok hans : husbroyu katrinu : af : hambri

bede for deres sjæle, som her hviler,

Botgeirs og hans hustru Hellvis, og

Botvalds og hans hustru Katrins, fra Hammars.

 

                                                        G 290 Hellvi kyrka  

 + buÞi : huilis : hir * ga=na dotir * a hambri * biÞin : firi * hena=r sial : minins * Þet * at  ha=n uar * Þet sum iR * iri * nu o=k * iR ua=rÞin Þet sum ha=n ir nu

Budde hviler her, Gannes datter fra Hammars, bede for hendes sjæl, mindes det, at hun var det I er nu og I bliver det som hun er nu

sml: G 242 Hejnums

 

                                                        G 291 Hellvi kyrka  

lafrans botuidar sun maistera gerdi kiriku Þisa : af yskilaim

Lafrens fra Eskilhem, mester Botvids søn gjorde denne kirke

 

                                                        G 292 Lärbro kyrka 

 +: kuÞ : naÞi : nikulasa : sial : ok : botiauÞar : sial : ok : roÞiauÞur : sial :

botulfs : i ahluku : lit : mik : gera

Gud nåde Nikulas sjæl og Botdiauds sjæl og Hroddiauds sjæl,

Botulf fra <ahluku> lod gøre mig

 

                                                        G 293 Lärbro kyrka 

 [guÞ : naÞi : hehuars : sial : sum : huilis : hier--------------u : gera fem Þusend :] ar : ok : ainu : a- mina : en : tu : hundra-- -r : uara : af : adami : ok : ti- : gus : byrÞ : et Þusend : ar : ok : dry : hundaÞ ar : ok fimtihi : ar : uar : af : gus : byrÞ : ok : til : tihra : dauÞa

---l----------r-- : --k---u---- : i : r : ---a -f -r : ------: -

Gud nåde Hegvars sjæl, som hviler her, ---------- gøre, fem tusend år og et år mindre end to hundred år fra Adam og til Guds fødsel og et tusend år og trehundred år og femten var fra Guds fødsel og til digerdøden (pestdøden)-------------

Under 1600-tallet anvendes stenen med "majusklerne" på dansk over den  i pesten afdøde Margareta Povelsdatter:

ANNO 1620 HENSOFF I HERREN SALIG OCH GUDFRUGTIG PIGE MARGARETA POFFUELSDAATTER OCH BLEF HER NEDERLAGT.

GUD GIFFUE HENDE MED OS ALLE EN ÆREFULD OPSTANDELSE.

DEN SOM VEL LEFVER DØER ALDRIG ILDE.

GUDFRYCTIGHED DYDELIGHED OC HØFVISKHED ER UNGDOMS KRONE OC ALDERDOMS ÆRE.

 

                                                       G 294 Lärbro kyrka 

 + bondin : olafr : i aghnabo : ligr : hier : untir : han : a mik

  bonden Olaf fra Angelbos ligger her under, han har mig  

 

                                                        G 295 Lärbro kyrka  

 + biÞin * kos * fyri * b[uta]iÞa * sia(l] * af bierhi * sum * hier huilis

      bede Gud for Botheids sjæl fra Bjärs, som her hviler

 

                                                        G 296 Lärbro kyrka   

---: fyri : .----k : (mar)........

      for             Mar[git/ Margareta]? 

 

                                                        G 297 Lärbro kyrka   

biÞir : fyri : botliknnan : sial : i uik : sum : hen : huilis :

        bede for Botlikns sjæl i Vik, som her hviler 

 

                                                        G 298 Lärbro kyrka  

biÞin : iÞrar : bunir : firir : botulfs : sial :

ok: o=l(afs) sun : lit : mik : gera : 

bede, ydre bønner for Botulfs sjæl

og Olafs søn lod gøre mig

 

                                                        G 299 Lärbro kyrka  

biÞn : firi : botuiu : sum (ir) botuiÞa bora i skaboi

 bede for Botvis (sjæl), som er Botvids barn (datter) i Skoby

 

                                                        G 300 Lärbro kyrka  

--- oR tu *

: (l)ei(k)nar * riti * stain * i---- 

-- or to

Leiknar rejste sten e(fter)