Runeindskrifter fra Gotland

                                                       G 101 - G 200

 

 

 

                                                        G 101 Lye kyrka  

+ gairual=tr : i : lyum : han : lit  gera : hua[lf] :(Þ)[e]ta : yfir : [sin : sun : iakaubr : roÞui]la:arfi---sn--------------------------------------nhnuiÞr : Þair : lut[u : ep]tir : han : gairual=t : i : lyom

Geirvald fra Lye han lod gøre denne hvalf over sin søn Jakob, Hrodvils arve--------------------------------------------------(Ra)gnvid, de lod efter han Geirvald fra Lye

 

                                                        G 102 Lye kyrka  

: botolfr : megensa=fa : lit : giara : stain : (hissan : o=k : leggÞi : yfir) : petar : fadur : sen=(a) :

 Botulf Megensarve lod gøre sten (og lægge denne over) sin fader Peter 

 

                                                        G 103 Lye kyrka

+ (iuan) : mana:gar(Þ)um : han : l(it) : ger(a) : hin(na) : s(ta)in : yfir si(n) : faÞ(ur) :) (bo)tu(lf) : (ok) : hans : (maga) : bo:t-----o : ok : r(o)Þu(iÞ : ---: ---)k : gerin : uel (: ok) : biÞin : fyri : Þai(ra) : sial : aldra   ----i  i u i ----uir-----in-  -----------mik--

Johann fra Mannegårde han lod gøre denne sten over sin fader Botulf og hans mag Bot--- ok Hrodvid-------gøre vel og bede for alle deres sjæle ------------------------mig

 

 

 

 

                                                      G 104A Lye kyrka

A)  syto hera : gesus : kristus : giak : biÞr : Þik : firi : Þa sy[n-h : ok : toryy filsi: 

     Þinn suyta : mo=fru ma=ria : mo=uy--

     -------na-s-Þa----t

B)  fuÞ[o]khnia[s---]

C)  (h)elb mari[a---]

D)  ---na : tema sat

E)  (h)elb m[a]r[ia---]

F)  h armabi

G)  tenna* om * konst

H)  [fuÞork----stb----]

A)  søde Herr Jesus Kristus, jeg beder dig for <da syn-h> og <toryy filsi>

     din søde jomfru Maria, min/mø

    <----na--s--Þ----t>

B)  fuÞorkhniast---

C)  hjælp Maria

D) <--an> <tema> <sat--->

E) hjælp Maria

F) <---h><armabi>

G)  denne om konst

H) fuÞork (hnia)stb(mlR) 

 

 

                                                       G 104 B Lye kyrka 

 A) --m.......: ia=lppi os

     ---[e]lisai : ------

     m=a=rla

     ma[ri]a :  g(u) ---a (h).--n ---a--a--: gyrios

 

B)  -o=la=f o=k ia=ko=b

uaka da

A) M(aria) hjælpe os

    elisai (hebræisk) Gud du er min frelser

    marla (græsk) høje tårn

    Maria <gu----a-h---a---aa->  gyrios (græsk) kyrios Herre, Gud

B) Olaf og Jokob

     vogte da

 

 

 

                                                       G 104C Lye kyrka

miskuni + os guÞ

[o]k Þa=un helg[a] * kirk[ia]

Gud forbarme sig os

og die hellige kkirke

 

                                                        G 104 D Lye kyrka 

ia(k)up

Þimesie

gus : na=Þ : ha=n - : sto=r 

Jakob

---messe?

Guds nåde, han (er) stor

 

 

                                                          G 104 E Lye kyrka   

A) afi maria : gratia : plena dommenos : tegkum : benateka tu----  //    ilar

B) gloria : patri : (e)t : spir--------     //     pirfksÞab

C) utrnkhal      //     triki h

D) iak ar : (a)in a=rm syntih menniska     (t)=(r)(n)

E) drairkir

F) alir : ir : ua(rin) : uelkum: nir til tals : sum rintin hisun : kirkiun (k)i(h)(a) iaÞis k(u)Þ--------

G) ra=Þ run-- o=k a=blir --mabr * a=uhum

H) uel---aÞr

 I) fuÞorkhniastbml-----        //     ---r(u)nir enÞu----

J) k * uirs       //         gessus=na:sa=renus         //     blar        //        nulpu

K) ma=rria      //          k----- : (r)iaaa(h) lia-----ooofaina * i alar no(b)i(r)      // sant- maria        //      ---ka=ubr : maist-ri :     //       fuÞorkhni-s

A) Ave Maria gratia plena dominus tecum benedicta tu----   ---

B) gloria patri et filiu et spiritus -----------------------------------------

C) ------------      ---------------

D) jeg er et arm syndig menneske

E) ------------------------------

F) alle I var velkommen her til tals som --------------denne kirke------------------GuÞ--

G) tyde runer og ------------------------------

H) ----------------------------

 I)  fuÞorkhniastbmlR

J)  ---  Jesus Nacarenus  ---------------------------

K) Maria -------Santa Maria   mester Jakob  fuÞorkhniastbmlR </

 

 

 

                                                       G 104F Lye kyrka

A)   sa=nta : maria : moÞer : go---

B)   o=k laiÞ ---er oar

A)   Santa Maria, Guds moder

B)   og lede Herr vor

 

 

 

 

                                                         G 105 Lye kyrka

A) help maria iu---

B) mathis

     iohannes ma.iksen

     hans mariksen

A)  hjælp Maria <iu--->

B)  Mattis

     Johannes Mariksen

     Hans Mariksen  

 

                                                        G 106 Garda kyrka  

olafer : robbe(r)n : a=rva 

Olaf Robbernarve

 

                                                        G 107 Garda kyrka  

A) galda * kirk..... ..n  (a)=f o-om : kirk-- o=k Þa=r hava magir peræstær b-dan fyr nikulasa sial ---ou : ulufs

B) --kk--biÞ-

C) ---

D) uir : haffum : rist : ibtir laurfian :

A) Garda kirke(er)  en af vore kirker og da har været mange præster, bede for Nikulas sjæl-------- Olafs-

B)-------bede

C) -------

D) vi har ristet efter Lafran

 

                                                        G 108 Alskogs kyrka        

A) hialpi : (u)s : [Þ]aun : [h](e)lh(a) (k)irki(a) maria

B) ---sau---kirkia : a=lfs ---h-ibok m b-a...  

A)  hjælpe os din hellige kirke, Maria 

B) --------- Alfs kirke -----------

 

                                                        G 109 Ollaifs 

aft : [rual(t)](a) : faÞur : ]...

  efter Hroalds fader

 

                                                        G 110 Tjängvide  

A)    fuÞorkhn----   fuÞr--

B)----(r)aisti stainin aft iurulf bruÞur sin : sikuif(i)r (t)(u)(a)(n) k(i)sifil 

A)    fuÞorkhniastbmlR    fuÞr

B) ...rejste sten efter sin broder Hjorulf. <sikuifir> <tuan> <kisifil>

 

                                                        G 111 Ardre kyrka 

siba : raisti : stain : eftir : roÞiauÞ : kunu : sina : totur : roÞkais : i : ankum : to : unk fran : ofur magum 

Sibbe rejste sten efter sin kone Hrodjaud, Hrodgeirs datter fra Anga.

(hun) død ung af åben maven

 

 

                                                        G 112 Ardre kyrka  

siba : lit : kearua x stain x hebtiR x totuR x sina auk x roÞiauÞar

Sibbe lod gøre sten efter sin og Hrodjauds datter

 

                                                         G 113 Ardre kyrka   

A) + utar + ak + kaiRuatr + ak + aiuatr + ÞaR + setu + stain + ebtir + likna(t) + faÞur + sen + 

B) + raÞialbr + ak + kaiRaiau(t) + ÞaiR kiarÞu + merki + kuÞ + ubtir + man + saaran + likraibr + risti+ runaR

A) Ottar og Geirhvat og Æihvat, de satte sten efter deres fader Liknhvat

B) Raddjalf og Geirniut de gjorde et godt mærke efter såret mand, Liknreif ristede runer

 

                                                        G 114 Ardre kyrka  

A) : synir : likna(t)a- ---------------(a)rua : merki : kut : ebtir : ailikni : kunu : koÞa : moÞur :

B) ---(s) : auk : kaiRuataR : auk : liknuiaR :

C) : kuÞ a--- -----------(n) : heni : auk : kieruantum : merki : m- .. ...ua : aR : men : sin :

D) (tauÞ)(R) : i : karÞum : aR : uaR : ui(u)(e) meR :

A) Lignads sønner lod gøre gode mærke efter Ailings gode kone, 

B) ----s og Geirvalds og Lignvis moder

C) Gud og (Guds moder nåde) hende og gørvandum mærke-----------------er sin mand

D) ...(død) i Novgorod, han var med Vive

 

                                                        G 115 Gammelgarns kyrka

+ gesus : krist : na=Þi : haluia : sia=l : u=nga=ga=na : husbra=ya : a=ngua:smis : dot=r hu(l)ls : hier : huer : sum : a=sir : biÞi : pata=no=st=u : firi : haluia : sia=l : ma=gista= s : (g)efs : gerÞi : mik : bot=uiÞr : smiÞr : lit : gera mik : (a=f)----m + iesus  naÞi : us :

sihÞa=Þ : hans : husbryia : sum :      --- biÞ:

Jesus Kristus nåde Hallvis sjæl, ung Agans hustru, Angas Smeds datter hviler her, dem som læser, bede fadervor for Hallvis sjæl, mester Skef gjorde mig, Botvid smed lod gøre mig -------------Jesus nåde os ------------Sigdiaud, hans hustru, som--------bede

 

                                                        G 116 Smiss   

[Þ]ansi : eftir : mutifu : sun : sin : asy : sa[lu]

denne (sten) efter sin søn Motivo, (Gud hjælpe hans) sjæl 

 

                                                         G 117 Smiss   

----Þi : auk : ki----      

---ari-- 

----<--Þi> og <ki---->  

  <---ari>

 

                                                         G 118 Anga kyrka  

+ folkar : i : austerpy +: han : lhit : kera mik : yvir : sin : sun : rohlla+ik : gesus : kristus : naÞ(i) : hans : sial : o=k : allum : krisnum * sialum : amen : amen +

Folker fra Österby, han lod gøre mig over sin søn Hrodleik, Jesus Kristus nåde hans sjæl og alle kristne sjæle, Amen, Amen.

 

 

 

 

                                                         G 119 Anga kyrka   

---o : ger(Þu) ---R kirkiu : Þisa : hehmu=nde : miÞ : fiau--m : eykium : ok liknuiÞr miÞ tuaim eykium : ok hehuiÞr miÞ ----------botuiÞr miÞ ainum : eyk : ok : ahnmundr likuiÞr miÞ : ainum eyk : : ok fargaiR : miÞ : tuaim : eykiu:m roeaikr miÞ ainum : eyk : ok ioan miÞ tuaim  : eykium : ok hahuer miÞ :ainum : eyk : ok sihulfr miÞ : tuaim : eykium ok roÞualr miÞ : ainum : eyk : ok ronuiÞr miÞ tuaim eykium : ok haluatr miÞ : ainum eyk ok : alt Þit : fulk : sum : hiar : hafr : arfuÞi : haft : baÞi : nemt : ok : onemt : Þa : misku(n)i : Þaim : guÞ : baÞi : lifanti : ok : dauÞum 

---gjorde denne kirke, Hegmund med fire øjne og Liknvid med to øjne og Hegvid med----------------------------Botvid med et øj og Agnmund (og) Liknvid med et øj og Fargeir med to øjne, Hrodleik med et øj og Johann med to øjne og Hegvid med et øj og Sigvald med et øj og Ronvald med to øjne og Hallvat med et øj. Og allt det folk, som her har arbejde haft, både nævnt og unævnt, da forbarme sig Gud dem begge, levende og døde.

 

 

 

                                                        G 120 Anga kyrka 

Þaun : litu : gera : limnink : Þisa : fyriR : liknuiÞaR : sial ok fyriR : botliknaR sial tygia : syskyna sialiR haluarÞr : gerÞi : han : iR s=kultr minas : ÞaiRa

De lod gøre denne limning for Liknvids sjæl og Botlikns sjæl, to søskernes sjæle, Hallvard gjorde, han er skyldig, mindes derer

 

                                                        G 121 Gurfiles  

  laÞa(a) 

 <laÞaa>

 

                                                        G 122 Buttle kyrka 

+ hier : huilis : hera : ioan : raÞa=rs : sun : a=f : at=ligabo * bi 

her hviler herr Johann, Radars søn fra Atlingboby

 

 

                                                        G 123 Vänge kyrka  

[---(n) :] rouar : ---------------a-uiu--------------------

siat :  begia feiga : auÞuatr : gerÞi * Þita hualf :

gaiRualr : i ueskini : ris--------

----------Hroar----------------------------

begges sjæle faderens og sønnens, Audhvat gjorde denne hvalf,

Geirvald fra Väskinde ristede runer

 

                                                        G 124 Vänge kyrka 

bedin * fyri * iakobs * sial * nik

karfua * han * do * fæm * daha

fyri * sante * lafrans * dag 

ta * uar * f * sundahr * ok * m *

primst(a)f(ua)r  * i ' fimtand[a]

ra(t)[o]

bede for Jakobs sjæl i Nickarve

han død fem dage før Sankt Lafrens dag

da var F søndagsbogstav og M primbogstav i femtende linje

(5. august 1553)

 

 

 

 

                                                         G 125 Vänge kyrka  

  -----tik : ilu :---r : ut : b :-------- 

  <---tik> <ilu> <--r> <ut> <b---->

 

 

 

                                                        G 126 Guldrupe kyrka 

potolbar : karassa : han : kaup:te : messo:haku:lin: i takn : 

Botulf Krasse, han købte messehagel i dag

dansk: En messehagel er en kort, farverige kåbe der er åben i siderne, og som præsten bærer over messekjorten ved altertjensten 

svensk: messhakan,

deutsch; Messegewand

english: messrobe

 

                                                        G 127 Guldrupe kyrka  

afe maria : garasia : plena 

Ave Maria, gratia plena

Hil dig Maria, fuld af nåde

 

 

 

                                                        G 128 Guldrupe kyrka 

[uil]lin ir : lyÞa : hut : iak : uil : gerra : legia : (p)ug(b)abrrit : likit : ikinn : ----

[skulin-----n]na : s[y]ika : uir : biÞ:um : us : i ....

vil I lyde hvad jeg vil gøre, <legia> <pugbahabrr--> <likit> <ikinn><skulin><--nan>

 svige,  vi beder om os <i--->

 

 

 

                                                        G 129 Guldrupe kyrka  

[beten fyr botolfar sial huntenkia sum hia=r to +

ta ua=r  f * n * brim : i fiurta=nto rato]

bede for Botulfs sjæl i Hunninge som her død,

da var F søndagsbogstav og N primbogstav i fjortende linje

 

                                                        G 130 Guldrupe kyrka 

A) [fuÞor------------]

B) [maria oul keredunmen]

     [liga * ker * lak * nils]

C) [ukni]

A) fuÞor(khniastbmlR)

B) Maria <oul> <keridunmen>

    <liga> <ker> <lak> Nils

C) <ukni> 

 

                                                        G 131 Guldrupe kyrka 

A) supr

B) (ue)st=r nor  f  f

C) a=ust=r:nor

D) a=u:su

E) statiri

F) statiri

A) syd

B) nordvest  f  f

C) nordøst

D) sydøst

E) støtte

F) støtte

 

                                                        G 132 Bondarve 

+ biÞin firi : iakaups : sial : i : annuhanenkium sum : nikulas : uaah

     bede for Jakobs sjæl i Annuganänge, som Nikulas slog ihjel

På bagsiden af korset findes et billede af en mand med en økse

som bagfra bliver slåget i hoved af en mand med en stok

 

                                                        G 133 Viklau kyrka  

botuiÞr : i (uiku) + beders : arfi

Botvid i Vikers, Peters arve  

 

 

 

                                                        G 134 Sjonhems kyrka 

roÞuisl : auk : roÞalf : Þau : litu : raisa : staina : eftir : sy---- -- Þria :

Þina : eftir : roÞfos : han : siku : blakumen : i : utfaru

kuÞ : hialbin : sial : roÞfoaR kuÞ : suiki : Þa : aR : han : suiu : 

Hrodvisl og Hrodalf, de lod rejse sten efter sine tre sønner,

denne (sten) efter Hrodfos, han (blev) sigtet af valacker, da han var i udkørsel,

Gud hjælpe Hrodfos sjæl, Gud svigte dem, som svigte ham

 

 

 

 

                                                        G 135 Sjonhems kyrka  

Þina : eftir : a(i)---- : ------ : ----rÞ : tauÞr : a : ui(t)au :

systriR : (tuaR) .. -R : bryÞr : Þria :

roÞanÞr : auk : roÞkutr : roÞar : auk Þorstain :

ÞiR : iRu : faÞur:byÞr 

denne (sten) efter Æi---, han blev død på Vindø,

søskende var derer tre brødre,

Hrodand? og Hrodgut Hrodar og Thorsten

de er faderbrødre

 

 

 

 

                                                        G 136 Sjonhems kyrka

[Þina : iftir : hail:(f)os : han : to : haima :

 auk : ati : totur : aina : han : haitiR : hail(u)i :

utr : ualtika : gierÞi : staina : auk : uar : kustaR : ma(Þr)

tan : auk : botbiern : ristu :(runer)]

denne (sten) efter Heilfos, han død hjemme

og havde en datter, hun hedder Heilvi,

Uddr Valdinge gjorde stenene og var kostmanden,

Dan og Botbjørn ristede runer

 

 

 

                                                        G 137 Sjonhems kyrka  

 r * ok * ha af --------------------- hualf------- 

<---r>  og  <ha> <---af>-------------- hvalf

 

 

 

 

                                                        G 138 Halla kyrka 

--rti : legiR : koÞ(r) : ----..---na : has : lit : rist : kuml : a(ft) - (k)aiRielmR : --:   

  ainika : sun : ÞaiRa *

: trabu : leybika- :

---naR : at : feÞrka : baÞa :

kuÞ : -(e)----

--------ligger godt,   hans kone lod rejse kuml efter Geirhjelm     ----------------

deres eneste søn

--dræpt i Lübeck

stenen efter begge, fader og søn,

Gud (hjælpe)

 

 

 

 

                                                        G 139 Halla kyrka 

A) si up at a=uhum : run

B)  --(p) Þ p i l=l ei

C)      ---k--------------

A) se op (på det) at øjnene (finder) ro

B) ---<p   Þp i ll ei>

C) ---<--k-->

 

                                                        G 140 Halla kyrka 

 um to=lf mark

   om tolv mark 

 

                                                         G 141 Unsarve 

(l)ikmuntaR : i : slitakau(m)

  Liknmunds i Slitegårds

 

                                                        G 142 Ganthems kyrka 

A) fuÞorkhniastblm+R a=l----

B) maria : moder : gus : --- : aall(e) ua=r-----

C) beto : k(u)m(b)(s)

D) fu---

E) -uÞ(o)rkh---

F) (f)uÞ(o)r-h---(s)---lm---

G ---rist * mik

H) beto kumb---

I) fuÞorkhfuÞorkh--- 

A) fuÞorkhniastblm+R---

B) Maria, Guds moder, alle var----

C) Peto Kumbs

D) fu------

E) fuÞorkh--

F) fuÞorkhniastblmR

G) -ristede mig

H) Peto Kumble

I) fuÞorkhfuÞorkh

 

 

 

                                                      G 143 Burge  

e=k e=k=il

Jeg Ekil

Ekil er et af Odins mange navne.

 

                                                        G 144 Dune  

uaumutar

Vemunds

 

                                                        G 145 Dune 

sator

arebo

teneÞ

obera

rotas 

 

                                                         G 146 Dune  

 sia=l ikriuaÞi runir go-

Sjæl skrivede runer go(d) 

 

                                                        G 147 Dune 

sihlaivir * a mik

Sigleif har mig 

 

                                                       G 148 Dune       

Þioki * kaupi * a mik

Djokke Kaupe har mig

 

                                                        G 149 Dune   

satoraret potenet operarotas 

indskriften er formelen til den kendte palindrom i "Faens firkant"

 

                                                        G 150 Dune  

botuiÞr af alsku a mk

Botvid fra Alskog har mig 

 

                                                      G 151 Norrlanda kyrka

iakaupr + ok + rol--n + litu + gera + Þina stain + ebtirR + altuiÞ + sin + sun

    Jakob og Hrodlikn lod gøre denne sten efter deres søn Aldvid

 

 

 

                                                         G 152 Norrlanda Kyrka 

A) butuiÞer i akebu

B) biÞin : firir : allum : krist=num : sialum

C) herra + iua=n lundi han atti mik um tiu aar

A) Botvid i Ekeby

B) bede for alle kristne sjæle

C) Herr Johann (fra) Lunde, han havde mig i ti år

Herr Johann var sockenpräst - derfor ejer han ikke kyrken.

 

 

 

 

                                                        G 153 Norrlanda kyrka

fa[Þa]

<faÞa>

 

 

 

 

                                                       G 153 B Norrlanda kyrka

A) fuÞo

B) fuÞ

A) fuÞo(r)k

B) fuÞ(ork)

 

 

                                                      G 154 Hörsne kyrka

fullkuiÞr : ---h---

   Folkvid

 

                                                         G 155 Hörsne kyrka   

gaRualtr * iarnnaÞi * tur

Geirvald jernede døren 

"jernede" = beslog døren med jern

 

                                                        G 156 Gothems kyrka  

--- -l : skialtar : auk : isakr : au----

---- ---Skialter og Isaak og-------------

skialtar, skiald, skald, betyder digter

 

 

 

                                                         G 157 Gothems kyrka 

uÞurfra(t)a(G)R-u-(a)

 

 

 

                                                           G 158 Gothems kyrka 

hier huilis kairuatr : - ..-a... ---t---oa-o---lir----Þ-..a--h...o...--(k)... kairuat=r u---.--r(i)---ok - ...ti(r) ha=n kuam firi kunu=nk ok irkibiskub ob oa=rn bisku(b)---------------------------------l----------(i)r so uilt(i) kuÞ ha=num -(l) so la=ku ua=r sta=nka=r sum Þors uar su=nut-hr ok lahr bri-Þi------------------------o

her hviler Geirvald----------------------------------------------------------------Geirvald--------

----------------------------og efter han kom for kongen og ærkebiskop og var biskop--------------------------------------------------------så ville Gud ham-----, så lagen var lukket, som D "ors" var søndagsbogstav og L "agr" primbogstav (i den ----------linje)

 

 

                                                        G 159 Gothems kyrka   

A) huatr huatar huatar

B) bebedikter  

C) iakoper skradare

D) iringils

E) istuÞesiklæsia---

A) Hvat, Hvat, Hvat

B) Benetiker 

C) Joakob skrædder

D) Arngisl

E) er denne kirke (iklæsia = ecclesia)

 

 

 

                                                      G 160 Busarve(?)

 + (k)ul--

  < kul-->

 

                                                          G 161 Fröjels kyrka  

+ (o)laf :-(-------------litu : kiara : stain : Þana : ufir : sin : sun : butai)--uia------s-afiÞi m(o)Þur ruÞui- ...-----------------------------------------

- bat-rn(o)(s)---ur : firir Þaira (s)ial  --u----.-..--- -l-n..--a--- :

 Olaf (og N.N. de) lod gøre denne sten over deres søn Botgeir   (og efter ------------") moder Hrodvi, bede fadervor for deres sjæle-----------------------------------------------

 

                                                        G 162 Fröjels kyrka 

iuan he=r

Johann her 

 

                                                        G 163 Mulde

+ iuan uk butair : litu giara kiaLera :

botmundr maisteri : af siaunaim * giardi mik

Johann og Botgeir lod gøre kælder

mester Botmund fra Sjonhem gjorde mig

 

 

                                                        G 164 Klinte kyrka  

:+: miÞ naÞum gus : roÞualdr : af * hundingium : hafr : fiavit :

 --- (da : dail : fyri : sin : sial : ok : sins : faÞur : sial : ok : aluas : sial :)

 med Guds nåde, Hrodvald fra Hunninge har givet

en tiende del (af sin jordejendom) for sin sjæl og hans faders sjæl og Hallvats sjæl 

På gravhellen befinder sig også en indskrift med bogstaver:

HER LIGGER BEGRAFVIT SALIGE PEDER SVERBER

SOM HENSOF * I * HEREN ANNO 1616 DEN 16. JUNI

                                                        G 165 Klinte kyrka

herra : iakaufs : moÞir : ok : hehuiÞar

Herren Jakobs og Hegvids moder  

 

                                                        G 166 Klinte kyrka  

+ iuan : smidrinn : ganuida:arvi : uiÞr : rida:nes :

biÞin : byn : ok : ba=lir : nostru : firi : Þair(a :s)---- 

Johann, smed, Gannvids arving ved Ridanäs,

bede bøn og fadervor for deres s(jæle)

 

                                                        G 167 Klinte kyrka  

gesus kristus naÞ : botuiÞa : sial (: k---l---u---u---til byna)

Jesus Kristus nåde Botvids sjæl----------------------------til bønner

 

 

 

                                                        G 168  Klinte kyrka  

 + gesus : kristus : na=Þi : a=uÞraifs : sia=l : a=f : sno=y:krin:t:um :

bata : nosta=r : a=fi : mari(a) furrir * krisnr : sia=lir : 

Jesus Kristus nåde Audreifs sjæl fra Snögrinde,

fadervor, Ave Maria for (alle) kristne sjæle

 

 

                                                         G 169 Klinte kyrka 

---------------------------af s uk------------------------n---------------------------------------------iu----- 

 

                                                        G 170 Hejde kyrka 

+ betin * fyrre * petars sia=l ka=upa=rfa : ha=n : to : sia=u nat=um efder ny ra=ua=r : o : o=k : k : prim : i : fiurta=ndo rato 

bede for Peters sjæl, kauparve, han død syv nætter efter ny, da var O (søndagsbogstav) og K primbogstav i fjortende linje (4. april 1506)

 

 

                                                        G 171 Hejde kyrka

[kirkia=n : bra=n : a : beleÞes : byr : la=uga : dahe : ta : ua=r : H : sunnu:tahr : o=k : S prim : i : t=reta=ndo : ra=Þo]

Kirken brændte på lørdags-procession, da var H søndagsbogstav og S primbogstav i trettende linje (påske 1492)

 

                                                          G 172 Hejde kyrka 

+ ingem=ar : o=k o=la=f * de : suensko : men : tair : guto : tisa : kllo : alo

 Ingmar og Olaf, de svenske mænd, de støbte denne klokke alene  (1493)

 

                                                        G 173 Väte kyrka 

---iÞr : botulfs : moÞir : af uestr:huetium : ok + botaiÞr : hans : husfroia : munduals : systir : a=f rigaim : huer sum : Þita --------

------Botulfs moder fra Vesterväte og Botheid, hans hustru; mundvals søster fra Ringheim/ Ringome, dem som dette (læser, bede for deres sjæle

 

                                                        G 174 Väte kyrka  

+ hust=ru ga=rt=rt=ud et- ---- : bo=ren : i : melno :

ha=n : lit : ha=ga : t(i)-sa stain : yvir : sen : bo=nde : 

hustru Gertrud, født i Mölner,

hun lod hugge denne sten over sin husbond

 

                                                        G 175 Väte kyrka  

hik rekuiescit o(laf)

her hviler Olaf 

også den latinske indskrift  omtaler Olaf

HIC : REQVIESCIT : OLAVVS :

 

 

                                                        G 176 Väte kyrka 

+ inamn : gies---

iÞrÞa bynir : fa(Þ)---

i navn Jesus

ydre da bønner, fa(dervor)

 

                                                        G 177 A Väte kyrka 

: bro=Þir ; ia=ko=pr a=f s--omi

       broder Jakob fra Isome

                                                        G 177 B Väte kyrka

 hkÞooo=rrrrnnn --oo o=rrnn

                                                         G 177 C Väte kyrka 

----------runerne kan kun skønnes under pudsen

                                                          G 177 D Väte kyrka

  iakobus

    Jakob                                                       

 

                                                        G 178 Väte kyrka    

+ iuan : i : grenium : han : gaf : Þisa : krunnu : fyrst : gudi : ok : uari : frru : ok : Þairi : helhu : kirkiu : senni : sial : til : Þarfa : ok : sid(a)---------

Johann I Gräne han gav denne krone først til Gud og vore fru og denne hellige kirke, sin sjæl til gavn og derefter----------

 

 

 

 

                                                      G 179 Väte kyrka 

A)    a=u   a=u

B)    maria

C)    mar---

A)    Ave(?)   Ave(?)

B)    Maria

C)    Mar(ia)

 

                     

                                                       G 180 Västerväte

[---r--hafiR----]

<----r--> have

 

                                                          G 181 Sanda kyrka 

 : roÞuisl : aug : farborn : auk : kunborn

     Hrodvisl og Farbjørn og Gunnbjørn 

 

 

                                                         G 182 Sanda kyrka

 + butaiÞr * i beligabo + lit Þinna stain kera + ifir : olaf : sin : h-----

 + i Þu ari : da uar : ha.hal (: sun)u(t)ahr : h : og : lahr : L : (b)rimstafr : i si...u(t)u raÞu i (t)afluni

 + biÞin : firi + o(laafs : s)ial + i beligabo

  (ku)Þ kefi : siali : Þin...)

 ---ik : miÞ alu(m) kr(i)snum : sialum +

Botheid i Bellingabo lod gøre denne sten over sin husbond Olaf

I dette år, da var "hagal" H søndagsbogstav og "laugr" L primbogstav i syvende linje på tavlen

bede for Olafs sjæl I Bellingabo

Gud give din sjæl

--med alle kristne sjæle

 

                                                        G 183 Sanda kyrka  

 .. (Þ)aim : sum : biÞia : fyri : ua=ri : sia=l : nikula=sa=r o=k kairuia=r : minin(s) : Þi-Þ-u-- : i-------

 ------dem som beder for vore sjæle, Nikulas og Geirvis minde, Gud(mund) i----

 

                                                        G 184 Sanda kyrka  

k suntahr tir brim o=k i treta=ntu rato

K søndagsbogstav o T er primbogstav i trettende linje 

 

                                                        G 185 Lekarve  

A) nu(l)t=hr-

B) m---------mÞ 

 

 

 

                                                       G 186 Stenhuse

[friÞmun(t)r]

Fridmund

 

 

 

                                                      G 187 Stenhuse

[b]ruÞur

broder(?)

 

                                                          G 188 Mästerby kyrka 

(---auk x botaiÞr x Þaun litu x raisa s----

-----------haito x ) mirki mirlakt eftir man k(an *

kiarn uaR x hann arla x a x kuÞ troa x

 rumshafÞ x) raÞ(e)t x miÞ r(e)tu m(iug x trylak x ta x uam * la * reksÞe---)

(b)in x sialu h---

(lit x kiarÞi stain x uataruek)

 -----og Botheid, de lod rejse s(ten)

---hedder mærkelig mærke efter gode mand

gerne var han tidlig på Guds tro

--------------------------------------------------------------------

--(hjæ)lpe h(ans) sjæl

lod gøre sten-----------------------

 

                                                        G 189 Mästerby kyrka  

--- : koÞa : af ---

------gode  fra 

 

                                                        G 190 A Mästerby kyrka 

in tabernakulis

i tabernakelet 

latin: tabernaculum

litauisk: tabernakulis 

 

                                                        G 190 B Mästerby kyrka  

 tamarl tlis

 

 

 

                                                         G 190 C Mästerby kyrka

b   o=k mik

---   og mig 

 

                                                        G 191 Mästerby kyrka 

moyar : hafin : iÞra : byn : reta

møer, flickor, jenter, piger har ydret bønner ret 

 

                                                        G 192 Västergarns kyrka 

----rin * Þair * bigu i f--iyil

----sunudager ok -- * prim *

---imafray * miÞ sinum guÞi * ok * Þingat * kumin * allir * Þa

(N.N og Kat)rin de byggede i Fröyel

--søndagsbogstav og I primbogstav

himmelfrygd med sin Gud og dingene kommer alle der

 

 

                                                      G 193 Gamla folkskolan

fa--

--a i: Þina ---

<--fa--->

<--a> i denne

 

 

                                                         G 194 Eskelhems kyrka  

A) -uÞork- f-orkh fuÞ-rkh fuÞorkh f---rkh f---kh fuÞ------Þor---

B) ambrosii m------ vit---- mikomedis (b)rimi---------rnabe ---- ---h-nn-s -b--------------essi

A) fuÞorkh fuÞorkh fuÞorkh fuÞorkh fuÞorkh fuÞorkh fuÞorkh 

B) Ambrosius, Marcus, Vitalis, (N)icomedus, Primus, Barabus, Johannes, Paulus, Processus 

 

 

                                                        G 195 Tofta kyrka  

A) + biÞin : firi : sihÞia=uÞa=r : sial : bot=uiÞa=r huspRoyiu :

nikur : fa : lh--- --

B) ha=n (f)ins : hera :

A) bede for Sigdiauds sjæl, Botvids hustru,

    <nikur> <fa><lh--->

B) hun findes her

 

                                                        G 196 Tofta kyrka 

sihÞiauÞ                  nikulas

Sigdiaud                   Nikulas 

 

                                                        G 197 Tofta kyrka   

 + h----l..---a-----..--l--.-.---a-.-.-...--..--.--era---....--bolikn h-----

---------------------------------------------------------------------Botlikn----------

 

                                                        G 198 Tofta kyrka 

 + kuÞ---ie---ke-------------

:--u-----likmun(d)ar : ----u---------:

 b--mun(d)ar : bon---   -------------ka----...--.---r :

 ---------a u-r: - : -- : -- : su(n)ud---- : o=k : i : pri---- 

 Gud (hjælpe) ------------

 Liknmunds ---------------------

 Botmunds bon(de) ----------------------------------

(d)a var -- søndagsbogstav og I primbogstav

 

                                                        G 199 Tofta kyrka  

 + frigaiR * ok * alualdR * ok * ro(Þai)ÞR * litu * gieRa * stain*hualf * Þis(a(- eftiR roÞurm * faÞ-- sin biÞ--)------ * sial * hans * saktus * barÞolimeus * irni * miskunaR * sialu roÞ--ms *

 a-e--  saksi - iek runaR

Fridgeir og Alvald og Hrodheid lod gøre denne stenhvalf efter deres fader Hrodorm, bede for hans sjæl, Sankt Bartiolomeus vise barmhjertighed for Hrodorms sjæl, Amen, Saxe huggede runer

 

                                                       G 200 Atlingbo kyrka  

uni : auk : haknuiÞr : arfaR : rakna : ÞaiR----

-------(R)muÞ : hialbi : soul : sunta:lausi : kris(t)--------

---(h)in : aail : vi : ku(-)----------

----t : auÞualtr risti r------

Unne og Hagvid Ragnes arvinger, de-----------

----(Gei)rmund, hjælpe synderløse sjæl, Kristus,

--------den held vi----------------

-------Audvald ristede runer