Runeindskrifter fra Gotland   

                                                 G 1 - G 100 

 

                                                        G 1 Sundre kyrka 

rolaikr : lit : giara : (s)(t)(a)(i)(n) : ok : skira=ra : yfir : rofin : broÞor : sin

Hrodleik lod gøre og skære sten over sin broder Hrodfin

 

                                                        G 2 Sundre kyrka 

[: peÞa=r : marÞa] : [liÞ] : gera : Þinna : sÞa=n : yifir : sina : kuno : o=k : sin : ba=rn :

Peter Marte lod gøre denne sten over sin kone og sit barn

 

                                                        G 3 Sundre kyrka 

[-------garÞum : lit : geara : mi]k : yfir : sina : (h)(u)(s)proiiu : ha=ldiia=uÞu : hua=r : sum : biiÞur : fyrri : henna-----

---------i Vestergårda lod gøre mig over sin hustru Halldiaud, enhver som beder for hendes sjæl (gør vel)

 

                                                        G 4 Vamlingbo kyrka 

[+ iuan i nora lit giara Þinna stain yfir sina moÞur halui]

Johann i Nora lod gøre denne sten over sin moder Hallvi

 

                                                        G 5 Vamlingbo kyrka 

[---uir : uk : boriaukr : litu * gera : stain * hinna : yuir : sigfriÞ ok : boÞfriÞ : 

i : oaboi : fiÞir : sina : hua=r sum : runir : ra=Þir * biÞin : furi Þaim amin]

---vir og Borlauk lod gøre denne sten over deres fætre Sigfrid og Bodfrid i Øjabo,

enhver som (kan) tyde runer, bede for dem, Amen

 

                                                        G 6 Vamlinbo kyrka 

[: k----o---Þ---r : raka---ub : af---biÞr : a---]

<k-----o---Þ---r>-<raka---ub><af--biÞr><a-->

 

                                                        G 7 Vamlingbo kyrka 

[hualf : lit (gera)----------ufir : tar : faÞur : simun------]

Hvalf lod (gøre)------------over (deres) : fader Simon ----

 

                                                        G 8 Sigraifs 

olafr suÞr giarÞi us

Olaf i (Sundre) gjorde os

 

                                                        G 9 Storms  

[---k : stulpa : afs-------nano------]

--og stolpe <afs--> <---nano--->

 

                                                        G 10 ??? Vamlingbo socken 

ui raÞu  k---i : kui ------------ ius--------------Þ--

vi tyder < k--i>< kui-->< ------ius--><--------Þ>

 

                                                        G 11 Hamra kyrka  

[+ nikulas : lit : giara : stain : yfir : auÞualt : sin : faÞur :

ok : sin : broÞur : ok : sina : syni : kunu----------- fyri : Þair : sial :

lulug : ianlmi *]

Nikulas lod gøre sten over sin fader Audvald

og sin broder og sine sønner Gunnar (og N.N., bede) for deres sjæle

<lulug><ianlmi>

 

                                                        G 12 Hamra kyrka  

[+ bitr : lit : keara : stan : Þenna : yfir : butauÞu : o-------r----Þur-------r------r------------------r]f : f : bri[m:st---ritu----o: i : ta-runi : biÞin : bunir : -------------]

Peter lod gøre denne sten over Botheid -----------------(fa)der---------

------------"f" primstav ----------"o" på tavlen (1349) bede bønner (for ham)

 

                                                        G 13 Hamra kyrka  

iakou[bar : lit : kiara : s]tain : biÞin :[ bynir : iÞrar : fyrir : sealu ---Þuiar : k----: ----f]i: kaira : [s-asl- : ----n---fb---tekum :] binidikta : in : [mu-------sk risti mik]

Jakob lod gøre sten, bede bønner, ydre for Hrodvis sjæl,-------------------------------------benedikta in mulieribus---------<--sk> ristede mig

 

                                                        G 14 Hamra kyrka

[+ sial : synkr ]: litu : [a--o : ki.... aktr : r-- ] faÞur : [ ---- guÞ : han : barma : sik ---Þk---anl---rÞas : s :* siman : ier----]

 ----------------------- lod ------------------------------------fader--------------

<laÞit> og <nianus><b-------a>-------------------

Teksten stemmer ikke overens med indskriften på havlf 

 

 

                                                        G 15 Hamra kyrka  

[o=llaf : lit * kiara * stain -----------------------------alum * himiriki : amin]

Olaf lod gøre sten-------------------------------------------alle himmeriget, Amen                

 

                                                         G 16 Hamra kyrka 

[---faÞur : sen -----]

------sin fader--- 

 

                                                        G 17 Hamra kyrka  

[---arfa---]

--arve--- 

 

                                                        G 18 Hamra kyrka  

-lku---------- l-----------------------k : ----------------- 

<--iku---l-------------------k> <------------------------->

 

                                                        G 19 Hamra kyrka  

----uir : i(u)r--------

<--uir> <iur---> 

 

                                                        G 20 Hamra kyrka  

mat=ys : s=kris 

Matheus skrev

 

                                                        G 21 Öja kyrka 

+ iabaubs : synir : a burh : litu : giara : stain : yvir : faÞur : sen : ok : broÞur : sen : hera : nikulas : sum : ora : kirkiu : ati : men : guÞ : uildi : biÞin : fyri : Þaira : sialum : ok : hehualdi : syni : Þair : huilas : hier : undir : o=le : iuka=r gia=rÞi mik  

Jakobs sønner fra Borg lod gøre (denne) sten over deres fader og deres broder. Herr Nikulas som havde vores kirke, men Gud vil (have at vi) beder for deres sjæle og (for) Hegvalds sønner, de hviler her under, junker Ole gjorde mig

 

                                                        G 22 Öja kyrka  

[+ hiar : huilis : untir : rinm:untr : i oyu : iÞin : aler : furir ---herra : naÞ : hab---sial ----kiara : beta(r) : hins arfa : ]

her under hviler Rinmund fra Öja, beder alle for ------ herre nåde hjælpe sjæl -----gjorde Peter sin arve

hins = dens = sin

 

                                                        G 23 Öja kyrka 

[+ kani : itok : osten----]

 <kani> <itok> <osten>

 

                                                        G 24 Öja kyrka 

--sta[in]---y(f)ir sen : s[un]

sten over sin s(øn)

 

                                                        G 25 Öja kyrka  

--- ok : -----h : a mik

----og <----h> har mig 

 

                                                        G 26 Öja kyrka  

+ --kl : ai-iera--------i----------------r---tae-----: i----kii

<---kl><ai-----era><i--><----------r><..tea><i----kii>

 

                                                        G 27 Öja kyrka  

--al      ri       ok  b---a=r kiarÞu mik

<--al--><-ri-->  og Peter gjorde mig

 

                                                        G 28 Fide kyrka 

---(h)(e)(h)laikr : kiarÞ:i stan (Þ)ani [:---(rin) :] ok : auÞulfr :: ÞaiR litu : g[ia)=r--- ---]

----Hegleik gjorde denne sten, Katrin og Audulf de lod gøre---

 

                                                        G 29 Fide kyrka 

[+ Þessan : stain : lit : kiera : rarin : si:trigs : buir : butaÞu : sina : totur:]

           denne sten lod gøre Karin Sigtrygg over sin datter Botheid 

 

                                                        G 30 Fida kyrka  

[---iÞ ok----]

<---iÞ>--og-------- 

 

                                                        G 31 Fide kyrka 

A) ihesus : na(s)arenus    iacobus    lu laurencius     muttonmu 

B) olauir

C) ÞiuÞi : i braiÞu=ki(um) 

A) Jesus  Nazarener Jacobus Laurencius----------------

B) Olav

C) Diude i Bredkvie

 

                                                        G 32 Anderse 

---o : sunutahr----

o søndag(sbogstav) 

 

                                                        G 33 Näs kyrka 

+ ruÞui : af ronum : hehuiÞa burna : i hangnasteÞu(m) :

(h)(a)(n) lit gera stain : yvir sen : husbonda botulf ok o=laf sen su=n

biÞin firi Þaira sialum 

Hrodvi fra Rone, fødte Hegvid i Hagnestäde,

hun gjorde stenen over sin husbond Botulf og sin søn Olaf,

bede for deres sjæle

 

                                                        G 34 Näs kyrka  

+ --ik-(iÞr) : kr-k(u)-(r)fi h--litt gera hua(lf)----

------ÞiauÞu- : sina : husfruy------

-------synir :------k-----a-------

-------:----uiÞi---- ---ai ------i--+

(L)ik(n)vid Kr(a)ku(a)rve han lod gøre hvalf

----sin hustru Diaudvi----------------

-------sønner-----------------

------------------------------------------

 

                                                        G 35 Grötlingbo kyrka  

x* katrin : ioans : husfyra : i sundru : han : lit : giara : Þina : stain : yfir : moÞur  sina : botiaudu : iak(o)bs : kunu : sihlaihs:arfa : biÞin : f(iri h)enar : sial : bater : noster :x

Katrin, Johanns hustru fra Sundre, hun lod gøre denne sten efter sin moder Botdiaud, Jakobs hustru, Siglaiks arving, bede for hendes sjæl Fadervor

 

                                                        G 36 Grötlingbo kyrka 

[+ b(o)tair mais(t)eri : kiarÞi : stain : epter : bo]taaÞi : ho=usfreu sina : iakus : burnu L :uetabrhum : uar hera : naÞi : Þaira sial : (a)ltra : [me(n)is--air(a)] oli : hiak r:unir Þisar : Þesun : buais 

Mester Bot(g)er gjorde (denne) sten efter sin hustru Botheid, fødte Jakobs i Vätaburg, vor herre være nådig alle deres sjæle, mindes derer, Ole huggede disse runer, uægte søn Botairs

 

                                                        G 36 B Grötlingbo kyrka

spor af inskrift på korsets stam,

 

 

 

 

                                                        G 37 Grötlingbo kyrka  

botuatr * [au]ki : heruÞr : litu : stain : Þena : (e)(f)[---- --]uÞ : (m)[----]

Bothvat og Herrød lod denne sten efter (deres moder) <-------ud>

 

                                                        G 38 Grötlingbo kyrka  

A) [kesus : naÞi : alhlum : krisnum : sialum : amen fuÞokh--

gesus * naÞi : h----- otars : sial ------ ien ---iuan---hyraR fuÞorkhn--blmR ---

olafr ---guÞ -aÞi si -- raÞi fuÞorkhnias----- fuiatoie : Þuuuiaoie : rytoie]

B) [---gusar-sÞiuR * ki--- ---olr --iua=n.... uitnu * mai-----]

A) Jesus nåde alle kristne sjæle Amen fudorkhniastblmR 

Jesus nåde --Ottars sjæl------ <ien-->--------Johann <hyraR> fuÞorkhniastblmR

Olaf--  -Gud nåde sjæl-------tyde fuÞorkhniastblmR <fuiatoie> <Þuuuiaoie> <rytoie>

B) <--gusar> <--sÞiuR> <ki----> Johann <uitnu> <mai--->

 

                                                        G 38 B Grötlingbo kyrka   

[hihu mani]

<hihu> <mani>

 

 

 

 

                                                        G 39 Koparve  

x butaiÞr : ha=n : lit : kara : hin : st--- ufr : -----

    Botheid, hun lod gøre den st(en) over----

hin = den

 

                                                        G 40 Roes 

iuÞia: Þu=R rAk

<iuÞia> <Þur> <rAk>

 

                                                        G 41 Viges 

--[k](a)rua satain

  (lod) gøre sten

 

                                                        G 42 Havdhems kyrka  

+ k(a)t=rin : vestir:ga=rdum : (l)i(t) : gi[a]=ra : tinna : stai(n) :

yvir : sina : modur : butuiu : si[ht]rihks : [kunu]

Katrin fra Västergårda, lod gøre denne sten

over sin moder Botvi, Sigtryggs kone

 

                                                        G 43 Havdhems kyrka  

[k]u[Þ] * n[aÞe] : hena=r : [sial] : (b)[iÞin----] ---.

.---ri ---[t]ur ---[f]yri -: (h)(i) ------------------(t)(a)---

Gud nåde hendes sjæl, bede-----

--<..ri> <---tur> for hende <---ta--->

 

                                                        G 44 Havdhems kyrka 

+ akopk : liat : kira : -nabu : Þan : sum : biÞin : furir : imiana : itin : balir : -ni : runa : atbik : botuiÞi : -uli :

       Jakob lod gøre <--nabu> den som beder for <imiana> <itin> <balir> ---ni>

runer <atbik> Botvid <---uli>

 

                                                        G 45 Almungs 

e=k e=k=il

jeg Ekil

Ekil er et af Odins mange navne

 

 

 

 

 

                                                         G 46 Eke kyrka 

--ai(fr) (l)i(t) : gia(r)[a] : sain : eftiR : kun[a : s]in[a : e]striÞi : ok * [m------]

 (Sigr)eif lod gøre sten efter sin kone Æstrid og <m---->

 

                                                        G 47 Eke kyrka 

iakaubr *---- *ok auÞraif *--

--Jakob ---------og Audreif---

 

                                                        G 48 Eke kyrka 

A) [arum : abtir : guÞs : biyrÞ : Þusinn : triu : huntraÞ : ok : sekstih : ok it : 

Þa : uar : kirkia : malaÞ : bu : raur : sif --na : kari : a-le : na=uÞ]

B) [ira=l ru--r]

A) året efter Guds fødsel, tusind tri hundred og tres og et (1361),

da var kirken malet,  <bu> <raur> <sif--na> <kari> a-le> nød

B) <iral> <ru--r>

 

                                                        G 49 Eke kyrka 

A) [biÞin fyrir nikulas sial]

B) [-----ito uiki pas]

A) bede for Nikulas sjæl

B) --<ito><uoku><pas>

 

                                                        G 50 Eke kyrka 

A) olaus : iacobi :

B) : m : d : l- : u : // MDCLIX

A) Olaf, Jacobi

B)  1659

 

 

 

                                                        G 51 Lilla Krusa   

-uiÞarfi : a mik

Hvidarve har mig

 

 

 

                                                         G 52 Rone kyrka  

----tur x sina x koÞ(a)---

    sin gode (dat)ter

 

                                                        G 53 Rone kyrka  

-----uatr--

-- (H)vat

 

                                                        G 54 Rone kyrka 

A) ----

B) raÞ runar -pti- (h)armbraÞhum

C) * k(s) * statr hoar : kus nri

D) maria iuan[es]

A) --------

B) tyde runer efter Harmbragdum

C) <ks> står her Guds (I)NRI = Jesus Nacarenus Rex Judea

D) Maria Johannes

 

 

                                                         G 55 Hemse kyrka 

+ bo------: oka------s(a)rfa : h----: l(i)t : (h)-ga : hina : stan : yvir : (b)udaitu : af hah:h-b- k : til : aukarsarfa + ta en : iak : uar * (s)krivaÞ : (t)a uar : (h)ahal * sunudah:r * untir-aÞr : b-imstafr ++ i tolf:te : r(adu) taflu + betar * aukar*sarfa * han skrif mik * amen * 

Bo(t)--  og A(udgeir)s arve han lod hugge denne sten over Botheid fra Hageby og til Audgeirs arve, Dagen jeg var skrevet, da var Hagal søndags R under mænd primstav i tolvte linje af tavlen, Peter fra Audgeirsarve skrev mig, Amen

 

                                                        G 56 Hemse kyrka   

fuÞorkhfuÞorkh

fuÞorkhfuÞorkhfuÞorkhfuÞorkhfuÞorkh

fuÞorkhfuÞorkhfuÞorkhfuÞorkhfuÞorkh

fuÞorkhfuÞorkhfuÞork

fuÞorkhfuÞorkhfuÞorkhfu

fuÞorkhfuÞorkhfuÞork

fuÞorkh brugtes til ugedagsbogstav

 

 

                                                         G 57 Hemse Annexhemman 

--- : kairalf ----

      Geiralf 

 

                                                        G 58 Hemse socken 

botui a (m)ik argais sigtiir

Botvi har mig, Arngeirs <sigtiir>

 

 

                                                        G 59 Hablingbo kyrka 

A)  * hlkaiR *  auk * frusti * a[u](k) * atli * (Þ)--  [lakti stain]

 * heftiR in---- * iÞiuf-- --ku-n *

B)  bildsten

A)  Hallgeir og Froste og Atle de lagde stenen

  efter <in----><iÞiuk><ku-n>

B) et skip med menesker

 

                                                        G 60 Hablingbo kyrka  

[katrin : ok : botuir : ok : nikulaas :+ Þaun : litu : giara : Þina : stain : yfir : faÞur : koÞ +

lit : orar : byni : ok : pater : noster : ok : afe : maria : botfosar : sial : til goÞa +]

[+ goÞr : sial : -em --- botfosar : by : Þan : sum : biÞr : fyrir : hanum : Þa : niautin : baÞir : hans : byna :]

Katrin og Botvi og Nikulas, de lod gøre denne sten over deres gode fader,

lede vore bønner og fader vor og Ave Maria, Botfos sjæl til gode,

Gode sjæle dem i Botfos by, dem som beder for ham, de nyder begge hans bønner

 

                                                        G 61 Hablingbo kyrka 

----an------ -r-----t--k----fimar------

---nu botkair------kiara :----: yfir :

---- <---an> <---rt--k> <fimir> <--nu>

 Botgeir (lod) gøre --- over

 

                                                        G 62 Prästgården 

 [+ s-r : uk : -------Þai(m) : b --- : -y----- : (o)k : pater : noster : ok : afe : maria : ioan---]  

<s---r> og <----> de (beder for) <--y----> og Fadervor Ave Maria, Johann ---------

 

                                                        G 63 Silte kyrka 

: fa=rgair : lit : mik : [(g)]iera : (y)fer : s[in : faÞ]ur : u[k] : moÞ[o]r [:] b[ot]frir : [ok] : [ruÞui : ok : auÞuatr] : ok : mik :[+] (k)[rist]r : ma[i]u : sun na=Þi : a=lum : sum : hiea=r : huila=s : uair : uk aLum : krisnum : si(a)[l+]um

Fargeir lod mig gøre over sin fader Botfrid og sin moder Hrodvi, og Audvald huggede mig, Krist, Marias søn, nåde alle som hviles her under og alle kristne sjæle

 

                                                        G 64 Silte kyrka  

(biÞhin) fyri bot=uiÞha : sial r----

(rangualsarua)

beder for Botvis sjæl--

Ragnvalds arve

 

                                                        G 65 Sproge kyrka  

+ boluiÞr : i snoÞu : lit : giara : hualf : yfir : sen faÞur : uk moÞur :

: naÞi : guÞ : Þaira : sial : allra : sum : hiar : huilis : under +

auÞualts : kauli : giarÞi : (t)ua listana

Botvid fra Snoder lod gøre hvalf over sin fader og sin moder

Gud nåde deres sjæle, alle som her hviler under

Audvalds "arbejder" gjorde to ligsten (sml: G 63)

 

                                                        G 66 Sproge kyrka 

[bot]uiÞr : i : snoÞu : lit : giara : stan : hi--- : yfir : sin : barn :

-aÞi : guÞ :+ Þ-ira : sial : aldra : sum : hi-r : huil-- : .ndir +

mibggl- ..r---...-n-----u--...-: sir.......

(Bot)vid fra Snoder  lod gøre denne sten over sit barn,

Gud nåde alle deres sjæl, som her hviler under +

<mibggl----r> <---n--u> <sir---->

 

                                                        G 67 Sproge kyrka 

+ r[u]ÞuiÞr : a burh : lit : giara : stain : yvir : sen faÞur : botulf : a burh

naÞi ---(Þ) Þaira : sial : aldra : sum : hiar : huilas : undir :

biÞin : patenostu : Þair : si+al : sum hi(e)li

 Hrodvid fra Burge lod gøre sten over sin fader Botulf fra Burg

 Gud nåde alle deres sjæle som her hviler under

 bede Fadervor for deres sjæle, som her hviler

 

                                                        G 68 Sproge kyrka 

 airikr : lit [giara stan : yfir : sina :] --tur :

naÞi : guÞ : sial : (aldra) 

Æirik lod gøre sten over sin datter

Gud nåde  (for) alle sjæle 

 

 

 

 

                                                        G 69 Sproge kyrka 

 sihraifr giarÞi

iohan lit giara

Sigreif gjode

Johann lod gøre 

 

                                                        G 70 Urgude  

+ beta=r : (y)f(i)r:guda=rfa : han : lit : gerra : (t)issan : mur : o=k (: S)t=uvona : o=k : pa=Þe : sendr : lyfta=Þ : a : to=s*dahinom : fy : kat=rino:mess(o) : ta=ua=r : f : sunudahr * o=k : l : brim : i : fiurtando : rado : i ta=fo=ne

Peter over Gudarve han lod gøre denne mur og trin

og begge blev færdig på torsdasg før Katrins messe,

da var F søndagsbogstav og L primstav i fjordende linje på tavlen

(23. november 1514)

 

                                                        G 71 Eksta kyrka  

botuarÞr i snoÞu han lit giara Þina stain yfir sina husfroiu butaiÞu til a(k)sta]

  Botuard fra Snoder han lod gøre denne sten over sin hustru Botheid fra Eksta

 

 

                                                        G 72 Eksta kyrka  

[---ha=fa x faÞur x sin x kuml x kun--- x okar tauÞ aka --ukina x man x minums ---hafuÞam x hf x h-u... x kuam x raÞ x suinan x sin x -ruinkia x ei...n]

<--hafa > sin fader kuml <kun-> <kar> død aka> <--ukina> mand

 min  <--haÞsu--> <hafuÞam> <hf--> <h--u> som tyde, sin svens <ruikia> <ei---n>

 

                                                        G 73 Eksta kyrka 

[ Þ in kinus l : dominum : kumedum * sbiritum : meum : retemisti : me tomine :  teus * feritatis ]

 

latin Vulgate: psalm 30, vers 6

in manus tuas (dominus) commendo spiritum meum redemisti me, domine, deus veritatis

 

31. Psalm,  vers 6.

dansk:

I dine hænder (Herre) befaler jeg min ånd; du har forløst mig, Herre Gud af sandhed.

english:

Into thy hands, (Lord) I commend my spirit; thou hast redeemed me, o Lord, the God of truth.

deutsch:

In deine Hände (Herr) befehle ich meinen Geist; Du hast mich erlöst, Herr, du wahrer Gott.

 

                                                        G 74 Eksta kyrka 

---ek----bi----u-----

<--ek---bi----u-->

 

                                                         G 75 Levide kyrka

A) ---(n)tr * lit * yfir * botiauÞu * k[unu]

B) ---moÞur * ofaihr * ki[erÞi]

A)-----<--ntr> lod over Botdiaud kone

B) ----moder, Ofeig gjorde

 

 

                                                        G 76 Levide kyrka  

 [+ ----lit : kiera : ufir ---ifnobur ---katÞunkr

: stain : ufir : koÞi -

--sial : ok : kuÞ : naÞi : Þaim : ukn...r...su... ]

----lod gøre over--<--ifnobur--->

 <--katÞunkr> sten over gode ----

-- sjæl og Gud nåde dem <ukn---r---su>

 

                                                        G 77 Levide kyrka 

---(o)(t)a : sun : sum : sins faÞu(r) ---n : a :

----- ain : Þet : uas : er--ak---

---- kuÞ selu  ÞaiRa hiauna 

---otas søn som hans fader----------

---ensom det var----------------

---Gud (hjælpe) deres sjæle


sins = hans

 

                                                        G 78 Kullans  

x botmundr : kullans : han : lit : gerra : hila : mur:uerk : o=k : sia=lvr : gerde

trri:uirk : stuvu : o=k : sumar:hus : o=k : ta uar : h : sundahr o=k : k : brim:stav : i : tretando

rado : o=k : lyfÞadis : a : santa : simi iute : afton

ma=r kit : hit : hustrun

Botmund fra Kullans han lod gøre hele murværk og selv gjorde (han) træværk til stuen og sommerhuset, og da var H søndagsbogstav og K primstav i trettende linje, og (han) lovede (det) på Sankt Simons og Judas aften. Margit hedder husfruen (14. oktober 1487)

 

                                                        G 79 Fardhems kyrka  

A) ---u(Þ) : s(t)h(p) : (æ)i(k)

B) ---or -----gp---

C) ---ol-----  

A   <--uÞ> <sthp> <æik>      

B)  <--or--> <--gp-->

C) <--ol--->                                        

 

 

 

                                                        G 80 Linde kyrka  

 s(t)ain lit x bot[ul](f) x stafa x [merki x i------------hi-iR ]

x a(t) x unua(l)(t) x unit ---- (l)(i)kI Ikum[l * Þi]-----sialu hans

Botulf lod sten markere med runstavere < i---> hugge

efter Unvald <unit--> denne ligkuml ---------- hans sjæl

 

                                                        G 81 Linde kyrka 

A) ------------ra=oiira=nÞ

B) kuÞ : hafi butuia : sial--

C) fuÞo---nbt Þa muroain blydain 

A)------------<raoiiranÞ>

B) Gud have Botvis sjæl

C)-fuÞo(rkh)nbt <Þa muroain> <blydain>

 

                                                        G 82 Lojsta kyrka

---: lit : giera : m[ik]

     lod gøre mig

 

                                                        G 83 Lojsta kyrka 

A) [har sum : hita lisa :-a : bar : han : pris ---h---r]

B) [--iar-a=ubolaki : a=(r)ua]

A) dem som dette læser, da bør han pris <--h-r->

B) <-iar> <aubotalki> <arua>

 

 

                                                        G 83B Lojsta kyrka  

[ i maira ----tu bauÞ ]

 <-i-> <maira> ---<--tu> <bauÞ>

 

 

 

                                                        G 84 Lojsta kyrka 

A ma=ria

B ---------

A) Maria

B ----------

 

                                                        G 85 Fride 

e =k  e=k=il

jeg Ekil

Ekil er et af Odins mange navne

 

                                                        G 86 Stänga kyrka  

A) ---R auk : bo

B)  -ni * uilin 

A) --<---R> og Bo(t)----

B) -<--ni> viljen

 

                                                        G 87 Stänge kyrka

----uk * -----

<---uk ------>

 

                                                        G 88 Kylver  

A) fuÞorkgvhnijpëRstbemlñdo

B) sueus

A) fuÞorkgvhnijpëRstemlñdo

B) <sueus>

 

                                                        G 89 Sutarve 

e=k e=k=il

jeg Ekil

Ekil er et af Odins mange navne

 

                                                        G 90 Sigdes 

+ bil

<bil>

MCD QUATUOR X AC OCTO DIE MICHAEL OMNIPATENS O REX CUI PI ECCE (venite) VEL CRUCE SIGNAT LOC AC MORTE GRAVAT CURAT RANGVALD LAVQC LOCAT

Dette Kors utmärker den plats, på hvilken Ragnvald fordom kyrkoherde og nu begraven i Lau, drabbades av döden år 1448 på Michaelis dag (29. sept.) mot vilken Du o allsmäktige konung, må täckes vara huld (tolket av LF Löffler) 

 

                                                       G 91 Närs kyrka

 far-th

<far..th>

 

                                                        G 92 Bosarve

A) ---stan * yfir * sun * sa * saimaÞi * siour---

B) --ra * ub * uisi * kial * Þ---uf * (t)au---

A) sten over sin søn Saimand--------------

B) <--ra> opvise <kial> <Þ---uf> død

 

                                                        G 93 Hallute 

A) ----: (k) ----ak : to---

B) ---iR: a(n)uiÞ----

C) -- : roÞ : (b) 

D) -------------------

A) <--:k ><---ak> <to--->

B)  efter Anvid ---

C) --- <roÞ> <b--->

D) ----------------------

 

                                                         G 94 Mickelgårds

sailafr : lit : kuml : yf[ir]

Sailaf lod (gøre) kuml over--- 

 

                                                        G 95 Siglaifs  

 urad=Þit

Orad dit

 

                                                        G 96 Smiss 

---m : hunt---

>---m>hund(red)?

 

 

                                                        G 97 Etelhems kyrka  

huatr let kear[a] futkar bos

heguualÞr 

Hvat lod gøre døbefont <bos<

Hegvald

 

                                                        G 98 Etelhems Socken 

mk mrla vrta(a) 

(e)k (E)rla vr(i)ta

jeg Erla ristede

 

                                                        G 99 Lye kyrka  

 + iaka=upr * i * litla=ronum * ha=n * lit * gia=ra Þinna * stain * yvir * fa=Þu=r * sin * o=la=f * o=k * bro=yÞr * sina * liknuiÞ * o=k * simo=n * biÞim * f(i) Þaim * o=k * a=llum * krisnum * sia=lum * o=k * Þa * ua=r * liÞit * a=f * gus * by=rÞ *

fiu=rta=n * hu=nt=ra=Þ * a=r o=k *ainu * are * minna * Þen * V *tihi * a=r * o=k * i * Þi * a=ri * brima=Þi * k * o=k * r * su=nudahr * i XI * ra=Þu

Jakob fra Lilla Rone han lod gøre denne sten over sin fader Olaf og sine brødre Liknvid og Simon, bede for dem og alle kristne sjæle, og da var forløbet siden Guds fødsel fjorten hundred år og et år mindrer end halvtreds år (1449), og i dette år var primstav K og søndagsbogstav R i 11. linje (på tavlen)

 

                                                        G 100 Lye kyrka   

+ Þinna * sten : Þa * lit * husfru * ruÞui * giera * yfir sin * bo=nda * ia=ko=p * i * ma=na=ga=rd=um * sum * skutin * ua=rÞ * ihel * miÞ * en * pyrsu*sten * a=f * uis*bo=rh * Þa ' en ' ku=nuu=ng * erik * ua=r * bi*sta=lla=Þ * pa * Þi * fo=r*nemda * slot * en * Þa **ua=r * liÞit * a=f * gus * by=rÞ * fiu=rta=n * hu=nd=ra=Þ * a=r * o=k * ainu * a=ri * minna * Þen * fem(t)igi : a=r * biÞium * Þet : et * guÞ : na=Þi * ha=ns * sia=l * o=k * a=llum * krisnum * sia=lum : amen

Denne sten der lod husfru Hrodvi gøre over sin ægtemand Jakob fra Mannagården, som blev skudt ihjel med en bøssesten fra Visborg, da kongen Erik var indsat på det fornemt slot, og da var forløbet siden Guds fødsel fjortenhundred år og et år mindrer end halvtreds år (1449), bede Gud (om) nåde (for) hans sjæl og alle kristne sjæle, Amen