Runeindskrifter fra Fyn

 

                                            DR DK Fyn 1 - DR DK Fyn 52

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                    DR DK Fyn  1 Revninge, Kerteminde

                                                                                                  Referens: DR 203

  a=rot=a

  a=gla ga=la

  laga

  dyd

  du er stærk i evigheden, Herre

  atta gibbor leolam adonai

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                         DR DK Fyn 2 Flemløse 1,  Assens

                                                                                                   Referens: DR 192

Aft ruulf stotR

[st]Ain sAsi is uAs nu

Ra kuÞi satu su[iR aftiR]

[ouAiR faaÞi]

Efter Roulf star denne sten

Han var (en) god næsboer.

Sønnerne satte (stenen) efter

Åver ristede

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                          DR DK Fyn 3 Flemløse 2,  Assens

                                                                                                    Referens: DR 193

ruulfR sis

Roulf sin

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                   DR DK Fyn 4 Kragehul mose, Assens

                                                                                                  Referens: DR 194

amulet af horn er tabt og aldrig aftegnet

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                   DR DK Fyn 5 Kragehul mose, Assens

                                                                                                  Referens: DR 197

træskiven er tabt,  indskriften er ikke gengivet

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                             DR DK Fyn 6 Kragehul, Assens

                                                                                                   Referens: DR 195

A   ---uma * bera---

B      aau

A   <---uma><bera--->

B   <---aau--->

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                             DR DK Fyn 7  Kragehul, Assens

                                                                                                   Referens: DR 196

ek e=rila=R asugisalas m=uh=a h=aite g=ag=ag=aginu g=ah=e....

lija ....hagala vija bigi

Jeg Gudgisls Erilar, hedder Muha <gagaga><ginuga><he-->

<lija--><hagala><vija bigi--->

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                                DR DK Fyn 8 Helnæs, Assens

                                                                                                   Referens: DR 190

  rhuulfR sati stain nuRa

  kuÞi aft kuÞumut bruÞur

  sunu sin truknaÞu----

  ouaiR faÞi

Roulv, nørernes Gode, satte (denne) sten

efter sin broders søn Gudmund --

---(de) druknede---

Åver ristede (runerne)

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                                  DR DK Fyn 9  Køng, Assens

                                                                                                   Referens: DR 198

 i ng o

  Ingo

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                                DR DK Fyn 10 Køng, Assens

                                                                                                 Referens: DR 199

  kotæo--I-I---

<kotæo--l--l--->

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                      DR DK Fyn 11 Glamsbjerg, Assens

                                                                                   Referens: DR AUD1998;301

 * aue * maria *

    Ave Maria

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                         DR DK Fyn 12 Sønderby, Assens

                                                                                                 Referens: DR 191

 ÞaurihÞ / ÞauriAÞ

 .............../...............

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                                 DR DK Fyn 13 Ørsted, Assens

                                                                                                     Referens: DR 200

æskil karÞi skar Samson han tarab tiur

Æskil i  gård  skar Samson, han dræbte dyret

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                               DR DK Fyn 14 Ålbæk, Nordfyn

                                                                                                   Referens: DR 210

[---- buru aftir aurka --]

  broen efter Aurka

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                   DR DK Fyn 15 Brændekilde, Odense

  æsf : tÞ=Þ

<æsf><tÞÞ>

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                        DR DK Fyn 16  Vimose, Odense

                                                                                               Referens: DR 208

ladagas u

la asauvija

Ladagas nær Asauvija/  Gudsvier

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                               DR DK Fyn 17 Vimose, Odense

                                                                                                  Referens: DR 207A

                                                                  Runeindskrift løber fra højre til venstre

avings

Avings

sml:  Fyn 9  ing o = Ingo //   Syd 13  vitr ing  Vitring

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                      DR DK Fyn 18  Vimose, Odense

                                                                                              Referns: DR 206

                                                             

A  talijo

B  gisaioj viliR alla orÞi

C  t(a)Þis hleuno an regu

A   Talijo

B   Gisaioj ville alle steder

C  forklare Hleuno uegnet at regere

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                             DR DK Fyn 19 Vimose, Odense

                                                                                                   Referens: DR 207

 harja

 kam

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                              DR DK Fyn 20 Vimose, Odense

                                                                                                  Referens: DR 205

A   mariha

      i alla

B    macija

Maria i (os) alle (den) magiske

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                              DR DK Fyn 21 Vimose, Odense

                                                                                    Referens: DR MS1995;334A

--ttnÞ

<--ttnÞ>

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                             DR DK Fyn 22 Vimose, Odense

                                                                                  Referens: DR MS1995;334B

vagnijo

Vagnijo

                                                       

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                                           DR DK Fyn  23 Odense

                                                                                                   Referens: DR 204

+ unguænsinæ : prinsin + sal : kotolon

anakristi : anapisti kard(u)r : nardiar

: ipdiar : kristus uinkit kristus ræg

net : kristus imperat * kristus ab omni

malo mæ asam : liparet : krux krist

sit : super me * asam * hik : æt ubikuæ*

khorda *+ inkhorda + khordai

agla + sanguis kristi signet me

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

<ipdiar> Kristus sejrer, Kristus regerer,

Kristus byder, Kristus befri mig,

Åse fra alt ondt, Kristi kors

være over mig, Ås, her og overalt

---------------------------------------------

agla, Kristi blod (vel)signe mig

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                                    DR DK Fyn 24 Odense

                                                                                Referens: DR EM85;537A

  Þunlbkii + lnkÞruksÞ

<Þlunlbkii><inkÞruksÞ>

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                        DR DK Fyn 25  Nørre Nærå, Nordfyn

                                                                                                   Referens: DR 211

 ÞurmutR

ni out : kubls

  Thormod

ni ud (af) kuml

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                      DR DK Fyn 26  Glavendrup, Nordfyn

                                                                                                   Referens: DR 209

A   raknhiltr * sa

     ti * stain Þonsi auft

    ala * saulua kuÞa

     uia uÞ shai uiar Þan Þiakn

B   ala * suniR * karÞu

      kubl * Þausi * aft * faÞur

      sin * auk * hons * kuna * auft

      uar * sin * in * suti * raist * run

      aR * Þasi * aft * trutin * sin

      Þur * uiki * Þasi * runaR

C   at * rita * sa * uarÞi * is * stain Þonsi

     ailti * iÞa * aft * onan * traki

A    Ragnhild satte denne sten

      efter alle gode sjæle.

      <via uds> har det godt drenge

B   Alle sønner gjorde dette kuml

      efter deres fader

      og de koner efter deres mænd.

      En Sote ristede disse runer.

      Thor vie disse runer.

C    Det ristede bevare i denne sten.

       Aldrig mærke (bruges) efter andre drenge.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                  DR DK Fyn 27  Veflinge kirke, Nordfyn

  -Þiu--i

<-Þiu--i>

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

                                                                              DR DK Fyn 28 Rugård, Nordfyn

   sløgu

< sløgu>

 .

.

.

.

.

.

.

.

                                                                            DR DK Fyn 29 Allerup, Odense

                                                                                                  Referens: DR 201

[ sun : Þolfs : han : hanti : stin : Þansi : a-.

.sati : aft : faÞur : -a: moÞor : t=uona]

Tolvs søn, han hentede denne sten og

satte den over sin fader (og)  moder  >tuona>

 .

.

.

.

.

.

.

                                                        DR DK  Fyn 30 Rønninge, Kerteminde

                                                                                          Referens: DR 202

suti * sati * stain * Þansi * aft 

ailaif * bruÞur * sin * sun * oskaus *

rauÞum * skialta 

Sote satte denne sten efter

sin broder Ailaif, Asgots søn,

røde digter

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                      DR DK Fyn 31 Møllegårdsmarken, Svendborg

                                                                                     Referens: DR MS1995;340

   hth  sh(k)o

<hth> <shko>

 

.

.

.

.

.

                                                                          DR DK Fyn 32 Gudme, Svendborg

-eÞro

(L)edro, mandsnavn

sml:

SJy 7: LeÞro

.

.

.

.

.

                                                                 DR  DK Fyn 33 Hesselager, Svendborg

                                                                                                  Referens: DR 175

mæst=æ=r : iakop : ryÞ : a=f sinnæbu=uhr : gør=æ : mik : gesus krist

Mester Jakob Rød af Svendborg gjorde mig, Jesus Krist

 .

.

.

.

.

.

..

.

                                                                          DR DK Fyn 34 Svinninge, Nyborg

                                                                                                   Referens: DR 181

[ mæster : iakobus : ruffus : me fecit aufe maria kra

Mester Jakob Rød gjorde mig, Ave Maria, (fuld af) nåde

 .

.

.

.

.

.

.

                                                                        DR DK Fyn 35 Bøstrup, Langeland

                                                                                                  Referens: DR 172

magistær : ia(c)obus : ruffus : me feciÞ :

Mester Jakob Rød gjorde mig

.

.

.

.

.

                                                                     DR DK Fyn 36 Rudkøbing, Langeland

                                                                                                    Referens: DR 171

muligvis bar den nu tabte klokke en runeindskrift på latin -

indskriften er desværre ikke overleveret i afskrift

.

.

.

.

.

.

                                                                               DR DK Fyn 37 Fåborg, Midtfyn

                                                                                                    Referens: DR 173

ma=gist=æ=r : ia=k o=bus : ruffus : fabær : me feciÞ : guÞ : si

Mester Jakob Rød, smed gjorde mig, Gud (vel)si(gne)

 .

.

.

.

.

.

.

                                                                 DR DK Fyn 38 Heden, Faaborg- Midtfyn

                                                                                                   Referens: DR 174

mæst=æ=r røÞ + kras da=bo =r toto diæ : sik : a=go : koti die

Mester Rød + i morgen skal jeg gives den hele dag og således skal jeg virke hver evige dag

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                  DR DK Fyn 39 Hundstrup, Svendborg

                                                                                                  Referens: DR 176

magistæ=r røÞ

Mester Rød

 .

.

.

.

.

.

.

                                                                       DR DK Fyn 40 Ulbølle, Svendborg

                                                                                                 Referens: DR 183

: mæst[r : iakob : rø]Þ  : gørÞæ  : mik : ha=n : gifær : mik : Þæn + hæ=l : rik*k[eil man]tkr * kær : hus:rkø : mærut=æ : siul : guÞ : sihnn : Þæn : mik : kørÞæ : aue maria=gracia : plena : domi=n : t=i=kum * bentik:ta t=u : in : m=leri:irus : ebmRæflnhi

Mester Jakob Røg gjorde mig. Han giver mig til den hellige, mægtige Krist, for kære hustru Meretes sjæl, Gud velsigne den, som gjorde mig. Hil Maria, fuld af nåde: Herren være med dig, velsignet være du blandt kvinder.

 .

.

.

.

.

.

.

.

                                                                   DR DK Fyn 41 Bregninge, Svendborg

                                                                                                  Referens: DR 184

A   +  su =en : sær suæn : ligær hæunde : helge

B      diakææ=n : ri

C       stæ mek : mæstær : bo gyo=rÞæ mk ::

Sven, Sassers søn ligger her under, Helge, drengen ristede mig, Mester Bo gjorde mig.

1; Mester Bo fik ingen forlæg fra Helge.

Helge diakææn betyder "Helge dreng".

Helge var Mester Bos arbejdsdreng.

2; Mester Bo udførte kun stenhuggerarbejtet af selveste ligstenen.

3; Helge ristede runerne og tegnede den meget primitive kristusfigur.

4; Den mærkelige ortografi skyldes Helges hånd.

 .

.

.

.

.

.

.

                                                                                         DR DK Fyn 42 Eggense

                                                                                                  Referens: DR 185

astret : ikkrei : filius

Astred, Egdes søn

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                                      DR DK Fyn 43 Lunde

                                                                                           Referens: DR 178

magis=tær : ia=ko=bus : ruffus : fabær : me fecit :

Mester Jakob Rød, smed,  gjorde mig

 .

.

.

.

.

.

.

.

                                                                                           DR DK Fyn 44 Ollerup

                                                                                                  Referens: DR 179

 + magister : iakobus : me fecit : toke : køptæ mik : mariia

Mester Jakob gjorde mig, Toke købte mig, Maria

 .

.

.

.

.

                                                                                    DR 182 Tjømø - Norge

makist=ø=r : iakobus : m ruffus : fa ..............fecit : ugÞ 

Mester Jakob Rød, smed, gjorde (mig), Gud

 .

.

.

.

.

.

                                                                                    DR DK Fyn 45 Stenstrup

                                                                                               Referens: DR 180

iækop rolut (gorte) : mik

Jakob Rød (gjorde) mig

 .

.

.

.

.

.

.

                                                                                    DR DK Fyn 46 Svendborg

                                                                                                 Referens: DR 186

-(a)rl mærge sga=r hæftæ a=ræ læfæÞe sgæ(ft)

(Ka)rl skar mærker på hæftet, Are lavede skaftet

.

.

.

.

.

.

.

                                                                                            DR DK Fyn 47 Sørup

                                                                                                  Referens: DR 187

mi srnessn urnuk bn

asi snrÞmi itssihki

li isiduÞrlak iseRa li

-------------------------

---------------------------

-----------------------------

.

.

.

.

.

.

.

                                                                                    DR DK Fyn 48 Avnslev

                                                                                             Referens: DR 189

A  [sasi sAti ru ......

 ....niR stAin----

B   (k)a=rÞi Auk

      ruulf

A    Sasse satte ru-----

----ner sten

B    gjorde og

    Roulv

.

.

.

.

.

..

.

.

.

                                                                                           DR DK Fyn 49 Kullerup

                                                                                                   Referens: DR 177

gesus krt

Jesus Kr(is)t

 .

.

.

.

.

.

.

.

                                                                                            DR DK Fyn 50  Orbæk

                                                                                                    Referens: DR 188

[uÞufriÞR : last : oft : Þiauburid]

(G)udfred rejste (stenen) efter Gudborg

 

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                                         DR DK Fyn 51 Faaborg

oslakR

Aslak

 

 

 

 

 

 

                                                                                   DR DK Fyn 52 Odense

A   tamen : est : salu : sukr

B   famulum suum t=ume

A  alligeved/ dog  er sjæl <sukr>

B   hans tjener Tomme