FLORIBUS

 

                                 DR Aarb1987;196M Kalundborg hjortetak

FLORIBUS ÆÞ LIKNIS KÞO ÞAM MIRABILE FAS FIT

floribus et lignis quoddam mirabile vas fit

IOSEP

Josef

 

Kalundborg hjortetaks latinske indskrift blev beskrevet i bogen:
"Margrete I, The Kalmar Union 600 Years" på side 151 står en engelsk oversættelse, som lyder således:

>A wonderful vessel for flowers and brancheslof flowers and wood is made<

 

I bogen "Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1985 findes også en beskrivelse:

>Der laves et vidunderligt kar for blomster og grene - eller - af blomster og træ<

 

Nationalmuseet Runedatabasens informationer for denne genstand på følgende vis:

"Ordene kan tolkes og teksten har paralleller, men meningen med runeindskriften er uklar. Måske er der tale om en skriveøvelse lavet af Josef eller muligvis er sætningen ment som en gåde, hvortil svaret er Josef".

 

Hverken den engelske oversættelse, den danske beskrivelse eller Nationalmuseeets henvising til en skriveøvelse/ gåde viser den virkelige betydning af den latinske indskrift.

 

floribus et lignis blev tolket som substantiver,

men begge ord er i denne indskrift adjektiver.

Adjektiver bøjes i køn, tal og kasus med de samme endelser som substantiver.

 

floribus betyder blomstrend (adj.)

et betyder og (konj.)

lignis betyder træagtig (adj.)

quoddam betyder hvilken (pronomen)

mirabile betyder vidunderlig (adj.)

vas betyder genstand (subst.)

fit er en forkortelse af fecit gjort (verbum i datid)

 

Hele indskriften lyder således:

floribus et lignis quoddam mirabile vas fit

"hvilken vidunderlig, blomstrend og træagtig genstand er gjort".

 

Manden, hvis navn er sikker Josef = iosep, som ristede runerne i geviret, beskrev med runeteksten dette gevir.

Geviret vokser ligesom en blomst ud af hoved af dyret. Geviret er ligesom et træ at arbejde med.

 

Teksten er også kendt fra andre steder og der lyder den således:

floribus et lignis quoddam mirables vas est

hvilken vidunderlig, blomstrend og træagtig genstand det er   

Den gamle tolkning: der laves et vidunderligt kar for blomster og træ er forkert p.g.a. 2 fakta.

1.)

vas blev tolket som kar, men indskriften taler om hjortetakken, som er en genstand. Ordet vas betyder også genstand.

2.)

Ordet "for" findes ikke i den latinske tekst.

Hjortetakken er ikke lavet for blomster og træ, men er en vidunderlig, blomstrend og træagtig genstand.

Efter flere henvendelser til det Nordiske Institut fik jeg følgende svar fra projektleder Michael Lerche Nielsen: "jeg mener at have svaret fyldestgørende på dit spørgsmål, men skal her gerne præcisere, at der ikke kan ses nogen grund til, at den fremsatte tolkning af Kalundborg-indskriften skulle være forkert. Du synes i dine notater om indskriften at overse, at floribus og lignis af hensyn til sætningens kongruens kun (og utvungent) lader sig som instrumental ablativ pluralis af substantiverne flos og lignum."

 

Kan vi stole på hans udtale?   Nej!

 

Michael Lerche Nielsen har ikke lært latin. Han stoler så meget på de gamle tolkninger, at han ikke synes det er nødvendig, at man skal ved noget om latiske bøjningsmønstre, før man kan udtale sig om det. 

 

Her er bøjningsmønstre for substantiver og adjektiver.

 

flos (flor-is) 

ablativ, pluralis, maskulin, 3. deklination:

flor + ibus = floribus = blomster

 

lign-um

ablativ, pluralis, neutrum, 2. deklination:

lign + is = lignis = træer

 

 

 

ablativ, pluralis, maskulin, 3. deklination: -ibus

flor + ibus = floribus  = blomstrend

 

ablativ, pluralis, neutrum, 2. deklination: -is

lign + is = lignis = træagtig

 

floribus et lignis quoddam mirabile vas fit

hvilken vidunderlig, blomstrend og træagtig genstand er gjort

 

 

PS:

Der findes andre latinske sætninger, hvor begge ord, floribus og lignis, er brugt som substantiver:

a.)

---, ut puto, dumtaxat in villa, pomis attem et oleribus et floribus et lignis videndum

b.)

floribus et ligno sertum mirabile feci

 

Men, det kan ikke bruges som bevis for, at floribus et lignis fra runeindskriften skulle være substantiver.