Erilar

 

 

                                   IK 241 Eskatorp-F brakteaten

Ordet ERILAR står i flere runeindskrifter og blev hidtil tolket som navnet af en person eller som runemester.

Kan vi virkelig være enig med sådan en forklaring?

At tyde runeindskrifterne er ikke kun en sag, som nogle få professorer har eneret på, men er emnet for alle, som er interesseret i sproget.

Læser man alle runeindskrifter igennem, som indholder ordet ERILAR og analysrerer de tolkningerne, så får man inddrykket af, at ordet ERILAR er tolket ret forskelligt fra tolkning til tolkning.

Runologerne kunne ikke se, at flere runeindskrifter forklarer tydeligt hvad en ERILAR er, men man er meget tilbøjeligt at tolke ordet ERILAR som et navn.

 

Det finske og estiske sprog er del af det urnordiske sprog.

Ordene ERILINE, ERILIST, ERILISE, ERINEMA, ERINEVAD, ERINEV, ERILAINEN, ERILAILLA, ERILAISUUS, ERILINEN findes stadig i det estiske og finske sprog. Betydningen er "særligt", "særskilt", "specielt;" tysk: besondere (adj.). Det første led i disse ord er ERI-.

 

Også i ordet ERILAR er det første led ERI- , andet led er -LAR.

 

Det er meget vigtig at huske, at ethvert ord består af 3 kriterier:

1. betydning

2. betegnelse

3. bruget

 

Ordet ERILAR har den betydning: "den særlige".

Ordet ERILAR har den betegnelse: "begreb".

Ordet ERILAR er brugt som en "titel" 

 

En ERILAR indeholdt en særlig stilling.

Vistnok er en ERILAR den åndelige leder i den urnordiske hær.

Titlen ERILAR udviklede sig til titlen "jarl" og "earl".

 

 

HERULERNE Første omtale af herulerne var i 267-269, hvor de ved hjælp af bosporanernes flåde plynderde Grækenland og Lilleasiens kyst som sørøvere. Fra omkring 375 deltog herulerne sammen med mange andre germanske og sarmatiske folk i hunnernes togt gennem Europa. Herulerne skal har været den dominerende gruppe lejesoldater bag den østgermanske officer Odoaker, da denne afsatte den sidste vestromerske kejser i 476 og blev udråbt til kejser af Italien - af sine egne germanske soldater. Selv var Odoaker en Sciri-prins med en thyringsk far.

Ifølge den byzantinske skriver Procopios forlad en del af de østgermanske herulere Donau-regionen efter et nederlag 508-509 e.Kr. og vandrede til den Skandinaviske Halvø. Selv hvis dem så været, at herulerne er kommet til Skandinavien,

så har titlen ERILAR ikke noget at gøre med betegnelsen af folket HERULERNE.

 

På fragment af runestenen Sö ALHSÖDERM;77 U Strängnäs, kv. Kungsberga står:

[e]rila=R vodinR

Odins Erilar

 

 

IK 241 Eskatorp-F brakteaten lyder runeindskriften således:

e=k=erilaR fahidu i hlaidi higaR

dansk: jeg Erilar kæmpede i den himmelskes led

deutsch: ich Erilar kämpfte im Geleit des Himmlischen

engelsk: I Erilar fought in the escort of the heavenly

 

 

Ordet HLAIDI er identisk med LAIDI og LIDI med betydning "led", Geleit, escort.

Ordet LIDI findes på Sö 217 Sorunda-, Sö 338 Turinge-, Öl 1 Karlevi -

og U 112 Ed-stenen.

Ordet LAIDIGAR står på N KJ88U Møgedal-stenen med betydning:

dansk: "den leder"; tysk: der "Leiter", engelsk: "the leader".

>>Odin er den leder<<.

 

Ordet HIGAR fra Eskatorp-F brakteaten er identisk med HIVIGAR

fra NKJ58 Årstad-stenen med betydning

dansk: "den himmelske"

tysk: "der Himmlische"

engelsk: "the heavenly"

 

Indskriften på NKJ58 Årstad-stenen lyder således:

HIVIGAR SAR ALU

dansk: "den himmelske var nær"

tysk: "der Himmlische war nahe"

engelsk: "the heavenly was near"

 

FAHIDO

Ordene FAHIDO, FAHIDI, FAHIDE, FAHIDU og FAHIDO

er verber i datid og har den dobbelte betydning "kæmpende" og "ristede"

Ordene FADI og FAHI er verber og substantiv og har den dobbelte at kæmpe og kamp og at riste og rist.

Ordet FADI udviklede sig til dansk: fejde, på tysk: Fehde, på engelsk: fight.

                              >>det er en lille kamp, at riste runerne<<

 

Ordenen fá og fác betyder "male", men har ikke noget at gøre med fadi, fahi eller fahido

 

 

 

 

 

                                        Sö ALLHSÖDERM;77U Strängnäs, kv. Kungsberga

 

 

 

                                   DR 261 Lindholm amulett

Indskriften på DR 261 Lindholm-fibula består af del A og del B.

 

Del A lyder således:

ek erilaR savilagaR haiteka

dansk: jeg Erilar, hedder Savilagar"

tysk: "ich Erilar, heisse Savilagar"

engelsk: I Erilar, named Savilagar"

 

Del B lyder således:

AA AA AA AA R R R  N N N R M U TTT A L U

1.   2.   3.  4.   1. 2. 3. 1.2.3. 4. 4. 4.  4   5.5.5

 

1 AA + 1 R + 1N = aarn = ørn

2 AA + 2 R + 2 N = aarn = ørn

3 AA + 3 R + 3 N = aarn = ørn

4 AA + 4 R + 4 M + 4 U + 4 TTT = armuttt = armod

5 A + 5 L + 5 U = alu = nær

>>TTT står for lånrunen for den 3. rune i 3. æt = Þ <<

Sætter man del A og del B sammen, så lyder indskriften således:

dansk: "jeg Erilar hedder Savilagar, ørn, ørn ørn, armod nær"

tysk: "ich Erilar heisse Savilagar, Adler, Adler, Adler, Armut nahe"

engelsk: "I Erilar, named Savilagar, eagle, eagle, eagle, poverty near"

 

SAVILAGAR er et navn i diminutiv.

SAV betyder på dansk: "spare", tysk: "spare", engelsk: "save".

Det danske ord "save" betyder også "at skære", "at nedskære noget". "at skille nogle penge af til et fremtidig behøv".

ILA betyder på dansk: "lille"; tysk: "klein"; engelsk: "little".

Jeg henviser til navnet af biskop ULFILA, som betyder på dansk: "lille ulv"; tysk: "kleiner Wolf"; engelsk: "little wolf".

GAR er et suffiks, som findes kun i mandsnavne og kan dermed udlægges som "den".

Dermed lyder indskriften således:

dansk: "jeg den særlige, hedder den lille sparer, ørn, ørn, ørn, armod nær".

tysk: "ich der Besondere, heisse der kleine Sparer, Adler, Adler, Adler, Armut nahe".

engelsk: "I the special, named the little saver, eagle, eagle, eagle, poverty near

HAITIKA er et verb med betydning "hedder".

 

På DR 196 Kragehul spydskaftet står følgende indskrift:

EK ERILAR ASUGISALAS MUHA HAITE

dansk: "jeg den særlige, Gudens gidsel, hedder Muga

tysk: ich der Besondere, Gottes Geisel, heisse Muga"

engelsk: I the special, Gods hostage, named  Muge"

 

Ordene ASU, ASA og ASAU er de urnordiske betegnelser for Gud.

HAITE er et verb med betydning "hedder".

 

På IK 145 Revsgård-A brakteaten står:

ARA OG TIVAL GISIL

Odin og djævlen gidsel

ARA er et af Odins utallige binavne.

TIVAL betyder djævel, engelsk: devel; tysk Teufel.

 

                                   DR 196 Kragehul spydskaft

                                 

 

                                     IK 145 Revsgård-A brakteaten

                                    

 

 

 

                                         Vr 1 Järsberg-stenen

På Vr 1 Järsberg-stenen står følgende indskrift:

Del A lyder således:

ek e=rilaR h=aituba=R hite :

dansk: "jeg den særlige, hedder Haitubar"

tysk: "ich der Besondere, heisse Haitubar"

engelsk: "I the special, named Haitubar"

 

Del B lyder således:

harabana=R runom varitu

dansk: Harabanar ristede runer

tysk: Harabanar ritzte Runen

engelsk: Harabanar cut runs

 

Mellem ordene erilaR og runom befinder sig et stor mellemrum.

Mellem ordene hite og harabana=R befinder sig tre punkter som skilletegn.

Runeristeren ristede ordene runom varitu på sådan en måde, at de danner en enhed med navnet Harabanar.

Det er Hanabanar der ristede runer.

hite er et verb med betydning "hedder".

 

Den gamle tolkning er aldeles forkert, fordi en

ERILAR er den åndelige leder i Odins hær, og aldrig en runemester.

 

Også giver den gamle tolkning ingen logisk kontekst.

 

Kun hvis man følger ordet h=ait til venstre og sætter det sammen med ubaR

giver hele indskriften en logisk kontekst.

 

Ordet VARITU betyder "ristede" og er skrevet på urnordisk, som har ingen dobbeltkonsonater i førsteled.

 

På NKJ 17A Eikeland-spænden står: VRITU, som er den germanske skrivemåde, som har dobbeltkonsonater i førsteled.

 

Ordene RITU og RITA er verber og skrevet uden rune V og har den samme betyding "ristede". Kun i Glavendrup-og Tryggevælde-indskriften er ordet RITA brugt som substantiv med betydning "det ristede".

 

På  N KJ69U Rosseland-stenen står følgende indskrift:

EK VAGIGAR ERILAR AGILA MUDON

jeg Vagigar, Odins modige Erilar

VAGIGAR er sammensæt af forledet VAGI og suffikset -GAR.

VAGIGAR er navnet af "den særlige" = ERILAR.

VAGI er afledt af : "vovemod"; tysk: "Wagemut".

(sml. VAGA i VAGAGASTIR = modige gås fem. på  DR MS1995;341 Nydam økseskaftet).

GAR er et suffiks, som findes kun i mandsnavne og kan dermed udlægges som "den".

AGILA står i genitiv og betyder Agils, Ekils, Ørns og er et af de utallige øgenavn Odins.

MUDON er et adjektiv og betyder "modig".

Ordet MUDON er beslægtet med MUDIU = mod fra Tjurkö brakteaten og DURMUDI  = "thormodige" fra Rökstenen.

 

AGILA står også på Griesheim fibula, Tyskland:

KOLO AGILA DRUD

dansk: "kalder Odins kraft"

tysk: "rufe Odins Kraft"

engelsk: "calling Odins power"

DRUD (subst. sgl.)

 

På Öl 1 Karlevi-stenen står ordet DRUDAR

MAISTAR TAIDIR TULKA DRUDAR TRAUKR I DAIMSI HUKI

Mester Taids stridens kræfter førte til denne høj

DRUDAR (subst. pl.)

 

På NKJ56U Veblungsnes-stenen står:

EK IRILAR VIVILA

jeg Vivils Erilar

VIVILA står i genitiv og er et af de utallige øgenavne Odins.

 

På NKJ71U By-stenen i Sigdal, Buskeud, Norge står:

EK IRILAR HRORAR

jeg Hrors Erilar

HRORAR står i genitiv og er et af de utallige øgenavne Odins.

 

På NKJ16U Bratsberg-stenen står:

EK ERILAR

jeg den særlige

ich der Besondere

I the special

 

På Möjbrostenen står navnet : Varadar 

På Stenmagle fibula står navnet: Hagiradar

På Rö-stenen står navnet: Hradar

På Eidsvåg-stenen, Norge står navnet: HaraRaR

 

Haitubar og Harabanar er uden tvivl almindelige navne i urnordisk tid

                               

 

                                      NKJ69U Rosseland-indskriften

   

 

 

                          NKJ56U Veblungsnes-stenen

     

 

 

                            NKJ71U By-stenen

                               

 

                                   NKJ16U Bratsberg-indskriften

Ordene HAITEKA, HATIKA, HAITE, HAITIR, HITE og HIT,

som findes i runeindskrifterne fra Sverige, Danmark, Norge, England og Grønland betyder "hedder".

 

Runeindskrifterne fortæller om stillingen af "den særlige" i Odins hær.

En ERILAR har været en leder med særlige beføjelser i Odins hær.

 

Der findes flere hornede hjelme og flere billeder med personer med hornede hjelme og man kunne nemt forstille sig, at en ERILAR bærer sådan et hornet hjem.

Faktisk er hornede hjelme kendt siden bronzealderen.