Þyrhilsar  

 

                                  Gravhellen fra Sm 145 Ukna                                      

                                            

            

Indskriften er inddelt i to dele.

Den første del starter i den venstre hjørne på toppen og løber højre ned til bunden.

Den anden del starter i den venstre hjørne på toppen og løber ned til venstre og slutter i den højre hjøre i bunden.

 

Første del:

+ HIC IACET TURGILLUS + -------------------------------her ligger Thorkil

HÆRRÆ GUNMUNTÆ SUN GAS-----------------------herre Gunmunds søn Gas

GAK EI FRA STAT---------------------------------------------gå ej fra sted

OK SIA OK LÆSIN---------------------------------------------og se og læse

IDRÆR BØNIR---------------------------------------------------ydre bønner

FIRI ÞYRHILSAR SIAL----------------------------------------for dyrkelse sjæl

 

Anden del:

AVE MARIA GRACCIA PLENA----------------------------Ave Maria, gratia plena

DOMINUS TEKUM ---------------------------------------------Dominus tecum

BENEDIKTA TU IN MULIERIBUS--------------------------Benedicta tu in mulieribus

ÆD BENEDIKTUS-----------------------------------------------et benedictus

FRUKTUS VÆNTRIS TUI -------------------------------------fructus ventris tui

AMN IN MANUS TUAS D--------------------------------------Amen in manus tuas Domine

Den gamle tolkning delte den første del af indskriften således:

HIC IACET TURGILLUS------------------------------------------her ligger Turgillus

HÆRRÆ GUNMUNDÆ SUN GAS--------------------------son till Gunmund Gås

GAK EI FRA----------------------------------------------------------gå ej härefra

STAT OK SIA--------------------------------------------------------stanna och se

OK LÆSIN OK IDRÆR BØNIR--------------------------------och läsen edra böner

FIRI DYRHILSAR SIAL--------------------------------------------för Tyrgils själ.

 

Den gang jeg læste den gamle tolkning for første gang, følte jeg med det samme,

at det er noget vås og vrøl.

STAT betyder sted og ikke stanna, derfor skal det læses som

GAK EI FRA STAT-----------------------------------------------------gå ej fra sted

OK SIA OK LÆSIN-----------------------------------------------------og se og læser

IDRÆR BØNIR-----------------------------------------------------------ydre bønner

 

Den gamle tolkning betegnede ÞYRHILSAR, som genitiv af TURGIL.

Men ÞYRHILSAR er ikke et navn i genitiv. Ligesom i mange andre runeindskrifter er runen H ristet for bogstaven G. Derfor skal ÞYRHILSAR læses som Þyrgilsar.

 

ÞYRHILSAR = Þyrgilsar = forherligelse = dyrkelse

islandsk: dyrka = dyrkun

dansk: dyrkelse = dyrke

svensk: dyrka

engelsk: adore

tysk: verehre

 

FIRI ÞYRHILSAR SIAL

islandsk: fyrir dyrka sál

dansk: for dryke sjæl

svensk: för dyrka själ

engelsk: for adore soul

deutsch: für verehre Seele

 

Der findes ordet TYRKUNAR i indskriften GR 9 Ikigaat/ Herjolsnes, Grønland:

 

DURLIBR KORDI KRYS TANA---------------------Thorleif gjorde dette kors

TI LUFS OK TYRKUNAR------------------------------til lov og forherligelse (dyrkelse)

KYDI OLMOKKUM---------------------------------------Gud almægtige

 

TYRKUNAR = dyrkelse = forherligelse

islandsk: dyrkun = dyrka

dansk: forherligelse = dyrkelse

svensk: tillbedjan

engelsk: worship

tysk: Anbetung

 

TIL LUFS OK TYRKUNAR

islandsk: til lofa og dyrkun

dansk: til rose og forherligelse = tilbedelse

svensk: till rose och tillbedjan

engelsk: to praise and worship

tysk: zum Lob und Anbetung

 

ÞYRHILSAR og TYRKUNAR betyder faktisk det samme.

I ordet DYRHILSAR blev runen H brugt istedet for runen G.

Sådan noget findes i mange runeindskrifter

og i den Skånske Lov, kap. 50:

SIHÆR = siger

FULUAHSEN = fuldvoksen

 

Korset blev fundet på låget af en kiste.

Indskriften begynder forneden på korsstammen:
ÞURLIBR KOR   o   ÞI KRYS TANA,

på tværarmen står:

TILUFS OK TYRKUNAR   o  KYÞI OLMOKKU M