Det Oldenborgske Horn

I 1475 fik skænket kong Christian I. ved et besøg i Köln dette drikkehorn med usædvanlig rig udsmykning.

 

Det Oldenborgske horn er forsynet med indskrifter og våben.

På låget mellem de to murkranse læses:

 

IASPAR, MELCHIOR, BALTAZAR---------------------Casper, Melchior, Baltasar

Det er de gamle navne på de tre konger fra Det Nye Testamente.

 

Om bægerets mundingsbeslaget og det forreste beslag bærer følgende sentenser, indskriften er på plattysk, som er et gammel valgsprog i den oldenborgske slægt.

 

                                                         IN HOPEN

                                                         IC(H) LEW

                                                         IM GHENOHGHED

                                                         ICH BEGHERE

 

På højtysk lyder det således:  

           in der Hoffung

           ich lebe

           in der Genügsamkeit

           ich begehre

 

                                  På dansk lyder indskriften således:  

                                              i håbet

                                              jeg lever

                                              i nøjsomheden

                                              jeg begærer

 

                                                            På engelsk lyder indskriften således:

                                                                       in hope

                                                                       I live

                                                                       in modesty

                                                                       I desire

 

 

Den tredje indskrift lyder således:

 

ave maria--------------------------------------------------være hilset Maria

o mater dei memento mei-------------------------kære moder dig, husker mig

 

Den afsluttende figur på svansstykket holder et bånd med følgende indskrift:

                                         DRIN AL WTT

oversat til dansk: drik alt ud

oversat til tysk: trink alles aus

 

Indtil 1690 stod det oldenborgske horn i sølvkammeret på Oldenborg slottet, men så hentede kong Christian 5. familienstykket hjem til København.

Siden da har det stået på Rosenborg slottet.