BUKI

 

                                     Ög 132 Heda kyrka-stenen

Elias Wessén skrev i sammenhæng med indskriften på Sö 189 Åkerby-stenen, at BUKI ikke betyder "bodde", men häremot talar der föregående "nu". Elias Wessén har ret, BUKI kan ikke betyde bodde = boede.Det gølder ikke kun ord BUKI fra Sö 189 Åkerby-indskriften, men også ordene så som BYKI og BYKU fra alle andre runeindskrifter.

 

Problemet er, Elias Wessén analyserede ikke disse ord i de andre runeindskrifter. Han løste ikke gåden med indskriften på Sö 189 Åkerby-stenen.

Bedst vi læser alle runeindskrifter igennem, som indeholder ordene BUKI, BYKI og BYKU, så kan alle finde frem til den rette betydning.

 

På Sö 189 Åkerby-stenen står:

(x)ONAS RESTI STA(in)------------------------------------Ionas rejste stenen

AT ULEF SKAKA FAÞUR----------------------------------efter Olev Skake, (sin) fader

SI AKABAR BIYK----------------------------------------------fra Åkerby bygd

IS LENI NU BYKI UHAS-------------------------------------han længe nu byggede hus

 

På Sö 312 Södertälje-stenen står:

HULFASTR LIT BRAUT RYÞIA----------------------------Holmfast lod vejen rydde 

AUK BRO KIARÞA---------------------------------------------og bro gøre

IFTIR KAMAL FAÞUR SIN-----------------------------------efter Gamal, sin fader

SUM BUKI NESBY----------------------------------------------som byggede Näsby

 

På Sö 214 Årby-stenen står:

SUIN LET RAISA STAIN ÞINA------------------------------Sven lod rejse denne sten

AT UIKAIR FAÞUR SEN KUÞAN---------------------------efter Vigær, sin gode fader

BYKI ARBY---------------------------------------------------------(han) byggede Årby

BALI RISTI-----------------------------------------------------------Bali ristede (runerne)

 

På Sö 208 Överselö kyrka-stenen står:

KUÞLAUK AUK HIELMLAUK ÞAR-----------------------Gudløg og Hjelmløg derer

(lit)U RAISTU (st)ERN------------------------------------------lod rejse stenen

AUK AT ÞORSTAIN BONTA KOÞAN------------------og efter Thorsten, gode husbond

BUKI I FRAYSLUTUM ARFI FUL--------------------------byggede i Frøslunda, arve full

SUM IR SUSTURSUN INIBRA(n)TAR-------------------som er søstersøn Ingebrands

 

På Sö 195 Brössike-stenen står:

HULMSTEIN RAISTI STIN------------------------------------Holmsten rejste stenen

EFTIR STAINULF------------------------------------------------efter Stenulv

FAÞURS FAÞUR SEN BOHNTA KUÞAN-------------sin farfar, gode bonde

BUKI BRUSAIKI-------------------------------------------------byggede Brössike

KUÞ BERKI SEL HANS--------------------------------------Gud bjærve hans sjæl

BETR ÞET HAN AFR TIL ART------------------------------bedre den han havde til art

(dvs. bedre end han har gjort sig fortjent)

HALBURIN HIUK A RUNAR--------------------------------Halvbjørn huggede runerne

På Ög 132 Heda kyrka-stenen står:

HULMSTEIN REISÞI STEIN ÞENA-----------------------Holmsten rejste denne sten

AUK BRU KIARÞI-----------------------------------------------og bro gjorde

EFTIR MIUR FAÞUR SIN-------------------------------------efter Myr, sin fader

IR BUKI I IATUNSTAÞUM-------------------------------------han byggede i Jættenstad

 

På Ög 198 Normlösa kyrkogård-stenen står:

ULUF AUK ÞA(------------)SIN---------------------------------Olov og Da(---------------)sin

IR BUKI I URAUAÞI----------------------------------------------han byggede i Örevad

 

På Ög 94 Harstads-kyrkogård-stenen står:

ASKATA AUK KUÞMUTR ÞAU-----------------------------Askat og Gudmund derer

RISTÞU KUML ÞISSI--------------------------------------------rejste dette kuml

IFTIR UTLUK--------------------------------------------------------efter Odløg

IAR BUKI HAÞISTAÞUM---------------------------------------han byggede Haddestad

AN UAR BUNTI KUÞR-------------------------------------------han var (en) god bonde

TAÞR I KIRKIUM---------------------------------------------------(han) død i kirken

(jfr. Skånske Lov kap. 3: KIRKIU = kirke,

U 170 Bogesund:

(h)A(n) (i)R KRAFIN I KIRIKIU KARÞI------------------han er begravet på kirkegården

 

På Ög 28 Skjorstad-stenen står:

(----------------------------)SUN----------------------------------------søn

IAR BUKI A KAUTAUN--------------------------------------------han byggede på Gotland

(----------------------)TRUISTA SINA--------------------------------trosfælle sin

På U 57 Riksby-stenen står:

SINAR AUK ÞORK(il) AUK UIFASTR---------Senar og Thorkil og Vifast

LITU RISA STIN----------------------------------------lod rejse stenen

EFTIR BIARN FAÞUR SIN-------------------------efter deres fader Bjørn

(b)O(n)TI KOÞR-----------------------------------------god bonde

BYKI ULSUNTI------------------------------------------(han) byggede Ulvsund

 

På U 114 A + B Runby-stenen står:

IKRID LIT LAÞBO KIARA----------------------------Ingrid lod Ladbro gøre

AUK STAIN HAKUA-----------------------------------og stenen hugge

EFTIR IKIMAR BOTA SIN---------------------------efter sin husbond Ingmar

AUK EFTIR TAN AUK EFTIR BAKA ------------og efter Dan og efter Banka

SUNI SINA-------------------------------------------------sine sønner

ÞAIR BYKU I RYNBY AUK BO ATU-------de byggede i Runby og bosted havde

Denne indskrift viser meget tydeligt forskellen af BYKU og BO.

Byku kan ikke betyde "bodde", fordi man ikke kan have 2 gange ord "bo" i den samme sætning. Den gamle tolkning i Upplands Runinskrifter av Elkias Wessén og Sven B. F. Jansson lyder således: "De bodde i Runby og ägde där gård".

BO ATU kan aldrig betyde ägde = ejede. Byku er plural af buki = byggede,

Atu er plural af ati = havde (jfr. Sö 367 Släbro-stenen: ÞAIR ATU BY SLAIÞABRU----de havde byen Släbro. (jfr. DR 280 Skårby-stenen: IR ATI KUÞIS SNABA = han havde et godt mundværk)

KRISTR IALBI SALU ÞAIRA------------------------Krist hjælpe deres sjæl

ÞIT SKAL AT MINUM MANA----------------------dette skal være til minde af mændene

MIÞAN MIN LIFA---------------------------------------så længe menneske lever

 

På U 160 Risbyle-stenen står:

ULFKITIL UK KUI UK UNI ÞIR---------------------Ulvketil og Gye og Une derer

LITU RHISA STEN ÞINA-----------------------------lod rejse denne sten

IFTIR ULF FAÞUR SIN KUÞAN-------------------efter Ulf deres gode fader

ON BUKI I SKULOBRI--------------------------------han byggede i Skålhamra

KUÞ ILBI ONS AT UK SALU UK KUS MUÞIR

--------------------------------------------------Gud og Guds moder hjælpe (hans) ånd og sjæl

LI ANUM LUS UK BARATIS-------------------------lede ham i lys og paradis

 

På U 336 Orkesta-kyrka-stenen står:

(ul)FR LIT RISA STIN ÞINA---------------------------Ulv lod rejse denne sten

IFTIR UNIM FAÞURS BRUÞUR SIN---------------efter Onim, sin farbror

ÞIR BUKU BAÞIR I BARISTAM----------------------de byggede begge i Bärresta

 

På U 703 Västra Väppeby-stenen står:

(a)SUI LET RNISA STAIN ÞISA----------------------Åsve lod rejse denne sten

AT ANULF SUN SEN KOÞAN------------------------efter Anulf, sin gode søn

HAN BYKI HER (i uab)Y--------------------------------han byggede her i Väppeby

 

På U 710 Kungs-Husby by -stenen står:

(ha)N BYKI HI(r)BUI---------------------------------------han byggede her i byen

 

På U 729 Ågersta-stenen står:

UIÞUGSI LIT RAISA STAIN ÞIASN------------------ Vidhugse lod rejse denne sten

IFTIR SEREF FAÞUR SEN KOÞAN-----------------efter Särev, sin gode fader

HAN BYKI AGURSTAM-----------------------------------han byggede Ågersta

HIER MN STANTA STAN MIÞLI BUA----------------her mon står stenen mellem byerne

 

På U 744 Gidsmarken-stenen står:

KIÞA LIT RAISA STAIN------------------------------------Gyda lod rejse stenen

AT ÞORTERF BOANTA SIN-----------------------------efter Tordjärv, sin husbond

SUN KUÞUAUKAR------------------------------------------Gudløgs søn

AUK BYKI HARUISTAM-----------------------------------og byggede Härvesta

BALI RISTI STN-----------------------------------------------Bali ristede stenen

Jeg er ikke den første eller eneste som henviser at buki, byki og byku betyder byggede, byggde, baute.

I före talet till Gothlandz-laghen (1687) skriver Hadorph: "och hon bygde först Harwista"

Inskriften kommenteras: på denna sten fins klarliga ordet buki bemärkia byggia)

Allerede 1917 tolkede Johs. Brøndum Nielsen i sammenhæng med Sandavágur-stenen fra Færøene ord BYKDE rigtig som byggede.

 

På U 818 Gryta-stenen står:

KNUTR AUK ARNBURK AUK KUSUIR AUK KUNAR AUK HALFTAN AUK IKIFASTR

-------------------------------Knud og Arnborg og Gudver og Gunar og Halvdan og Ingefast

RISTU STAIN ÞINSI-----------------------------------rejste denne sten

For den manglende del af indskriftens 19 runer lyder mit tolkningsforslag således:

(at Ulf fadur sin han byk)I------------------------efter Ulv, sin fader, han byggede

KRUTUM AUK LIKHUS AUK BRU----------------------Gryta og lighus og bro 

KUÞ HIABI OT HAS NU-------------------------------------Gud hjælpe hans ånd nu

Kun et verbum som byggede kan forbinde ordene Gryta, lighus og bro til en logisk sætning

 

På G 192 Västergarns kyrka-stenen står:

(------------)RIN ÞAIR BIKU I F(--)IYIL-------------N.N.(og) Katrin, de byggede i Frøjel

 

På G 203 Hogräns-kyrka-stenen står:

AUK BIKUI HAN BY SUNARST----------------også  byggede han i byen sønderst

 

Man bliver ikke berømt, fordi man bo et sted. Man skal gøre noget særligt.

Mændene som nævnes på runestenene byggede hus

 

Byki og Byku genfindes i "byggdi" og "byggja" i Vølvens spådom:

 

Nr 3:  

ÅR VAR ALDA---------------------------------------------------år var gammel (længe siden)

ÞAR ER YMIR BYGGÞI--------------------------------------da han byggede verden

 

Nr. 58

OK BURIR BYGGIA BRÆÞRA TVEGGIA

 

Nr. 59

SAL SÉR HÓN STANÞA SÓLO FEGRA

GULLI ÞAKÞAN A GIMLÉ

ÞAR SKOLO ÞYGGVAR ÞRÓTTIR BYGGIA

 

                                                      U Fv1953;272 Skånela kyrka 

-----[buk](i) x i x ha------ 

(han) byggede i Ha.......

 

                                                      U RR1987;134 Granby

ikilauh x lit x hakua * eli Þsa * eftR x sun sin x sihfastr5 * auk -hilt * broÞiR hans * dau muÞrkun bua i hu(s)um

Ingeløg lod hugge denne sten efter sin søn Sigfast, og Sig---- (efter) hans broder, moder og søn bor i Husum

Så meget mig bekendt, er denne runeindskrift den eneste, som indeholder ordet bua = bor