Runeindskrifter fra Bornholm

                                                DR DK Bh 1 - DR DK Bh 68

.

.

.

.

.

.

.

 

                                                                DR DK Bh 1  Klemensker 1, Bornholm                                                                                                      Referens: DR 399

A   kuniltr : let : reisa : sten : Þensa : ef

     tir : auÞbiarn : bonta : sin : kristr :

     hialbi : siolu : auÞbiarnar : i lus : auk : bratis

B   Kristr : hialbi : siolu : auÞ

      biarnar : auk : kuniltar

      : auk santa mikel : i lius : auk : baratis

A   Gunhild lod rejse denne sten efter sin ægtemand Audbjørn,

      Krist hjælpe Audbjørns sjæl i lys og paradis.

B   Krist og Sankt Michael hjælpe Audbjørns og Gunhilds sjæle i lys og paradis

 .

.

.

.

.

.

.

.

                                                                 DR DK Bh 2 Klemensker 2, Bornholm

                                                                                                 Referens: DR 400

: brune : auk : ÞeiR : bruÞr : let[u : resa : stein : Þasi : ]

iftiR : Þurlak : faÞur : sin : auk Eskir : bruÞur : sin :

Brune og hans brødre lod (rejse denne sten)

efter deres fader Thorlak og deres broder Esger

 

.

.

.

.

.

.

                                                                  Dr DK Bh 3 Klemensker 3,  Bornholm

                                                                                                  Referens: DR 401

x suenk`i´R x lit x raisa x stein x Þena x eftiR x tosta x faÞur x sin x auk eftiR x alflak x bruÞur x sin x auk eftiR x moÞ`u´r x sina x auk eftiR x sy`s´tur x sina x

Svenger lod rejse denne sten efter sin fader Toste og efter sin broder Alflak og efter sin moder og efter sin søster

.

.

.

.

.

.

.

.

 

                                                                   DR DK Bh 4 Klemensker 4, Bornholm

                                                                                                  Referens: DR 402

x aulakR x let x reisa x stain x Þana x eftiR x sasur x faÞur x sin x bonta x kuÞan x kuÞ hialbi x siol x hans x auk x sata x mihel x

Aulak lod rejse denne sten efter sin fader Sasser, gode bonde, Gud hjælpe hans sjæl og Sankt Michael

 

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                    DR DK Bh 5  Klemensker 5, Bornholm

                                                                                                    Referens: DR 403

suin : auk : ketil : reistu : stin : eftiR : iulkir : faÞur : sin

Sven og Ketil rejse stenen efter deres fader Julger

 

.

.

.

.

.

.

.

.

 

                                                                   DR DK Bh 6 Klemensker 6, Bornholm

                                                                                                  Referens: DR 404

A   ---raistu : stin : Þansi : aiftiR : suin : bruÞur : sin : ku(Þ hialb)i sil(u hans )auk

       kus : muÞiR :

B    ----kil : rist : runaR : Þisi : auk sueni :

A    ---rejste denne sten efter sin broder Sven, Gud og Guds moder hjælpe hans sjæl.

B    (Thor)kil og Svenne ristede disse runer

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                             

                                                                   DR DK Bh 7 Klemensker 8, Bornholm

                                                                                                  Referens: DR 406

x asur x auk x Þai(R) -----------------in x  II  x ----

Asser og de--------------------------(s)in  x      ------------

 

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                  DR DK Bh 8 Klemensker 9, Bornholm

                                                                                                 Referens: DR 407

  ---str : auk : --------

<---str>-: og : ---------

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                 DR DK Bh 9 Klemensker 7, Bornholm

                                                                                                Referens: DR 405

 -- x ærkibiskubs mairæ : h(u)[il]ir : hæ[r]

   Ærkebiskop (Nicolaus af Myra) hviler her

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                           DR DK Bh 10 Rutsker,  Bornholm

                                                                                                   Referens: DR 408

---r : let--------------(a)t : su----------------uÞ : halb--- --------------- auk : ku---

------lod (rejse)--- (efter) Sv(en)----- (G)ud og Gu(ds moder) hjælpe (hans sjæl)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

                                                                    DR DK Bh 11 Møllebjerg, Bornholm

                                                                                  Referens: DR AUD1996;278

A   r(æ)anæ(t)in(r)(o)  

      (t)isattæba(-)r  

      --auitslu(m)

B   t(i)(a)(i)a-(l)(-)-  o(k)  

      ri--(t)ia(k)(u)un  

      --(n)o---(k)n(t)ir(d)uæin

A   -------------------------------------------------------------------

B   ---------------------------------------------------------------------------------------

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                               DR DK Bh 12 Rø, Bornholm

                                                                                                 Referens: DR 409

--(f)Þu : sin : uk : muÞ : sina

---sin (fad)er og sin moder

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                     DR DK Bh 13 Bodilsker 1 , Bornholm

                                                                                                     Referens: DR 374

A     (i) R  *  r

B     (k) a  * b

A   <iR> <r---->

B    <--ka> <b--->

.

.

.

.

.

.

..

.

                                                                      

                                                                             DR DK Bh 14  SENTIDA

                                                                  Referens: DR 375  Balka (Bodilsker 2)

  (p) X r( ?)

< p X r - >

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                    DR DK Bh 15 Bodilsker 3, Bornholm

                                                                                                  Referens: DR 376

Þurkil + auk + alfkil + r(itu + stai)n + Þina * iftiR + eykil + faÞur +

  Thorkel og Alfkel rejste (denne sten) efter (deres) fader Eykil

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                     DR DK Bh 16 Bodilsker 4, Bornholm

                                                                                                   Referens: DR 377

--(a) ----litu * h----------stain * eftiR * Þurfast * bruÞur  sin auk * kuÞki

<---a--> ---lod h(ugge) stenen efter deres broder Thorfast og Gudke

 

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                   DR DK Bh 17 Bodilsker 5,  Bornholm

                                                                                                  Referens: DR 378

Asbiarn * lit * rita * stain * iftiR * butir * Þu * kunu * sina * kuÞ * litin * ant * i

Æsbjørn lod rejse stenen efter Butir, du hans kone, Gud lede (hendes) ånd i (himlen)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

                                                     DR DK Bh 18 Store Gadegård, Bornholm 

                                                                               Referens: DR AUD1996;276

A     siub(:)(I)

       ora : Þti

       am : gor

B   ----------

A     <siub><I>

        bede <Þti>

        <am><gor-->

B     ----------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                 DR DK Bh 19 Store Gadegård, Bornholm

                                                                                     Referens: DR AUD1998;302

A   -ku--

      ------

      --(k)--

B   -----

     ---Þa---

      --(f) - (-) (m)-

C ...f(t)--

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

                                                                  DR DK Bh 20 Kællingeby 1, Bornholm

                                                                                     Referens: DR NOR2003;9

A     ----(-)st--(f)---fil-(-)---(i)(Þ)(:)-----....r(Þ)t(u)(i)-(-)  

        (-)-t(u)fks(Þ)r-(g)--a(-)æn(i)lu- * (k)-----ark(i)l(u) 

        --b-(f)(g)a(s)(t)(-)r-...-(m)---æt-mi(n)-m--(-) 

          (-)-(b)t(i) (:) (-)-(k)(n) (t)(n)---tin(-)(m)(-)lkus(-)

B      (a)g-...(t)imia(g)(-)(-)...(g)u(Þ)(g)(u)(n)...-(r)(u)----(k)--(s)(i)(æ)(-)(-)

        (a)mÞænhælku(n)(-)(k)Þorsok(Þ) æ(-)grim(s)(o)k-gr(i)Þ--(-)  

         -----grim--...(i)gr(i)Þo-(-) nau (:) liÞ(s)(æ)lf-(-)u(n)-  

C       (k)-...ær---...kætil Þ(-) rhu-h-k : (i)orrr--

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.                                                                  DR DK Bh 21 Kællingeby 2, Bornholm

Runeindskriften er for ødelagt til at kunne læses og tolkes

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.                                                                  DR DK Bh 22 Kællingeby 3, Bornholm

 Runeindskrift er for ødelagt til at kunne læses og tolkes

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

                                                                          DR DK Bh 23 Paulsker, Bornholm

                                                                                                   Referens: DR 368

paulus tofi giorÞi

Paulus, Tove gjorde

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

 

                                                  DR DK Bh 24 Poulser, Tjærneby, Bornholm

                                                                                            Referens: DR 369

[(su)ein * lit * hak(ua)

b-----(u)(e)s]

Sven lod hugge

<b......ues>

 

 .

.

.

.

.

.

.

.

'                                                                     DR DK Bh 25 Munkegård, Bornholm

                                                                                        Referens: DR NOR2003;8

A     gor(l)in*g

B     n*æÞigort

A      gordin

B      et ingordin(?)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                    

                                                                      DR DK Bh26 Sandegård, Bornholm

                                                                                      Referens: DR NOR2004;9

A     ....-(i)(t)--...   ...(f)-----(k)----(u)-...

B      (n)u(k)-... -um...   ...--(u)...

A     -------------------------------------------

B    ------------------------------------------

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                              DR DK Bh 27 Åker 1, Bornholm

                                                                                                   Referens: DR 370

Þurfastr : auk : Þurils : auk : bufi : ÞiR : satu : kuml : Þusi : aftiR : (I)--------------

----f : auk : buruÞR : kuÞ : habi : ota : Þisa : auk : kus : muÞR : sartr : rist : ret

Thorfast og Thorgils og Bove, de satte dette kuml efter: (I)----------------------

 .....f og broder, Gud hjælpe deres ånd og Guds moder, S(v)art ristede (runer) ret

 

 

   

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                            DR DK Bh 28    Åker 2, Bornholm

                                                                                                    Referens: DR 371

kuÞmund : auk : frybiorn : resdu : stein : eiftR : isbiorn : faÞur : sin :

kuÞ : hialbi : siolu : hans :

Gudmund og Frøbjørn rejste stenen efter deres fader Esbjørn,

Gud hjælpe hans sjæl

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

                                                                           DR DK Bh 29    Åker 3, Bornholm

                                                                                                   Referens: DR 372

Þursti[n * let * hka * eftiR * su]..  koÞr Þikn

Thorste(n lod hugge efter Sv)en god dreng

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                           DR DK Bh 30   Åker 4, Bornholm

                                                                                                   Referens: DR 373

Þita : iR : santi gabriel : ok : sehÞi : santa : maria : at han skuldi : barn : f(y)Þa : Þita : iR : elisabeÞ : ok : maria : ok : hailsas :

hiar : huilis : maria : sum : han : barn : fydi : skapera : himis : ok : iorÞaR : sum os : leyst(i)

Þita : iRu : ÞaiR : ÞriR : kunugaR : (s)um : (f)y(r)sti : giarÞu : ofr :

uarum : drotni : hiar : tok : (h)an  (uiÞ)r : (k)(u)(n)(u)ga : ofri : uar drotin hiar : riÞu : ÞaiR : burt : ÞriR : kunugar :

siÞan ÞaiR : ofra(t) : [haf]a : [u](a)rum * drotni  * ÞaiR : Þet : (h)ia(r) : fram : s---(u)

 (io)ÞaR : toku uar[i]n : drotin : ok --(nd)--: --n : uiÞ- ,-re : ok : (g)etu

siÞan : laÞu : Þ(a)iR : han : burt : ÞiaÞan : bundin * ok : nehldu : hiar : ioÞaR iesus : a krus : si fram : a Þita * sihraf(R) : (m)e[st]e[r](i) :

Dette er Sankt Gabriel, som sagde til Sankta Maria, at hun skulle føde et barn.

Dette er Elisabeth og Maria, der hilser på hinanden.

Her hviler Maria netop som hun fødte barnet, himlens og jordens skaber, som forløste os.

Dette er de tre konger, som først ofrede til vor Herre. Her tog han, vor Herre, mod kongernes offer. Her red de bort, de tre konger,

efter at de har ofret til vor Herre. De er--- her frem ---jøderne tog vor Herre og de den slog ham ved træet og satte ham under bevogtning. 

Siden lod de føre ham bundet bort herfra. Og her naglede jøderne Jesus til korset.

Se dette frem for jer. Mester Sighref.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

                                                                               DR DK Bh 31 Nyker , Bornholm

                                                                                                   Referens: DR 389

lo----(e)t * resa * sten * Þensa * eftir * suen * sun * sin *: trenkr al(g)uÞar ---  ------una(u)i * ok * hans * broÞur * krist * helgi * halbi siolu Þera ** bryÞdra be(g)ia

Lo---lod rejse denne sten efter sin søn Sven, allerbedste dreng,-------------------------

og hans broder, Hellige Krist hjælpe deres, begge brødre, sjæle.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

                                                                      DR DK Bh 32 Nyker kirke, Bornholm

                                                                                        Referens: DR EM85;432F

fuÞorkhniastbR---

fuÞarkhniastb[ml]R

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                 DR DK Bh 33   Ny Larsker 1, Bornholm

                                                                                                   Referens: DR 379

sasur * lit * resa * sten * eftiR * aluarÞ * faÞur * sin * truknaÞi * han * uti * meÞ * ala * skibara * etki * i kristr * habi * siolu * has * stein Þesi * stai * eftir

Sasser lod rejse stenen efter sin fader Alvard, han druknede ude med alle skipper. Krist hjælpe hans sjæl, denne sten står efter evig

 

.

.

.

.

.

..

.

.

.

                                                                    DR DK Bh 34 Ny Larsker 2, Bornholm

                                                                                                   Referens: DR 380

kobu :suain : raisti : stain : Þena : aftir : bausa : sun : sin : tri(k :ku)Þan : is : tribin : uarÞ : i (u)(r)ostu : at : ut:lankiu : kuÞ : hialbi : hans : ont : auk sata mikial :

Køber Sven rejste denne sten efter sin søn Bause, god dreng, han blev dræbt i kampen ved Utlängan. Herre Gud og Sankt Michael hjælpe hans and.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                    DR DK Bh 35 Ny Larsker 3, Bornholm

                                                                                                   Referens: DR 381

ketilbarn

Ketilbjørn

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                              DR DK Bh 36  Lille Myregård, Bornholm

                                                                                      Referens: DR NOR2004;5

A  + aue sanktisimæ maria kratia

       blena tominus tekum bænætik

       t=a tu in mulieribus æÞ bænæ

       tiktus fruktus -æntri(s) tui

B   +  in(k)r--tus patær + inmæn

        sus pætær --tærnus b(a)t-r

        ga=la a=kla a=gla= =laga

        kala a=gla agla= =laga

Hil dig aller helligste Maria, fuld af nåde: Herre er med dig.

Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt.

Faderen er uskabt. Faderen er umålelig. Faderen er evig.

Gala agla agla laga  Gala agla agla laga

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                           DR DK Bh 37 Rønne, Bornholm

                                                                                                 Referens: DR 382

-----ser--------

 ----ian  -------

<---ser------->

<----ian------->

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                DR DK Bh 38  Vester Marie 1,  Bornholm

                                                                                                    Referens: DR 383

-------m ; bruÞiR : (Þa)iR : raist(u)- * kumbl * Þitsi * a[ftiR]--------

---------a(u)k * afteR * as[ki]l * bruÞur * sin * guÞ* hi------------

<---m> broder --- de rejste dette kuml [efter--------

     -- ] og efter deres broder Eskil, Gud hj(ælpe hans sjæl)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                               DR DK Bh 39  Vester Marie 2,  Bornholm

                                                                                                   Referens: DR 384

Þurstin x auk x suin x raistu x ebtiR x alfuin x faÞur sin x uk abtiR x Þurlak x bruÞur sin x kuÞ hialbi ont x ÞaiRa x ukuÞ(s) muÞiR

Thorsten og Sven rejste (stenen) efter deres fader Alfvin og efter deres broder Thorlak,

Gud og Guds moder hjælpe deres and.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

                                                                   DR DK Bh 40  Vester Marie, Bornholm

                                                                                                   Referens: DR 385

kilinR r(ai)sti--------------------uÞur : sin : kuÞ : hialbi : siol : has

Gilling rejste [denne sten efter] sin broder, Gud hjælpe hans sjæl

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                     DR DK Bh 41 Vester Marie, Bornholm

                                                                                                    Referens: DR 386

suain (a)uk * tul(i) * auk * uifriÞr * Þau * lika * un--R * Þi --- (s)tain

Sven og Tule og Vifrid, de ligger un[de]r de[nne] sten

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                 DR DK Bh 42 Vester Marie 5,  Bornholm

                                                                                                   Referens: DR 387

: asualdi : risti : stein : Þinsa : iftR : alfar : bruÞur : sin : drinr : koÞr

: trebin usyni : auk skogi : suek : saklausan :

Asvald rejste denne sten efter sin broder Alver, god dreng,

skændigt dræbt og Skoge sveg den sagesløse

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                     DR DK Bh 43 Vester Marie, Bornholm

                                                                                                   Referens; DR 388

---(I)(I)R*k---u

arti * o(i)------

----eft------

(I)(I)ft

 

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                            DR DK Bh 44 Ibsker, Bornholm

                                                                                      Referens: DR EM85;432E

iako=b

Jakob

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                     DR DK Bh 45  Munkegård. Bornholm

                                                                                    Referens: DR AUD1998;300

A   Þisikk      II      po=Þnu:ossn        

B   ææÞ=kkk-  II  -Þænk   II  ksnia=nl-nn     

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                    DR DK Bh 46  Sorte Muld, Bornholm

                                                                                       Referens: DR NOR2003;5

balika ar---  ---------(f)ulaR ÞevaR

Balike--<ar>----  -----------Fuls tjener

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

                                                                         DR DK Bh 47 Lousgård, Bornholm

                                                                                          Referens: DR EM85;161

A      sHilt=aa

B       t(m)

A    <shiltæa>

B      <tm>

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                 DR DK Bh 48 Øster Larsker 1, Bornholm

                                                                                                    Referens: DR 397

Þukil : rit : itin : auti : buÞu : Þku : sun : hui : sna

Thorkil rejste stenen efter sin gode søn Bode, hvile <sna>

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                  DR DK Bh 49 Østerlarsker 2, Bornholm

                                                                                                   Referens: DR 398

A      brodÞir : auk : eimotr : Þeir : litu : reisa : stein : Þana : eft-

B       ir : sikmut : faÞur : sin :

C      kristr : hialbi : sialu : hans : auk : sata : mikel : auk Sata : maria :

Broder og Eimund, de lod rejse denne sten efter deres fader Sigmund,

Krist og Sankt Michael og Sankta Maria hjælpe hans sjæle

 

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

                                                               DR DK Bh 50 Øster Larsker 3, Bornholm

                                                                                         Referens: DR EM85;343

----rnils : auk : fuluki : Þ(aiR : letu : rei)sa atein Þana eftiR Þormar broÞur si(n)

.[A]rn[g]ils og Full(h)uge// Fullunge de lod rejse denne sten efter deres broder Thormar

 

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                  DR DK Bh 51 Øster Marie 1 , Bornholm

                                                                                                   Referens: DR 390

bufi * lit * risa * aftiR * aukil * faÞur * sin * kuÞan * kristr * ialbi * sialu

Bove lod rejse (denne sten) efter sin gode fader Aukil, Krist hjælpe (hans) sjæl

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                            DR DK Bh 52 Øster Marie 2 , Bornholm

                                                                                               Referens: DR 391

barni * auk * sibi * auk * (t)ofi * ÞeiR * reistu * sdein eftiR * ketil * faÞur * sin * kristr * hlbi hns siol *

Biarne og Sibbe og Tove rejste stenen efter deres fader Ketil,

Krist hjælpe hans sjæl

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

                                                              DR DK Bh 53 Øster Marie 3, Bornholm

                                                                                              Referens: DR 392

barni * auk * tofi * auk * askutr * letu * resa * sten * eftiR * siba * broÞor * sin *

krist * sil * ialbi

Biarne og Tove og Asgot lod rejse stenen efter deres boder Sibbe,

Krist hjælpe (hans) sjæl

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

                                                                DR DK Bh 54 Øster Marie 4, Bornholm

                                                                                                Referens: DR 393

bufi *auka lit * stain * at * Þu(r)kil

Bove lod hugge stenen efter Thorkil

 

.

.

.

.

.

.

.

.

 

                                                                DR DK Bh 55 Øster Marie 5, Bornholm

                                                                                                 Referens: DR 394

auÞi * auk * suin * auÞkiR * ristu  stin eftir kunulf ruÞur isiin : kuÞa * auk * iftiR kunilt * muÞur

Aude og Sven og Audger, (de) rejste stenen efter deres gode bruder Gunulv og efter (deres) moder Gunhild

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                               DR DK Bh 56  Øster Marie 6, Bornholm

                                                                                                 Referens: DR 395

A   x kuÞmt : nkuski : uaku x hta : osu x airbrni * kuÞi : kuÞ : msmiht : ionÞÞn x hb + itki----f(I)--------------------ku . * i ------æin

Gudmund og Æske huggede stenen efter den gode Ærbjørn, Gud------------------------?  

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                 DR DK Bh 57 Jessegård, Bornholm

                                                                              Referens: DR 396 SENTIDA

abÞef  ghikl -  mnopR - stu X

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

                                                                             DR DK Bh 58 Englyst,  Bornholm

                                                                                       Referens: DR AUD1999;288

A    si(g)moÞR i-...        B    sua rista(R)

       ÞiR s(i)...                       R heili                 

       arns mo                         aki resti bi-rk--runaR auk

A      Sigmod i--->            B     så rister

         de si                               R hellig

         (bj)arns mo(der)             Aki rister bjerg runer og

 

.

.

.

.

..

.

.

.

 

                                                 DR DK Bh 59 Jættebrovej / Bækkeskov, Bornholm

                                                                                     Referens: DR AUD2001;255

A    ius : æ / æ                  B   Þ(-) ti

      (n)aÞ : k(r) : (o)                s : ræh

      (-)ks / t                              islni : i

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

 

                                                                DR DK Bh 60  Gyldensgård, Bornholm

                                                                                      Referens: DR NOR2004;8

A   -----  (Þ)rmu(-)

B      m(Þ) x ----------

        (k) a x m r u---------(ll)u

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

                                                                 DR DK Bh 61 Bornholm,  arabisk mønt

                                                                                                   Referens: DR 410

e(i) (e)asusus kristus = =fil =uis t(e)i fifi in nomina batris eÞ filius ins eÞ sb=iritus k=ris=tus (b)i bius s=ank=uis fifiÞ fit=am itirn=am k=ustotaÞit

Du er Jesus Kristus den levende Guds søn, nævn fromt dette i Faderens, Sønnens og den Helligånds navn. Kristus. Det fromme blod lever, lad det beskærme det evige liv.

 

.

.

.

.

.

.

.

 

                                                                DR DK Bh 62 Kastelsbakke, Bornholm

A     -k-l æ- l -m           B   u--l -------

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                    DR DK Bh 63 Skørrebrovej, Bornholm

A       (h)ukr(i)kunuak----

          los(k=R)(k=u=k-(h)-

B        ukÞarna(s)umiauk--

           au(k)samraÞa----

 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.                                                                       DR DK Bh 64 Munkegård, Bornholm

k  ----  nk  ---- a

hi ---- f-ful(-)

h(k) x f---------

 

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                    DR DK Bh 65 Åker, Bornholm

knr    x

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.                                                              DR DK Bh 66 Sønderhøj Nord, Bornholm

A     ---kan-----

B     Þ----æ---

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                 DR DK Bh 67 Østre Skovgård, Bornholm

---kr------      ---- tusæ-----

---tris---      -----ræh---

------tu-      -----------o-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                       DR DK Bh 68 Munkegård, Bornholm

-f-f--I--I--

 h k f

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

                                                        DR DK Bh ?  Bornhom - blyamulet

in nomine patris....filii---spiritus---

I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn