DR 378 Bodilsker(5)-stenen

Runeindskriften på Bodilsker(5)-stenen er ristet således:

ASBIARN * LIT * RITA STAIN IFTIR * BUTIR ÞU * KUNU * SINA * KUÞ * LITIN * ANT * I

Esbjørn lod rejse stenen efter Butir, du hans kone, Gud lede (hendes) ånd i (himlen)

 

Mellem ordene RITA og STAIN, STAIN og IFTIR, BUTIR og ÞU mangler skilletegn.

Tydeligt kan man læse runefølgen på Bodilsker-stenen.

 

Erik Moltke mente, at Esbjørns kone hedder BUTIRÞU, og sammen med Niels Åge Nielsen tolkede man BUTIRÞA. Årsagen til sådan tolkning er Ludwig F.A. Wimmers bemærkninger: >>Navnet Bótirda kendes kun herfra. Det er sammensat af de kendte nordiske navneled bót-og-rida<<

 

Men sådan lydudvikling kræver at disse navne findes før Bodilsker-indskriften.

Jeg kender alle runeindskrifter før Bodilsker-stenen - der findes ingen navne Bot eller Rida før Bodilsker- indskriften

 

Den mistolkning, den Erik Moltke fremlagde, kan ikke bruges som bevis for hans egen påstand, at navnet BUTIR skrives BOTIRÞA.

På siden HLEVAGASTIR kalder jeg det: "viste uviljen at lægge de rigtige fakta frem".

Lena Peterson skrev i det Nordiskt Runnamslexikon og i den Rundatabas runefølgen BUTIR ÞU som BUTRIÞU. Er det en fejl eller en bevidst manipulation?

Et navn Rida findes ikke før denne tid. På Gotland findes kvindenavne, såsom BUTAIÞU, BUTAÞU og BOTIAUÞU, men alle disse navne tolkes som Botaid og Botiaud - altså uden A-endelse. Også skal vi huske, at disse runeindskrifter fra Gotland er mere end 100 år yngre.

Den tolkning Botirda er dermed forkert. Man kunne højst tolke Botird, men sådan tolkning viser tydligt, at ordet ÞU er ikke del af navnet BUTIR.

Der findes mandsnavne Botair og Butair, som tolkes Botair. Deres navne består af forledet BOT og efterledet-AIR

Navnet BUTIR består af forledet BU og suffiks -TIR

Navnet AUTIR består af forledet AU og suffiks -TIR

Suffiks -TIR betyder slægtsidentitet for feminin.

På en efterligning af en samarkansk mønt, som kom til Sverige i 900-tallet blev ristet navnet LUTIR.

Også LUTIR er et kvindenavn, ligesom BUTIR og AUTIR.

Navnet LUTIR består af forledet LU og suffiks -TIR

Efter jeg har flere gange henvist til fejlen i det Nordiskt Runnamslexikon og den Rundatabas har Stockholms universitetet lavet en korrektur af navnet BUTIR. Dertil vil jeg sige tak til Prof. Henrik Williams.

 

Det samme suffiks - TIR kendes også fra urnordiske runeindskrifter.

Damerne fra disse indskrifter hedder:

HLEVAGASTIR, GODAGASTIR, VAGAGASTIR, SALIGASTIR,  VIDUGASTIR, ARNFINTIR, NAUDIGASTIR, ASUGASDIR og UNGANDIR

Du kan læse mere om damerne på siden HLEVAGASTIR.

 

DU er et pers. pronomen singular 2. person og kan ikke sættes sammen med et navn. Pronomen DU findes i flere runeindskrifter.'