Runeindskrifter med  Angelsaksiske Runer

.

.

.

.

.

.

                                                            Ash Gilton,  Kent,  England

----em sigimer ---

---em Sigimer ---                                         

.

.

.

.

.

                                                            Chessel Down II.  Isle of Wight,  England

  æko : cori :

<æko><cori>

.

.

.

.

.

.

                                                               Boarley,   Kent,  England

 æ=ætsil

<æætsil>

.

.

.

.

.

.

                                                               Harford Farm,  Norfolk,  England

  luda : giboetæsigilæ

<luda><giboetæsigilæ>

.

.

.

.

.

.

                                                             West Heslerton,   Noth Yorkshire,  England

   neim

<neim>

.

.

.

.

.

.

 .

                                                             Chessel Down I:  Isle of Wight,  England

bvs eee  kkk  æææ

123 123  123  1 2  3

bekæ,   vekæ,   sekæ

 

sml: Gørlev:

Þmkiiissstttiiilll

Þistel,  mistel,  kistel

.

.

.

.

.

.

.

                                                            Loveden Hill,  Lincolnshire,  England

  s ii Þ a b æ d    II  Þ I k Þ    II   h l æ --

<s ii Þ a b æ d>     <ÞikÞ>       <hlæ-->

.

.

.

.

.

.

.

                                                           Spong Hill,  Norfolk,  England

 æ=ætu

<æætu>

.

.

.

.

.

.

                                                                  Kent,  England

  pada

<pada>

.

.

.

.

.

.

.

                                                                  Kent  III + IV,  England

  æpa    II    epa

<æpa>      <epa>

.

.

.

.

.

.

                                                                   Suffolk,  England

                                                                   Runeindskrift løber fra højre til venstre

   desaiona

 <desaiona>

.

.

.

.

.

.

                                                           Caistor-by-Norwich,  Norfolk,  England

  r æ eo h æ n

<r æ eo h æ n>

.

.

.

.

.

.

.

                                                                 Watchfield,   Oxfordshire,   England

  hæriboki :  wusæ

<hæriboki><wusæ>

.

.

.

.

.

.

                                                                    Wakerley,  Northamptonshire,  England

  buhui

<buhui>

.

.

.

.

.

.

                                                                         Dover,  Kent,  England

  Þd    bliccb

<Þd><bliccb>

.

.

.

.

.

.

.

                                                                            Upper Thames Valley,  England

                                                                           Runeindskrift løber fra højre til venstre

  b e n u  t i g o i i

<benu>   <tigoii>

.

.

.

.

.

.

.

                                                 Willoughby-on-the-Wolds,   Nottinghamshire, England

  æ

<æ>

.

.

.

.

.

.

.

                                                            Cleatham,  South Humbershire,  England

  hide(l)  / (l)edih

 <hidel>  /<ledih>

.

.

.

.

.

.

                                                                Sandwich/  Richborough,  Kent,  England

 ---æhæbu-i

<--æhæbu-i>

.

.

.

.

.

.

                                                                             Withby I,   Yorkshire,    England

  ueu

<ueu>

.

.

.

.

.

.

.

                                                                                  Selsey,  West Sussex,  England

  brnrn     II        anmu

<brnrn>           <anmu>

 

.

.

.

.

.

.

.

                                                                 St. Cuthbert,   Durham,   England

m=atheus    Matheus

m=arkus      Markus

lucas             Lucas

iohannis      Johannes

ihixps           Jesus Christus

.

.

.

.

.

.

.

                                                           Whitby II,  Yorkshire,   England

  --us m=æus       <---us mæus>

  godaluwalu        <godaluwalu>

  d=ohelipacu       <dohelipacu>

.

.

.

.

.

.

.

                                                                 Folkestone,  Kent,   England

                                                                 runeindskrift løber fra højre til venstre

 æniÞulufu

<ænidulufu>

.

.

.

.

.

.

                                                                        Hamwic, near Southamptom,  England

  catæ

<catæ>

.

.

.

.

.

.

                                                                   Ubekendt fundsted,  England

                                                                   solidus fra king George III. coin-collection

  skanomodu

  <skanomodu>

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                            Beagnoth,   London,  Themse,  England

fuÞorcgwhniy yo pastbe ng d lmåú ea   ´`````` b ea g n o Þ

.

.

.

.

.

.

.

                                                             Bewcastle,  Cumberland,  England

West side:

A        kristus                    Kristus

B    +  gessus                   Jesus

           kristus                    Kristus

C    +   Þissigbecn            denne store søjle

         Þ=un setto=n h       var sæt af

          wætred woÞ           Hwætred,  Wothgar

         gar   olwfwol            og Olufwolth

         d=u aft alcfri             efter Alcfrith

         Þ=u  ean  kyni ng     kong og søn

         eac oswiu ng            af Oswi

         + gebid he                 bede for hans

         o sin´na sowh=ula     sjæls store synder

,

,                                                                          Bewcastle,   Cumberland,   England

,South side:                                                      Inskriften læses fra bunden til toppen

   lice                       ligger

  ecgfridu                Ecgfrith

  rices Þæes           rejste denne

  kyning es              kongen han

+  fruman gear       + <fruman> <gear>

.

.

.

                                                                     Bewcastle,   Cumberland,  England

North side:                                                   Indskriften læses fra bunden til toppen

+++   gessus        Jesus

        wulfhere        Wulfhere  (kong, søn af Penda)

   myrcna küng       king af Mercians  (brother af Kynnburug)

   kyneswiÞa           Kyneswida, (søster af Kynnburug)

   kynnburug           dronning af Alcfrith  

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                             Kirkheaton,  Yorkshire,  England

  eoh : woro

  htæ

<eoh><woro>

<htæ>

.

.

.

.

.

.

.

                                       Thames Fitting, ved Westminster Bridge,  London, England

  sbe=rædht ii bcai * e=rh=ad=æbs *

 <sberædhtiibcai>      <erhadæbs>

.

.

.

.

.

.

.

.                                                         Bramham Moor Ring,  Yorkshire,  England

X  ærkrife=t  <>  kriuriÞon   X  glæstæpon=tol

   <ærkriufet>      <kriuriÞon>    <glæstæpontol>

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                            Brandon II,  Suffolk,  England

fuÞorcijwhnj

iipx(s)[---]

fuÞorcijwhnj

iipxs[---]

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                 Brandon III.   Suffolk,  England

  +   aldred

       Aldred

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                       Brandon,   Suffolk,  England

 wohs wild um deor a=n

      grew wild on dear

          gewachsen wild auf Hirsch

                vokset vild på hjort

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                  Morton,  Lincolnshire,  England

  mu=un

< muun >

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                             Keswick,  Norfolk,   England

   tlimsudn

<tlimsudn>

.

.

.

.

.

.

.

                                                              Wheatley Hill,  Durham,  England

ring  ic  h=a  tt

   Ring ich habe

         ring I have

               ring jeg har

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                          Royal Opera House, London,  England

                                                          Runeindskrift løber fra højre til venstre

   æ æ w Þ r d

   <ææwÞrd>

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                              Wardley,  Leicestershire,   England

  ---olburg

[Ce]olburg

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                           Malton,  North Yorkshire,  England

fuÞorcglaæe

fuÞorcglaæe

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                              Long Buckby,  Northamptonshuire,  England

  - h t

<-h t >

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                Isle of Wight,  Strap-End,  England

  næt(-)gæræw(-)uotæ(-)di x

<næt -  gæræw - uotæ -  di>

.

.

.

.

.

.

.

                                                              Lundenwic,  London,  England

A   tatberht

B   dric

   Tatberht drink

        Tatberht trink

            Tatberht drikke

.

.

.

.

.

.

.

                                                               Whitby,  Yorkshire,  England

[gu]d usm=æ us *        god aluwalu do he=lpæ cun * [niæs ussæs]

   Gud signe os  /  Gott segne uns   /  God bless us

            Gud almægtig,  hælpe husets familie

                    Gott Allmächtiger helfe der Familie des Hauses

                            God almighty,  help the family of the house

                     

.

.

.

.

.

.

.

                                                               Billockby,  Norfolk, Broads,  England

                                                               Runeindskrift løber fra højre til venstre

  ---- ltoedhg

<----ltoedhg>

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                               Northumbria,   Brunswick Casket,  England

  urit neÞ ii si ia h eo ræl ii nmu(?)

  hæl eo ia æ li ea

 <urit neÞ ii si ia h eo ræl ii nmu->

 <hæl eo ia æ li ea>

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                           Greymoor Hill, Cumberland, England

ærkriufltkriuriÞonglæctæpon + tæ=il

.

.

.

.

.

.

.

                                                                       Hackness, Yorkshire, England

+  emundr oe

    oen  æsboea

    Emunds grav

    fra Asby

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                Monk Wearmouth, Durham, England

tidfirÞ

Tidfirth

.

.

.

.

.

.

.

                                                                     Leeds,  Yorkshire,  England

cun[unc]

onlaf

kong

Onlaf /  Olav

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                          Hartlepool,  Durham,   England

    A   O

hildiÞryÞ

     A(lpha)   O(mega)

     Hildedruth

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                           Bakewell,  Derbyshire,   England

  --p(h)/o)-

  -helg-

<--pho>

holy  / hellig  / heilig

.

.

.

.

.

.

.

 .

                                                                    Dover,    Kent,   England

+   g eo s l h ea r d

        Gyoslheard

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                             Thornhill,  Yorkshire,   England

i=gilsuiÞ : arærde : æftir

berhtsuiÞe . bekun

at bergi gebid=daÞ

Þær saule

Igilsuith rejste efter Berhtsuith denne sten,

bede for hendes sjæl