Runeindskrifter fra Öland

                                            Öl köping 1 - Öl köping 74

                                                      Köpings kyrka

 

 

 

 

                                                        Öl Köping1, Köpings kyrka

A) --riti : st--

B) --b  x s--- 

A) rejste st(enen)

B) <--b x s--->

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping2, Köpings kyrka 

- [ku]Þ hialbi x henaR x salu x auk[ x kus moÞiR] 

    Gud og Guds moder hjælpe hendes sjæl 

 

 

 

                                                         Öl Köping3, Köpings kyrka 

bui x lit x r[eisa] -------------------------------sin  ku[Þan]

Boe lod rejse (stenen) -------------------------sin gode

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping5, Köpings kyrkogård

 

x k---- 

 

 

 

 

 

                                                         Öl Köping7, Köpings kyrka  

-- [r]aistu at bruÞur sin -------------------------------------------------------Þirui * ri------ 

(de) rejste (stenen) efter deres broder ------------------------------Thorvi ri(stede runer)

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping8, Köpings kyrka 

-- : la--- 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping9, Köpings kyrka 

---k--

--f-- 

 

    

 

 

 

                                                     Öl Köping10, Köpings kyrka 

--i * st----

--(rejst)e stenen 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping11; Köpings kyrka 

rent ornamental 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping12; Köpings kyrka 

--* ra ----

re(jste)

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping13, Köpings kyrka 

---t-- 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping14, Köpings kyrka

--r x mest x a x

---<--r> mest har ---

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping15, Köpings kyrka  

rent ornamental 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping16, Köpings kyrka 

---x--Þorki---

--Thorkil-- 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping17, Köpings kyrka 

 

--biur[n] ---

--Bjørn-- 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping18, Köpings kyrka

---rmu--- --       - -n x iuk--

--(Tho)rmu(nd)--     ---(ste)n huggede 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping19, Köpings kyrka 

rent ornamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping20, Köpings kyrka 

---(u)(r)(k) ----- ....k x muÞur x sina --------.[h]albi x sial--- 

---(b)org   --- <---k> sin moder--------(Gud) hjælpe (hendes) sjæl

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping21, Köpings kyrka 

---uar lit----

--Þorkai---- 

(Ing)var lod--

--Thorgeir--

 

 

 

 

 

                                                        Öl köping22, Köpings kyrka

---a at sui[n] -----

(stenen) efter Sven 

 

                                                        Öl Köping23, Köpings kyrka

---x suein x ÞaiR x retu--

(og) Sven de rejste (stenen)

 

                                                        Öl Köping24, Köpings kyrka 

rent ornamental 

 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping25, Köpings kyrka

rent ornamental 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping26, Köpings kyrka 

x asi x---

  Åse 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping27, Köpings kyrka 

---x roÞkerÞa x a[uk]

  Hrodgerda og

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping28, Köpings kyrka 

--(bi)urn x--

(Bj)ørn

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping29, Köpings kyrka  

---x faÞur x si[n] ----

  sin fader 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping30, Köpings kyrka  

--[a]uk x santa x  mari x auk x sant[a]-----

       og Sankt Maria og Sankt---

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping31, Köpings kyrka

rent ornamental  

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping32, Köpings kyrka 

-- [kuÞ]an--- 

--  gode ---

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping33, Köpings kyrka 

---: rita --

   rejste  

 

 

 

 

 

                                                         Öl Köping34, Köpings kyrka 

--[t]ota x auk + m.............koÞ[an] 

---Tota og <m--->----------------gode

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping35, Köpings kyrka 

--s------n(i)

<---s-----ni---> 

 

 

 

 

 

                                                        Öl köping36, Köpings kyrka 

---auk----

    og 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping37, Köpings kyrka  

---ir x eftiR---

  <--ir>  efter 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping38, Köpings kyrka

---in x auk x Þiu[Þ]la[uk]---------at x faÞu[r x sin]

(Thorst)en og Gudløg-------------- efter deres fader          

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping39, Köpings kyrka

---r si[n] x koÞan x kuÞ x ------

sin gode (fade)r, Gud (hælpe hans sjæl)

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping40, Köpings kyrka 

---ÞulfR x kiarÞi x kumb(l) -------

 (Au)dulv gjorde (dette) mærke 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping41, Köpings kyrka 

---uain * sun s----

  sin søn (S)ven 

 

 

 

 

 

                                                         Öl Köping42, Köpings kyrka

rent ornamental 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping43, Köpings kyrka

rent ornamental

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping44; Köpings kyrka 

--- [s]in x koÞan x kuÞ ----

      sin gode, Gud --- 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping45, Köpings kyrka 

--- [auk : k]rimar : litu : r[ita] ----------------- (s)in x

   --- og Grimar lod r(ejse) ---------------- sin

 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping46, Köpings kyrka 

--- [kun]u sina k[oÞan]----

        sin gode kone 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping47, Köpings kyrka 

----hialbi an[t] x han[s] --- ha------

(Gud) hjælpe hans ånd --- <ha-->

 

 

 

                                                        Öl Köping48, Köpings kyrka  

--- [efti]R x suain x bont[a x sin]

      efter sin ægtemand Sven 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping49, Köpings kyrka 

---[t]ain x eftiR x biarn x sun x sin x kuÞ[an]

   stenen efter sin gode søn Bjørn 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping50, Köpings kyrka  

--ulfr   [raist]i : stain : 

  Ulv rejste stenen

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping51, Köpings kyrka 

---[e]ftiR x kun[u] sina] ----

       efter sin kone

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping52, Köpings kyrka 

ÞoriR x a[uk----------------------]a * faÞur x sin x  II  -------h-----

Thorir og----------------------------<---a> deres fader,----------<h--->

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping54, Köpings kyrka

--[l]it x raisa x stai[n--------b]oanta x sin kuÞ[an

--lod rejse stenen (efter) sin gode ægtemand 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping55, Köpings kyrka 

--- [e]ftiR x haralt x faÞur x [sin] 

       efter sin fader Harald 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping56, Köpings kyrka 

---[si]kstain : faÞur : sin : ku[Þan]

     (efter) sin gode fader Sigsten    

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping57, Köpings kyrka 

[rais]a x stain x eftiR x sigstain x faÞur x sin x auk x h[el]k(a)---

   (lod) rejse stenen efter sin fader Sigsten og Helga

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping58, Köpings kyrka 

[s](t)ain * Þinsa * abtiR * bi[orn]

    denne sten efter Bjørn

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping59, Köpings kyrka   

--- [r]aisa x-------h------------ 

--- rejse ---- <--h-->

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping60, Köpings kyrka  

---n f[a]Þu[r]--------

  (si)n fader 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping61, Köpings kyrka

--at--

 efter 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping62, Köpings kyrka 

--(i)rtr * kia(r)[Þi]---

----<irtr> gjorde --- 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping64, Köpings kyrka 

---karÞi x muÞu[r] ---

   gjorde moder

 

 

 

 

                                                        Öl Köping65, Köpings kyrka 

-----ork---

--(b)org

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping66, Köpings kyrka  

---rit[a] ---

  rejste 

 

 

 

                                                        Öl Köping68, Hässleby   

fruÞi ---------------karl x auk-------------faÞur sin kuÞan------

 Frode --------------- Karl og -----------------sin gode fader

 

 

 

 

                                                        Öl Köping69, Köpings kyrka 

[a]uk * ÞaiR * bruÞr * litu * resa * stain * iftiR * skuka

      og de brødre lod rejse stenen efter Skoge

Runtyper: kortkvist -s og kortkvist -R

 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping70, Köpings kyrka  

--[lit x r](a)isa x stain x ef[tiR]

     lod rejse stenen efter 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping71, Köpings kyrka

--[bio](r)n x lit x raisa x ---

      Bjørn lod rejse

 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping72, Köpings kyrka 

rent ornamental 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping73, Köpings kyrka 

rent ornamental 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Köping74, Gröndal  

A) [---R lit * r(aisa)]       

B) -+ sina + k---- 

C) --------

A) <--R> lod rejse              

B)   sin <k--->

C) ----------