Runeindskrifter fra Öland

                                           Öl AA29;33 - Öl SvK128;288

 

 

 

 

                                                        Öl AA29;33 Källa ödekyrka 

fuÞorkh 

 

 

 

 

                                                        Öl ACTARC37;211 Eketorp

--nÞut=s---

--Þ------ola=un

 

 

 

 

 

                                                        Öl ATA430/37;16 Resmo kyrka

---: hialbi : an---

(Gud) hjælpe (hans) ånd 

 

                                                        ÖL ATA4684/43A Hulterstads kyrkogård 

---a * eftir * eystei[n] boda * sin * kor[pr] ---

    --efter sin ægtemand Øysten, Korp (ristede) 

 

 

 

 

                                                        Öl ATA4684/43B Hulterstads kyrkogård 

gyÞa * lit * re[isa * stein]---

Gyda lod rejse stenen 

 

 

 

 

 

                                                        Öl ATA4684/43C Hulterstads kyrkogård 

---[ef]tiR * sa--- a--------guÞa guÞ hi[albi]----- ant ---

    efter <sa-- a >        gode, Gud hjælpe (hans) ånd

 

 

 

 

 

                                                        Öl ATA4684/43D Hulterstads kyrkogård 

---r-- 

 

                                                        Öl ATA4684/43E Hulterstads prästgård 

--saR x ris(t)[i] ---

---- han ristede [runer)

 

 

 

 

                                                        Öl ATA4686/43 Åkerby 

x blakari x auk x k---- ----------+ faÞur * sin kuÞan

---Blakare og <k-->---  -----------------sin gode fader

 

 

 

 

 

                                                        Öl ATA4700/43 Gärdslösa kyrka

--bryÞr * r(a)

--brødre r(ejste) 

 

 

 

 

 

                                                        Öl ATA4701/43 Alböke kyrkogård 

---ur x -uk akiu--- -----------(a)uk abtiR x auÞ---- 

--<-ur> og <akiu> ------------og efter Aud(bjørn)?

 

 

 

 

 

 

                                                        Öl ATA4703/43 Solberga (Tingsdal)

--Þurlak * kuÞmuÞr litu * risa sti(n) -------------- Þ r..... r

Thorlak (og) Gudmund lod rejse stenen-----------<Þ r ....r> 

 

 

 

                                                        Öl ATA4705/43 Hulterstads kyrkogård 

-- [stain]a * Þi[na]

       denne sten 

 

                                                        Öl ATA4375/56 Hulterstads prästgård

---[e]ftiR + systu + kunu + si[na]

       efter sin kone Systa  

 

 

 

                                                        Öl ATA4376/56A Hulterstads kyrka 

  [e]ynt * sun s[in]

    sin søn Øynd 

 

 

 

                                                        Öl ATA4376/56B Hulterstads kyrka 

--- [efti]r + ko[r]l * faÞur + sin

        efter sin fader Karl 

 

 

 

 

 

                                                        Öl ATA4377/56A Hulterstads kyrka 

---m-a u------kirkra -----na - i

< m a u > ----kirke-------< na - i > 

 

 

 

 

 

 

                                                        Öl ATA4377/56B Hulterstads kyrkogård 

ornamental ristning med svage spor af  runer

 

 

 

 

 

                                                        Öl ATA4378/56 Treiberga, Kristinero

-----na : auk : ------

--<--na> og------ 

 

 

 

 

 

                                                        Öl ATA4063/60 Gårdstorp 

--- [har]alt x faÞur x sin x han + s---- 

    sin fader Harald, han (død) s(öderud)? 

 

 

 

 

 

 

                                                        Öl ATA4064/60A Mörbylånga kyrka  

---Þo[r]------- ---[li]tu x ulf x hakua seina

   <Þor--->  ----- (og) Ulv lod hugge stenen

 

 

 

                                                        Öl ATA4064/60B Mörbylånga kyrka  

-[Þu]rbiu[rn]-

   Thorbjørn 

 

 

                                                        Öl ATA4064/60C Mörbylånga kyrka 

--- [k]uml x -------

      kuml 

 

                                                        Öl ATA4976/70 Långlöts kyrka 

rent ornamental 

 

 

 

 

 

 

                                                        Öl ATA3960/71 Mörbylånga by

---[a]uk * Þur[stain] -----

       og Thorsten

 

                                                        Öl ATA6371/83 Solberga 4:8 

kopperbleck med ulæserlig runeindskrift 

 

 

 

 

 

                                                        Öl ATA423-2541-1996 Solberga 4:8 

runelignende tegn på begge sider 

 

 

 

 

 

                                                        Öl ATA411-4568-1998A Hulterstads kyrka 

indskrift er ulæserlig 

 

 

 

 

 

                                                        Öl ATA411-4568-1998B Hulterstads kyrka 

--- [l]it x reisa + steina + Þ[ina]

----   lod rejse denne sten 

 

 

 

                                                        Öl ATA411-4568-1998C Hulterstads kyrka 

--x eftiR + kuna + faÞ[ur + sin]---- ---- [si]al---

        efter sin fader Gunne--------........ sjæl

 

 

 

                                                        Öl ATA411-4568-1998D Hulterstads kyrka 

--- [a]uk * eimundr * Þ[aiR] ...

         --og Eimund, de ---

 

 

 

                                                        Öl ATA322-4215-2004 Köpings kyrka

x suein----

  Sven 

 

 

 

                                                        Öl ATA326-1087-2007 Eketorp 

A) ---iiumi--

B) ----um-l--- 

A) <iiumi >

B) < um-l>

 

 

 

                                                        Öl BN57 Sandby kyrkogård

[Þo]rkils faÞur s[in]

 Thorgils, sin fader  

 

 

 

 

                                                        Öl BN83 Klinta

  --irÞn---- 

<--irÞn-->

 

 

 

 

 

                                                        Öl BN84 Klinta 

--a-i-s-iii-aÞlufaluiiÞriii

<a-i-s-iii-aÞlufaluiiÞriii>

 

 

 

 

                                                        Öl Fv1911;274A Räpplinge kyrka 

--tin --------------kuna hia-b--

(s)ten,         (Gud) hjælpe Gunne

 

                                                        Öl Fv1911;274B Resmo kyrka 

--ina * eftiR * sueinu * buanta * sin * tr---

-denne (sten) efter sin ægtemand Sven  <tr------ >

 

 

 

 

 

                                                        Öl Fv1911;274C Resmo kyrka 

bildsten av glimmerskiffer utan runor 

rent ornamental

 

                                                        Öl Fv1917(2);27 Hulterstads kyrkogård 

2 fragment af runesten uden runer 

 

                                                        Öl Fv1918(2);15 Borgholms slott (?) 

x [l]itu x hain x okri x Þisa

     lod gøre dette bryne

     

 

 

 

 

 

                                                        Öl Fv1972;266 Borgs kyrkoruin 

iohanes-----(k/m)ena

 Johannes---- <k/mena>

 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Fv1972;268 Gärdslösa kyrka

io=n (h)afr : smid

John har gjort  

 

 

 

 

 

                                                        Öl Fv1973;202 Solberga 4:11 

                                                        Hamnbassängen, Köpingsvik

A) fuÞ(o)rk(h)nias

B) (i)Þboet(æ)R

A) fuÞork hnias

B) <iÞboetæR>

 

 

 

                                                        Öl Fv1973;203 Solberga 4:11

                                                        Hamnbassängen; Köpingsvik

(f)orifi(s)

<forifis>

 

 

 

 

 

                                                        Öl Fv1974;214 Solberga 4:4 revben

---ur--- 

<--ur-->

 

 

 

 

 

 

                                                        Öl Fv1976;96A    Solberga 4:11; Köpingsvik

A    iii?ihii???asnuh?iinnsiiikous??????o?

      ?i?na??iii uk---i-- kristr auk santa maria biargi

B    ÞiR oluf

      biarguma=baukaR auk i RumarkaR

      franÞiRiRinarkiotunuluf auk ÞrymiantiÞursaltit

A    -------------------------------------------------

       ----------------------Krist og Santa Maria hjælpe

B     dig Olaf

        -------------------------------------------------

        ------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Öl Fv1976;96B      Solberga 4:11, Köpingsvik

A  Þursik fahin Þrihuf Þa hin miramulti kafran

B  oiÞki

     sin haus uirti han ilo aum liÞin

A    -----------------------------------------------------------

B   ---------

      ...................................................

 

 

 

 

 

 

                                                        Öl KALM1982;57 Mörbylånga kyrka 

ioar : au[k] : sbia(l) : auk : elifr : auk : bofi : ÞaiR : letu : [rai]sa : stain y[ftiR :] faÞ[u]r : sin saifo(s)

Joar og Spjal og Eilev og Bove, de lod rejse stenen efter deres fader Sæfus

 

 

 

 

 

                                                        Öl KLM22910 Sandby kyrkogård 

---i(m)it-- 

<--imit-->

 

 

 

                                                        Öl NOR1987;10 Källa ödekyrka 

e=riku    gus hus gatt

Ericu(s), Guds hus gjort 

 

 

 

 

 

                                                        Öl NOR1997;31 Gärdslösa kyrka 

a(b)cdefghiklmno(p)krs--- 

 

 

 

 

                                                        Öl NOR2002;37 Triberga fornborg 

--Þina : eft---

(k)uÞ : au(k)--- 

denne efter--

Gud og--

 

                                                        Öl NOR2003;26 Borgholm 8:11 

  HAin

  bryne 

 

 

 

 

 

 

                                                        Öl SAS1989;43 Södra Kvinneby 

A)

x hir risti ik ÞiR birk                            her rister jeg dir Birk

bufi miR fultihu                                   Bove med <fultihu-->

Þis ÞeR eR uis in bra alti                    det der er vis, en god, holde

ilu fran bufa Þor keti                           lyset fra Bove, Thor får

hans miR Þem hamri sam huR           hans med den hammer som han

B)

hafi kam fly fran iluit                           havde kom, fly fra sygdom,

feR eki af bufa kuÞiRu                        får ikke af Bove, Gud er

untiR hanum auk yfiR han                  under ham og over ham

um

 

 

 

 

 

                                                        Öl SHM1304:1836:64 Lenstad 

   ns----a 

<  ns---a  >

 

 

 

 

 

                                                        Öl SvK128;288 Källa ödekyrka 

A)---ni--

B)---s * ka---

A) <--ni-->

B) <--s * ka-->

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ÖL UVÖst2006:42;204   Borgholms slott

A    ----s : elieeliu....Þ : uentus

      ----nunc : kristus :

B    ...næs x ----    

A    <....s> kyre eleison <--Þ> ventris

       <---nunc> Kristus

B     <--næs>