Runeindskrifter fra Öland

 

                                                       Öl 1 Karlevi

A)

+ stain * sa * uas * satr * aiftiR * siba

* kuÞa * sun * fultars

* in * hons * liÞi * sati * at * u * tausaiÞ

+ fulkin : likr : hins : fulk Þu flaistr : uisi : dat

maistar * taiÞir : tulka * ÞruÞar : traukr : i : Þaumsi * huki

munat : raiÞ:uiÞur : raÞa : ruk:starkr * i * tanmarku :

aintils : iarmunkruntar : urkrontari : lonti

 

B) +INI INONIN

    + IE

 

A)

Denne sten var sat efter Sibbe, Folders gode søn.

En (af) hans led satte (stenen) ved øens landsend.

Folk begraver sit folk, de fleste ved det.

Mester Taids stridens krafter førte til denne høj.

Skal den rette Gud råde slagstærk i Danmark.

Eintils jordgrund, ulastelig land

 

B) in nomin(e) -----------------i navnet

              ie(su)?  ------------ Jesus

 

 

 

 

 

                                                         Öl 2 Algutsrums kyrka

[totis * Þiakna * ÞaiR * litu * rita * stain * iftiR * sabiarn * bruÞur * sin *

kuÞ * hialbi * salu * hans] 

Totes drenge lod rejse stenen efter deres broder Sæbjørn

Gud hjælpe hans sjæl

 

 

 

 

 

                                                        Öl 3 Resmo kyrka 

[(Þa)iR * bryÞ=ur * litu r(a)isa (stain i)ftiR ------------------------------si sunilu]

de brødre lod rejse stenen efter -----------------------------------------------si(n) "lille" søn

 

 

 

 

 

 

                                                        Öl 4 Resmo kyrka 

[---arbi * ÞaiR * (li)tu * raisa * steina * eftiR * rantui * moÞor sina]

<----arbi> de lod rejse stenen efter deres moder Randvi

 

 

 

 

                                                        Öl 5 Bårby

[alti x auk x keti(l x litu x raisa x )stein eftiR x kata x faÞur x sin]

Alde og Ketil lod rejse stenen efter deres fader Kate

 

 

 

 

                                                        Öl 6 Mörbylånga kyrkogård

[(b)ofi : lit : kiarua : kuml : Þisa : eftiR : (t)ofu : kunu : sina :]

    Bove lod gøre dette kuml efter sin kone Tove

 

 

 

 

 

                                                        Öl 7 Mörbylånga kyrka 

[-------li(t) : risa : sten : iftiR : Þur----------------)in : kuÞ: hia-bi : sal : hans * ]

    --lod rejse stenen efter sin fader/ broder/ søn Thor(sten)? Gud hjælpe hans sjæl

 

 

 

 

 

 

                                                        Öl 8 Mörbylånga kyrkogård

ri=m=iar stin unu enruk korÞi=m=i k

<rimiar>  sten <unu> (H)enrik gjorde mig

 

          

 

 

                                              Öl 9 Kastlösa kyrka 

[askutr : raisti : stain : Þina : iftR : suin : faÞur : sina :

kuÞ : ialbi : ant : hans : a=uk : kus muÞiR]

Asgaut rejste denne sten efter sin fader Sven.

Gud og Guds moder hjælpe hans ånd

 

 

 

 

 

                                                        Öl 10 Alvlösa 

[: eimunr : auk : kuna- ÞeiR * -uku * kirÞu * Þisa * eftiR : kinu : fatran]

Aimund og Gunnar, de gjorde dette (kuml) efter (deres) fader Ginne

 

 

 

 

 

                                                        Öl 11 Alvlösa 

--ta * stiub * sin * ha(n)

-----sin stedsøn, han  

 

 

 

 

 

                                                        Öl 12 Smedby kyrkogård

[ayntiis * -------Þina : eftiR * ketil * boÞyr : sin *

kuÞ * h------------------------------kus moÞiR ]

Øysten? (lod rejse) denne (sten) efter sin broder Ketil

Gud (og) Guds moder h(jælpe hans ånd)

 

 

 

 

 

                                                        Öl 13 Södra Möckleby 

[---t--------- reisti : stein : Þina : eftiR : styrkar : fa----]

  ---rejste denne sten efter sin (fader) Styrkar 

 

 

 

                                                        Öl 14 Södra Möckleby kyrkogård

[--(r) : sin : ste(i)----]   

   ----sin Sten ----

 

 

 

 

 

                                                        Öl 15 Södra Möckleby kyrkogård 

[iliuri : raisti : stina : Þinsi : iftiR --------faÞur : sin ---------uikar : bruÞur :  sin :]

<iliuri> rejste denne sten efter sin fader------------(og) sin broder Vikar

 

 

 

 

                                                         Öl 16 Gräsgårds kyrkogård 

[---auk : treke : auk : sihstin : ÞiR bo=ÞuÞr : ristu : stai-----:uifastr

: kuÞ : hialbi : an=nt : hans : ]

---og Drenge og Sigsten, de brødre rejste stenen (efter) Vifast

  Gud hjælpe hans ånd

 

 

 

 

                              

                                                        Öl 17 Seby

[x ÞurkuÞr x raisti x stain x Þenh x iftiR x inkialt x bruÞur x sin x]

  Thorgud rejste denne sten efter sin broder Ingjald 

 

 

 

 

 

                                                        Öl 18 Seby 

x inkialtr x auk x nifR  x auk x suin x ÞaiR x litu x risa x [stain] x iftiR x ruÞmar x faÞur x sin x 

Ingjald og Nef og Sven de lod rejse stenen efter deres fader Rodmar

 

 

 

 

 

 

                                                        Öl 19 Hulterstads kyrka

[estriÞ x lit x raisa x stain x Þina x iftiR x biurn x bounta x sin 

x kuÞ x ialbi x has x sial x ]

Astrid  lod rejse denne sten efter sin ægtemand Bjørn,

Gud hjælpe hans sjæl

 

 

 

 

 

                                                        Öl 20 Hulterstads kyrkogård 

[---Þi kuntu sina ---] 

 <---Þi> sin (kone)?

 

 

 

 

 

                                                        Öl 21 Hulterstads kyrkogård

  ----fr * lit * reisa * steina * efti- seuar * faÞur * s-n * goÞan  *

      <---fr> lod rejse stenen efter sin gode fader Sævar

 

 

 

 

 

 

                                                         Öl 22 Hulterstads by 

-[stai]na * Þ[ina * e]ftiR ---

   denne sten efter

 

 

 

                                                        Öl 23 Stenåsa kyrkogård 

[kuÞmuntr * auk x oskutr x  auk x sibiurn x auk x kaiRbiurn x

litu x raisa x stain x eftiR * byrkeR * faÞur * sin

hialbni * kuÞ hans ant]

Gudmund og Asgaut og Sæbjørn og Geirbjørn

lod rejse stenen efter deres fader Borggeir

Gud hjælpe hans ånd

 

 

 

 

 

                                                        Öl 24 Stenåsa kyrkogård

[-----------iR uiikiiR x otryk x br(u)----

------------iÞni x lit x raisa x aftiR ------ [su]n sin hi----]

----------<--iR> Vigeir og Otrygg brø(dre)--

---------<-iÞni> lod raise (stenen) efter sin søn, hjælpe--

 

 

 

 

 

                                                        Öl 25 Dröstorp 

[ioruik]r x riti x stain x efti- x r------ [br]oÞur x sin

Jorvik rejste stenen efter sin broder R---- 

 

 

 

 

 

                                                        Öl 26 Sandby kyrkogård 

x kuÞfastr x auk x helgun x auk x neniR x Þaun myÞkini x litu x reisa x stein x eftiR x suein x faÞur  

Gudfast og Helgun og Nennir, de moder og sønner, lod rejse stenen efter fader Sven 

 

 

 

 

                                                        ÖL 27 Sandby kyrkogård 

x ÞeiR bryÞr x reistu x kubl x Þia x eftiR x sustur x afriÞi x auk x eftR x suein x faÞur x sin x koÞan x

de brødre rejste dette mærke efter deres søster Afrid og efter deres gode fader Sven

 

 

 

 

 

                                                        Öl 28 Gårdby kyrkogård 

harÞruÞr + raisti + stain + Þinsa + aftiR + sun + sin + simiÞ + trak koÞan + halfburin + bruÞiR ans + sitr + karÞum

brantr riti iak

Þu raÞa + khn 

Hartrud rejste denne sten efter sin søn Smed, god dreng.

Hans broder Halvdan sidder i Gardarike

Brand ristede runer

du tyde kan

 

 

 

 

 

                                                        Öl 29 Gårdby kyrkogård 

[--ina suni arnki---- ]

   sin søn Arnkel 

 

 

 

 

                                                        Öl 30 Norra Möckleby kyrkogård 

[-------------------------------

-----------------------------] 

 

 

 

 

 

                                                        Öl 31 Runstens kyrka 

auÞbiarn : lit : reisa : stein : (i)--

------------------------hialbi sialu : has

Audbjørn lod rejse stenen (efter)...

-------------------(Gud) hjælpe hans sjæl

 

 

 

 

 

                                                        Öl 32 Runstens kyrka- SENTIDA

[otu uar ain iarl bah lanÞe---

ha ÞoÞÞe-----s---sial hans ]

Otte var en Jarl på landet

han død------------hans sjæl

 

  

 

 

 

                                                      Öl 33 Runstens kyrkoby 

[ubobb----

---f-----

--u---

------  ]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Öl 34 Runstens kyrka SENTIDA 

[huør : søm : thæt*tæ : læs

ta=næ kirkia : hæta=r : ru=nastæ=n :

ta=l : bø=r : so=cna:hatæ=n : ku=nnæ :

ru=næ=r : læsæ : oc : s=crifuæ :

hæc io : ola : calmarn]

Hver som læser dette,

denne kirke hedder Runasten,

Det bør kyrkeherren kunne,

læse og skrive runer.

Dette (skrev) Johann Olafsson,  Kalmar

1547 - 1557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Öl 35 Runstens kyrka SENTIDA

[la=uÞatæ x Þ=omin=um x in cimpalis x at x co=ro x

la=uÞatæ x æum x in x corÞis æt x orka=no +]

 

Teksten er fra 150. Psalme, vers 4: 

laudate Dominum in timpano et choro

laudate eum in cordis et organo

  Lover Gud med tromme og dans

  lover ham med strænge og fløite 

     Lobet den Herrn med Pauken und Reigen

     lobet ihn mit Saiten und Pfeifen  

        Prais the lord with drums and dance,

        prais him with strings and pipes

            Louvai a Deus com danca e tambor

            louvai o com cordas e flauta

Ordet cimpalis står først i vers 5:

laudate eum in cimbalis benesonantibus

laudate eum in cimbalis jubilationis

    lover ham med lydende cimbler,

    lover ham med klingende cimbler

         lobet ihn mit hellen Zimbeln,

         lobet ihn mit wohlklingenden Zimbeln

             louvai o com cimbalos sonoros

             louvai o com cimbalos retumbantes

 

 

 

 

 

                                                        Öl 36 Bjärby 

x (h)[a]rfriÞ(R) x auk] x uiÞbiurn x litu x raisa x stain x Þina x at x fastulf x faÞur x sin x

x siklaug x lit x raisa aftiR : bunta x sin x

han x iaR x krafin x i x kirikiu x 

Herfrid (og) Vidbjørn lod rejse denne sten efter deres fader Fastulv

Sigløg lod rejse (stenen) efter sin ægtemand

han er begravet i kirken

 

 

 

 

 

                                                        Öl 37 Lerkaka 

olafR x auk x kamal x auk x sagsi x raistu + stain x Þina x

aftiR x [un x faÞur x sin x

kai[(R)ui  lit x at x bonta x sin x hiar (a)u[k] kubl Þsi fiaRun

olafR hefnt[i at miomu ati un hiar hal](f)an by

Olav og Gammal og Saxe rejste denne sten

efter deres fader Unn

Geirvi lod også her rejse dette kubl med runer efter sin ægtemand.

Olav hentede (ham) ved Hiiumaa (Estland), Unn havde der halve by

 

 

 

 

                                                        Öl 38 Lerkaka 

---(u)r sin kuÞan

sin gode (fader) 

 

 

 

 

 

                                                        Öl 39 Bägby bro

x suain kiarÞi x iftiR x sin faÞur x uikar x sun ainiki x

sialfR x raisti x stain x

Sven, eneste søn, gjorde selv, rejste stenen,  

efter sin fader Vikar

 

 

 

 

 

                                                        Öl 40 Bägby 

*kuÞbratr auk suain raistu staina Þina aftiR bruÞr sina kuÞa asualt auk h------f

 Gudbrand og Sven rejste denne sten efter deres gode brødre Asvald og <h---f>

 

 

 

 

 

 

                                                        Öl 41 Bägby   

[austain * auk * sahuatr * auk * aÞuatr * litu * raisa * stain * Þina * auk * bru * Þsa * aftR * aui * faÞur * sin ul(----) ]

Øysten og Sigvat og Audvat lod rejse denne sten og denne bro efter deres <ul----> fader Ave  

 

 

 

 

 

                                                        Öl 42 bron vid Gärdslösa kyrka  

[---Þinsi * stain * iftir * suini * iairi ...]

 ---denne sten efter Sven < iairi > 

 

                                                        Öl 43 Gärdslösa kyrka 

A) kunbiarn : auk : su-  

B) ---uk : ioh---------------------------------------

C)--rgil : faÞur : stain : sin : ---------- goÞan : g-----------tuar risti : runaR           

Gunbjørn og Sv(en) og Joh(ann) (og Tho)rkil (rejste stenen efter) deres fader Sten,  (har det) godt, <g---> (O)ddvar ristede runer  

 

                                                        Öl 44 Bo 

---(a)Þur : kuÞ : hilbi : siflu hans  li II ---- s  : II i   II  ikis

 --fader, Gud hjælpe hans sjæl,      <li > <-----s : --> <i----> < ikis >

 

 

 

 

 

                                                        Öl 45 Långbro

[-I-I-I-Þ-I-I-I-I- II luInII] 

-------------------------------

 

 

 

 

 

                                                        Öl 46 Tingsflisan 

ÞuriR : auk : Þurstain auk : Þurfast * ÞaiR : bryÞr : raistu : stain : at : kunfus : faÞur : sin : kuÞ : hialbi siul : hans

Thorir og Thorsten og Thorfast de brødre rejste stenen efter deres fader Gunnfuss. Gud hjælpe hans sjæl 

 

 

 

 

 

                                                        Öl 47 Köpings kyrkogård 

askutr x auk x Þ------------------R x ---r sin x au---------in 

Asgaut og <Þ-----> ----------(efte)r sin (fade)r Øy(st)en

 

 

 

 

 

                                                        Öl 48 Köpings kyrka

---uist[in * (a)t * sun * sin]

----Vesten efter sin søn

 

 

 

 

 

                                                        Öl 49 Köpings kyrka 

[------uk * iorkil * litu * rata * stin * aftR * asÞrn * sustur * sina * auk * a-------]

------og Jorkil lod rejse stenen efter deres søster Asthorn og (efter)-------------------

 

 

 

 

 

                                                        Öl 50 Köping

                                            Hilfeling: under L 1295 uppgifves:

                                     [Vid kyrkobyggnaden funne och åter inlagde]

 

 

 

 

 

                                                        Öl 51 Köpings kyrkogård 

---liti * kuÞ * sau(lu) --------------------(pa)ratis 

--Gud lede (hans/ hendes) sjæl (i himlen og) paradis

 

 

 

 

 

                                                        Öl 52 Köpings kyrkogård 

A) --- kumbl x aiftiR-------- ----str auk x--- ---- 

B)----s---ta 

----kuml efter------------ (Kri)st og--- ------------ S(ank)ta

 

 

 

 

 

                                                        Öl 53 Alböke kyrkogård

Þær : liker + æln + siata * totiR

der ligger Ellen, Sjättes datter

 

 

 

                                                        Öl 54 Löts kyrka 

hævden : Þe + mera + mik + givit *

Þt + u=æret + bætar + skivit

hvade de mig mere givet,

da være det bedre skrivet 

 

 

 

 

                                                        Öl 55 Högby kyrka

[---uk * biurn * risu * kikiia * Þiu(Þ) * sial  * -a- ]   

--og Bjørn rejste kirken, Gud (hjælpe deres) sjæl

 

 

 

 

 

                                                        Öl 56 Källa ödekyrka 

esbiarn x auk roÞbiarn x resti  [x reta x stain x eftiR x uikbiarn x faÞur x sin x koÞan x auk x e]ftiR x Þorbiarn [x broÞur x sin x k]oÞan x [auk kuÞlauk x eftiR]

Æsbjørn og Hrodbjørn og Gudløg lod rejste stenen efter deres gode fader Vigbjørn og efter deres gode broder Thorbjørn  

 

 

 

 

 

                                                        Öl 57 Källa 

[-I--I---I-- + r n----------  > i r a ] 

Referens: se plansch XXXII fig. 57

 

 

 

 

 

 

                                                         Öl 58 Böda kyrka 

[----------?--------- ]

 

 

 

 

 

 

                                                        Öl 59 Resmo kyrka 

[---auk x----- ]

----og--- 

 

                                                        Öl 60 Hulterstads kyrka 

[anastasius andre-- ]

Anastasius Andre(as)