Runeindskrifter fra Östergötland

                                         Ög ANF1937;184 -  Ög ANF1937;185

                                      Ög Carlsson2007;9 - Ög Cnattingius 1964;3

                                                       Ög FornåsaRaä48

                                           Ög Fv1943;317A - Ög Fv2001;149

                                       Ög Hedvall2013;13 - Ög HedvallMenander497

                                             Ög HADS30;4V - Ög HADS30;13R

                                                    Ög Hov; 7 - Ög Hov Raä 50

                                                       Ög KJ54 - Ög KJ59

                                        Ög MÖLM1960;230 - Ög MÖLM2003;174

                                                        Ög N251 - Ög N293B

 

 

                                            Ög ANF1937;184 Norrköping, Trädgårdsgatan 47

Ett 30-tal runor och runliknade tecken

A ---

B ----

 

 

                                             Ög ANF1937;185 Östra Husby socken

fyra runtecken

????

 

 

 

                                              Ög Carlsson 2007;9 Herrestads kyrka

rent ornamental

 

 

 

 

 

 

                                              Ög Carlsson 2012;19 Nököping,

                                                                              kv. Gamla Rådstugan

rent ornamental

 

 

 

 

 

                                                Ög Cnattingius 1964;3  Asby kyrka

ulæserlige runer

 

 

 

 

 

                                              Ög FornåsaRaä48 

 :+:  hiar x ligær x an(dreas)---------------utan ænta      

         her ligger Andreas                     uden ende                                       

 

                                                        Ög Fv1943;317A Sankt Martins kyrka

kufi + lagdi + stin + eftiR + ygila + sun + sin + kuÞ ialbi has sal

Gufe lagde denne sten efter sin søn Engle, Gud hjælpe hans sjæl

 

                                                        Ög Fv1943;317B Sankt Martins kyrka

harani lakÞi ufiR kufa faÞur sint kuÞ hialbi saol

Haran lagde (denne hvalf) over sin fader Gufe, Gud hjælpe (hans) sjæl

 

                                                        Ög Fv1943;317C Sankt Martins kyrka

: uikeR : lag(Þ)--------------------------kus moÞiR

  Viger lagde----------------------------Guds moder

 

 

                                                          Ög Fv1943;317D Sankt Martins kyrka

--kus * m------

Guds moder

 

                                                          Ög Fv1950;341 Kallerstads ägor 

-iur- : auk : as-iurn : ÞiR : ristu : stin : Þasi : eft-R : uikfast : faÞur : sin :

es uas : tuÞr : o : eklati : sun : helgu

Bjørn og Asbjørn rejste denne sten efter deres fader Vigfast,

han var død i England, Helges søn

 

                                                        Ög Fv1950;343 Stegeborg

---: Þasi : aftiR :---

denne (sten) efter

 

                                                        Ög Fv1958;252 Sankt Lars kyrka

: kera : let : kerua : kubl : Þsa : yfiR : ÞurÞ : bunta : sin :

auk : siriÞr : mar : yfir : sin faÞur :: kuÞ : hiulbi : sial : hanis

Gera lod gøre dette kubl over sin ægtemand Thord

og møen Sigrid over sin fader, Gud hjælpe hans sjæl

 

                                                        Ög Fv1958;255 Sankt Lars kyrka

: hegualtr : lakÞi : sitn : Þena : eftiR : uÞa : sun : sin : kuÞan :

    Hegvals lagde denne sten efter sin gode søn Udo

 

                                                         Ög Fv1959;97 Tingstads kyrka 

---ik : kui--

--uru : ---

<--ik : kui--> <---uru>

 

                                                        Ög Fv1959;241 Östra Eneby kyrka

--- -- x stain x Þansi x ifti- x r(a)---

      (rejste) denne sten efter Ra---

 

                                                        Ög Fv1959;243 Östra Eneby kyrka

rent ornamental

 

                                                         Ög Fv1959;244 Franciskanerklostret

--- --- -ftiR * sui---

  efter Sven--

 

                                                        Ög Fv1959;245 Franciskanerklostret

---kru-----  --ans :

(Si)gru(n)----hans

 

                                                        Ög Fv1959;246 Franciskanerklostret

---r : lit : -----yfiR : ------

----lod   -----over---

 

                                                         Ög Fv1959;247 Franciskanerklostret

rent ornamental

 

                                                        Ög Fv1959;248 Hospitalsgatan 9

A)  --fi---   

B)  -kÞu : yfiR : mu---

A  --fi- (og N.N.)

B   ----lagde over (deres) mo(der)---

 

                                                        Ög Fv1959;249 Söderköping, Korskullen

Þor----  r * Þau litu * reisa * s(tain) ---- (t)ein * sun * s(in)

Thor(bjørn og N.N.) de lod rejse (denne sten efter deres) søn (Thor)sten

 

                                                        Ög Fv1965;54 Viby kyrka

 : haukR * risÞi * ift * hifan * trik * kuml * ift * sun * sin * ukiÞila * trik * alkuÞan saR * hit * krimar

Haug rejste efter den udmærkede dreng, (dette) kuml efter den unike dreng, sin meget gode søn, han hed Grimar,

 

                                                        Ög Fv1966;102 Sankt Laurentius kyrka

 kunuatr : raisÞi : stin : Þansi : eftiR : Þurstin : auk : Þurlak : suni : sina

Gunnvard rejste denne sten efter sine sønner Thorsten og Thorlak

 

                                                        Ög Fv1969;306 Fivelstads kyrka

rent ornamental

 

                                                        Ög Fv1970;310 Kullerstads kyrka

 hakun + raiÞi x kuml x Þausi x eftiR x kunar + sun x sin x

 han x uarÞ x taurÞ x uastr +

Hagon rejste dette kuml efter sin søn Gunnar,

han blev død vesterud

 

                                                        Ög Fv1975;174 Harstads ödkyrkogård

ikiarl x risti x stain x Þinsa * eftiR * bruÞr * utruks x

Ingjarl rejste denne sten efter Otryggs broder

 

                                                        Ög Fv1983;240 Prästgården

+ tufi + karÞi x uÞ x Þans- (a)ftiR + tuli sua sai

Tove gjorde denne sten efter sin søn Tole

 

                                                         Ög Fv1986;88A Skönberga kyrka

et femtental runtegn er malet med blåagtig maling i kalkpuds,

kan kun skønnes meget svagt

 

                                               Ög Fv1986;88B Söderköping, kv. Bryggaren 1-2

olavr smidr

Olav Smed

 

                                                  Ög Fv1986;222 Söderköping, Vintervadsgatan

agga=la laga ga=lla

 

 

 

 

 

                                                     Ög Fv1992;174 Söderköping, kv. Hertigen

fuÞ

fuÞork hnias tbmlR

 

 

 

 

 

                                                        Ög Fv1999;177 Lönsäs kyrka

IES(us) NAZAREN(us) reX iudeorum

Jesus fra Nasaret, jødernes konge

 

 

 

 

                                             Ög Fv2001;149 Klåstads kyrkoruin, Klosterstad

 : ku----------------------------------sin : kuÞan :

Gu(nnar)--------------------------sin gode (søn)

 

                                                        Ög HADS30;4V Väderstads kyrka

sun * talrkior

 Talgris søn

 

                                                        Ög HADS30;10V Tollstads kyrka

fragment, ingen indskrift kendt

 

                                                        Ög HADS30;13R

 : giærmun * kiærÞæ : mik :

  Germund gjorde mig

 

 

 

 

                                                     Ög Hedvall2013;13

rent ornamental

 

 

                                                   Ög Hedvall Menander 26

                                                            Klåstads kyrkoruin, Klosterstad

rent ornamental

 

 

 

                                                    Ög Hedvall Menander 114

                                                              Örberga kyrka

rent ornamental

 

 

 

                                                     Ög Hedvall Menander 122

                                                                Skänninge, Vårfrukyrkan

rent ornamental

 

 

 

                                                      Ög Hedvall Menander 123

                                                                 Linköpings domkyrka

rent ornamental

 

 

 

                                                      Ög Hedvall Menander 125

                                                                   Linköping

rent ornamental

 

 

                                                       Ög Hedvall Menander 128

                                                                    Sankt Lars kyrka

rent ornamental

 

 

 

                                                       Ög Hedvall Menanader 129

                                                                     Sankt Lars kyrka

rent ornamental

 

 

 

                                                        Ög Hedvall Menander 132

                                                                     Sankt Lars kyrka

rent ornamental

 

 

 

                                                         Ög Hedvall Menander 133

                                                                     Sankt Lars kyrka

rent ornamental

 

 

                                                          Ög Hedvall Menander 134

                                                                      Sankt Lars kyrka

rent ornamental

 

 

 

                                                           Ög Hedvall Menander 165

                                                                       Vårdsbergs kyrka

rent ornamental

 

 

 

                                                            Ög Hedvall Menanader 167

                                                                         Vårdsbergs kyrka

rent ornamental

 

 

 

                                                             Ög Hedvall Menander 443

                                                                      400 m N.O. om Sankt Martin

rent ornamantal

 

 

 

                                                              Ög Hedvall Menander 473

                                                                         Alvastra kloster

rent ornamental

 

 

 

                                                              Ög Hedvall Menander 494

                                                                        Älvestads kyrka

rent ornamental

 

 

 

                                                               Ög Hedvall Menander 496

                                                                         Älvestads kyrka

rent ornamental

 

 

 

                                                                Ög Hedvall Menander 497

                                                                            Älvestads kyrka

rent ornamental

 

 

 

                                                        Ög Hov;7 Hovs kyrka

spor af 5-6 runer kunne iagttages

 

 

                                                        Ög Hov1;14 Hovs kyrka

fragment af gravhelle

 

                                                        Ög Hov4;18 Hovs kyrka

---[ste]in : Þ[a]na : [y]fiR :---

denne sten over

 

                                                        Ög Hov5;18 Hovs kyrka

fragment af gravhelle

 

 

                                                         Ög Hov7;19 Hovs kyrka

fragment af gravhelle

 

                                                         Ög Hov8;19 Hovs kyrka

--tn* Þasi * if(t)---

denne sten efter

 

                                                        Ög Hov10;20 Hovs kyrka

fragment af gravhelle

 

 

                                                        Ög Hov13;22 Hovs kyrka

fragment af gravhelle

 

                                                        Ög Hov11;21 Hovs kyrka

--uk lun-a : l------    ------ -albi * siao

N.N. og Lunda (lagde)--- ----hjælpe---- sjæl

 

                                                        Ög Hov12;21 Hovs kyrka

                                                        Ög Hov32;27 Hovs kyrka

--: lagÞi : hual-  ----------(u)arÞ : t-----

--lagde hvalf-  --------------blev død

 

                                                        Ög Hov14;22 Hovs kyrka

(Þ)orstein : auk : ÞiuÞstin : (b---)

Thorsten og Gudsten

 

                                                        Ög Hov15;22 Hovs kyrka

 : Þors---n : au- : ÞiuÞs---- ..----- ---bi : guÞ : --------

Thorsten og Gudsten -- ---  ----------Gud hjælpe---

 

                                                        Ög Hov16;23 Hovs kyrka

fragment af en gravhelle

 

                                                         Ög Hov17;23 Hovs kyrka

---  ---iR x krima- --

     (eft)er Grimar

 

                                                        Ög hov19;24 Hovs kyrka

    ---ur x si----

 sin fader/broder

 

                                                        Ög Hov18;24 Hovs kyrka

fragment af gravhelle

 

 

                                                         Ög Hov20;14 Hovs kyrka

fragment af gravhelle

 

 

                                                         Ög Hov21;24 Hovs kyrka

fragment af gravhelle

 

 

                                                          Ög Hov22-23;25 Hovs kyrka

2 fragment af gravhelle

 

 

                                                           Ög Hov24;25 Hovs kyrka

fragment af gravhelle

 

 

                                                           Ög Hov25;25 Hovs kyrka

fragment af gravhelle

 

                                                           Ög Hov26;25 Hovs kyrka

  : Þors-----

Thorsten

 

                                                        Ög Hov27;25 Hovs kyrka

fragment af gravhelle

 

 

                                                        Ög Hov28;26 Hovs kyrka

---k x tul----

--og Tole

 

                                                         Ög Hov29;26 Hovs kyrka

---(l)ak(t)

   lagde

 

                                                        Ög Hov30;26 Hovs kyrka

fragment af gravhelle

 

 

                                                        Ög Hov31;27 Hovs kyrka

--(i)n : lagÞ---

--------lagde

 

 

                                                        Ög Hov33;27 Hovs kyrka

fragment af gravhelle

 

 

                                                         Ög Hov34;28 Hovs kyrka

----(u)mbl x Þeta x ----

---- dette kuml ---

 

                                                        Ög Hov35;28 Hovs kyrka

fragment af gravhelle

 

 

                                                         Ög Hov36;28 Hovs kyrka

fragment af gravhelle

 

 

                                                         Ög Hov37;28 Hovs kyrka

---stin x --- x (k)

    sten        

 

                                                        Ög Hov38;29 Hovs kyrka

fragment af gravhelle

 

 

                                                         Ög hov39;29 Hovs kyrka

 : helgi : auk : (su)ein---            ---kuÞ h------

Helge og Sven-------                      Gud h(jælpe)

 

 

                                                        Ög Hov41;30 Hovs kyrka

fragment af gravhelle

 

 

                                                         Ög Hov42;30 Hovs kyrka

---ati : ----

--satte---

 

                                                        Ög Hov43;30 Hovs kyrka

---u : s---

 

                                                        Ög Hov44;30 Hovs kyrka

---k : ---

 

                                                        Ög Hov45-69;31 Hovs kyrka

25 fragmenter af gravheller

 

 

                                                        Ög Hov70-87;31 Hovs kyrka

18 fragmenter af gravheller

 

 

                                                         Ög Hov88;32 Hovs kyrka

fragment af gravhelle med rester af et 20-tal runer

 

 

                                                          Ög Hov89;32 Hovs kyrka

---ul :---

                                                

 

                                                        Ög Hov90;32 Hovs kyrka

--x (l)agÞ-

--lagde

 

                                                        Ög Hov91;33 Hovs kyrka

--i * eftiR * n---

      efter

 

                                                        Ög Hov92;33 Hovs kyrka

--Þes(i)

 denne

 

                                                        Ög Hov93;33 Hovs kyrka

---Þur : ÞaiR : bo(-)

   de brødre bo---

 

 

                                                        Ög Hov94;34 Hovs kyrka

---kuÞ : hialb--

  Gud hjælpe

 

                                                        Ög hov95;34 Hovs kyrka

 --(n)yasi : lagi : stei(n) ----------------------(ur) : sina : ----

--nyasi? lagde (denne) sten ------------sin moder?

 

 

                                                        Ög Hov96;35 Hovs kyrka

kistein x auk ------

Gissten og---

 

                                                        Ög Hov97;35 Hovs kyrka

---in x fahran x Þ(ii) x Þ---

 den vakker (st)en

 

                                                        Ög Hov98-99;36 Hovs kyrka

2 fragmenter af gravhellen

 

                                                        Ög Hov100;36 Hovs kyrka

---x lagÞu x s----

(de) lagde (sten)

 

                                                        Ög HovRaä 50 Furåsa

--Þ---

 

    

 

                                                    Ög KJ54 Himmelstalund

braido

braido = verb

verber ender på -ido: fahido, tavido, satido, hlaivido

 

                                                        Ög KJ59 Ällerstad, Patergärdet,

                                                                      Söderköpingsstenen

ek AsigimAr ARAfs kArA isi doka stAinAR  kk kiiii kkk

ek Asigimar arafs kara isi doka stainaR a l o

 jeg Asigimar, Arafs ven, er denne sten nær

 

                                                        Ög MÖLM1960;230 Törnevalla kyrka

---------------a : oliR : ristu : stin : Þinsi : iftiR * trik * aukis : sun : kilta : sin :

(N.N. og) Alver rejste denne sten efter Dreng, Øygers søn, deres gilde

 

                                                        Ög MÖLM2003;174 plads: ?

ata/ aka/ akn ?

kortkvistruner: a-runerne har bistav til venstre, respektive til højre,

t-runen (k-runen) har bistav til højre

 

                                                        Ög N251 Väversunda kyrka

--- : lahÞi : ste : Þn : yf(iR ------(a) : kuÞ : hia[lbi : salu : han s: auk :kus muÞiR :]

(N.N.) lagde denne sten over ---------(N.N.) Gud og Guds moder hjælpe hans sjæl

Gravheller består kun af 2 dele

 

                                                        Ög N252 Väversunda kyrka

---Þ---

 

                                                        Ög N253 Väversunda kyrka

---fbir huk --- --uli(n)

 

                                                       Ög N254 Väversunda kyrka

rent ornamental

 

 

                                                       Ög N255 Herrestads kyrka

rent ornamental

 

 

                                                        Ög N256 Herrestads kyrka

--rkeiR : a --  ------(l) x lagd(i) ---kuÞ x -------

Thorger og N.N. lagde -----Gud----

 

                                                        Ög N257 Herrestads kyrka

---albi ---

hjælpe

 

 

                                                         Ög N258 Herrestads kyrka

rent ornamental

 

 

                                                         Ög N259A Herrestads kyrka

rent ornamental

 

 

                                                          Ög N259B Herrestads kyrka

rent ornamnetal

 

 

                                                          Ög N261 Vreta klosters kyrka

---r---

 

                                                        Ög N262A Vreta klosters kyrka

---(r)is(a)

   rejste

 

                                                        Ög N262B Vreta klosters kyrka

--- : a-----

 

 

                                                        Ög N262C Vreta Klosters kyrka 10-tal fragmenter af gravheller

 

 

 

                                                       Ög N263 Vreta klosters kyrka

[si]n : mak : k[uÞan]

sin god makker

 

                                                        Ög N264 Kungsbro

kun kendt gennem Swenska Magazinet fra 1766

 

 

                                                          Ög N265A Björkebergs kyrka

* hik * lokus * illo=rum * kui * ka=ntant * no=n * alio=rum

   hic locus illorum qui cantat non aliorum

denne plads er for den som synger, ikke for andre

 

                                                        Ög N265B Björkebergs kyrka

ma=ria

Maria

 

                                                       Ög N267 Stora Valby

(ka)rui : kumlu Þisi : iftiR * ----

----gjorde dette kuml efter---

 

                                                       Ög N268 Appuna kyrka

 ulafr rit luÞlitsku

 Olaf ristede lille klokke

luÞ = lyd; lit = lille; sku = sgu

 

                                                        Ög N270 Sankt Lars kyrka

---gu---

 

 

                                                         Ög N271A Alvastra, Sverkersgården

                                                       

                                                  

 

                     

                                                        Ög N271B Alvastra kloster

fragment af gravhellen

 

                                                        Ög N272 Hospitalet

 il * k

 

                                                       Ög N276 Sankt Martins kyrka

---(i)sola--- --s : ia ---(r)

 

                                                        Ög N278 Sankt Martins kyrka

rent ornamental

                                                        Ög N279 Sankt Martins kyrka

rent ornamental

                                                        Ög N280 Sankt Martins kyrka

rent ornamental

                                                        Ög B281A Sankt Martins kyrka

rent ornamental

                                                        Ög N281B Sankt Martins kyrka

rent ornamental

                                                        Ög N282 Sankt Martins kyrka

fragmenter af gravheller

 

                                                        Ög N288 Oklunda

kunar : faÞi runaR

ÞisaR : in sa flau sakiR :

suti ui Þita : in sa flo

in ruÞÞan : in sa bat

uifin : Þitta faÞi :

Gunnar ristede disse runer

en så flau sag

Sote ve dette

en så flo en ryddan (rydning)

en så bat (dårlig)

Vifin dette ristede

 

                                                        Ög N290 Väversunda kyrka

--- Þansi : yfir : rikua : ---

   denne over Rigva--

 

                                                       Ög N291 Väversunda kyrka

fragment af gravhelle

med 2 kors

 

 

                                                       Ög N292 Väversunda kyrka

fragment af gravhelle

 

 

                                                       Ög N293A Väversunda kyrka

fragment af gravhellen

 

 

                                                       Ög N293B Väversunda kyrka

2 fragment af gravhellen