Runeindskrifter fra Östergötland

                                                         Ög 101 - Ög 200

 

 

                                                         Ög 101 Skönberga prästgård 

A) [---litu kiar-----]

B) [-----iskil----u---]

A)--------lod gøre---

B)-------Æskil---<---u--->

 

                                                        Ög 102 Kaga prästgård 

+ sinkR : let--------eftiR : friÞelfi : kunu : sina :

kuÞ hialbi sialu hinaR

Sink lod----------------efter sin kone Fridelf,

Gud hjælpe hendes sjæl 

 

                                                        Ög 103 Kaga kyrka  

tufi : raisti : stain : Þinsi : iftiR : liÞbufa * faÞur * sin *

 Tove rejste denne sten efter sin fader Ledbove 

 

                                                        Ög 104 Gillberga 

: ruÞr : risti : stin : Þinsi : iftiR : tuk- : bruÞur : sin :

saR : uarÞ : trbin : a : ilati : triR : arÞa : kuÞr : 

Rot rejste denne sten efter sin broder Toke,

han blev dræpt i England, dreng har det godt

 

                                                        Ög 105 Kärna kyrkogård  

Þurstin : risti : stin : iftiR : uista : faÞur : sin : buta : nutan :

aR : uaR : han : sun : kisa :

Thorsten rejste denne sten efter sin fader Vesete, gode bonde,

han var Gises søn

 

                                                        Ög 106 Kärna kyrkogård  

: Þ(u) 

< Du/ Tho---->

 

                                                        Ög 107 Kärna kyrkogård 

---(t)i : baÞa : istina : at : i---- 

-----rejste begge sten efter ----

 

                                                        Ög 108 Kärna kyrkogård  

---isÞi : a(f)-----

----rejste efter 

 

                                                        Ög 109 Frössle 

* smiÞr * risÞi * stin * eftiR * onut * sun * sin *

   Smed rejste denne sten efter sin søn Anund 

 

                                                        Ög 110 Lagerlunda  

----* iftiR : suni x sina * 

--------efter sine sønner--- 

 

                                                        Ög 111 Landeryds kyrka 

* uirikR : resti : stan : eftiR : Þialfa : bruÞur : sin :

  trak : Þan : aR * uaR * miR * knuti : 

Væring rejste denne sten efter sin broder Tjalve,

den dreng, han var med Knud

 

Knud den Store, dansk konge, 1018 - 1024

 

                                                        Ög 112 Hjulsbro  

[uluf x risÞi x stin x Þisi x iftiR x hufi x buta x sin x kuÞan]

   Olov rejste denne sten efter sin gode bonde Hove 

 

                                                         Ög 113 Nykvarn, Kallerstads ägor 

: uerun : let : resa : sten : Þena : eftiR : bofa : sun : sin :

aouk : eftiR : eskerÞi : totur sina

kuÞ : hiulbi : seol : ÞeRa

Værun lod rejse denne sten efter sin søn Bove

og efter sin datter Æsgerd

Gud hjælpe deres sjæle

 

                                                         Ög 114 Skeda kyrka  

[---- : if---]

  efter 

 

                                                         Ög 115 Ånvåga 

---s---:fR---:----Þa----:----

 

                                                         Ög 116 Ånvåga  

på stenen er en 11-14 cm bred runslinge uden runer

 

                                                        Ög 117 Slaka kyrka  

---uiR : baÞ : tin : stin : Þin-------

ai ia : iihai ia : anun----

----ver bød gøre denne sten

-------------------------Anund

 

                                                        Ög 118 Slaka kyrkogård 

* kunar * auk * emikr * restu * sten * Þana * eftiR * faÞur * sin * bersen *

auk * utar * bruÞur * sin *

 Gunnar og Hemming rejste denne sten efter deres fader Bergsven

og deres broder Ottar

 

                                                        Ög 119 Slaka kyrkogårdsport 

[sikton : riti  stin * Þdi * iftir * ufata * faÞur * sin buta kuÞ]

Sigdan rejste denne sten efter sin fader Ofætte, gode bonde

 

                                                        Ög 120 Slaka kyrkogårdsmur  

[krimuluf * resti * sten * iftiR * Þurburn * faÞur * sin] *

    Grimulv rejste denne sten efter sin fader Thorbjørn 

 

                                                        Ög 121 Slaka kyrkogård

asmutr * auk * ÞeR * bruÞr * restu * sten * Þani * eftiR * sarta * faÞur * sia *

       Asmund og de brødre rejste denne sten efter deres fader Svarte 

 

                                                        Ög 122 Lambohov 

[anunR : risti : ifti : harÞina : bruÞi sin * kuÞan : trik * hala : uais]

Anund rejste (denne sten) efter sin broder Hardin, god dreng, helle ved vejen

 

                                                        Ög 123 Lambo hov  

[Þuri : rsti * stin * eftiR * tumi * sun * sin]

Thore rejste (denne) sten efter sin søn Tome

 

                                                         Ög 124 Lambo hov 

[utaRa * sati * stin * Þina * iftiR : kitil : faÞur * sin]

   Ottar satte denne sten efter sin fader Ketil

 

                                                        Ög 125 / Ög 126 Hovby 

rent ornamental

[sten med kors ]

 

 

                                                         Ög 127 Vallingedal  

[h(r)a * lat * ri--------------------------ur * sin *] 

Gra lod rej(se denne sten efter) sin fader/ bruder N.N.

 

                                                        Ög 128 Sankt Lars kyrkohärbärge  

: santau x lit x risa x stain x Þinasa x iftiR x fasta : bunta : sin x

auk x bruÞ x sina + tua x kuÞmunt auk x sikbiurn

Sandau lod rejse denne sten efter sin ægtemand Faste

og sine to brødre Gudmund og Sigbjørn

 

                                                         Ög 129 Modis gård  

[kuÞurn : auk : sikstain : auk : kiRi : ÞaiR : ristu : stain : aftiR : ulaf bruÞur sin]

      Gudbjørn og Sigsten og Ger de rejste (denne) sten efter deres broder Olaf 

 

                                                        Ög 130 Skolemästare gård   

[iuar : raisti : iftiR : anari : ÞutR : sin : trik : kuÞan :]

Aivar rejste (denne sten) efter sin broder Ainar, gode dreng 

 

                                                        Ög 131 Heda kyrka  

* ÞurkiR : resÞi : kuml : Þisi : eftiR : onut : konb : faÞur : sin :

        Thorger rejste dette kuml efter sin fader Anund Kanp 

 

                                                        Ög 132 Heda kyrka 

hulmstein : reisÞi : stein : Þena : auk : bru kiarÞi : eftiR : miur : faÞur : sin : iR : buki : i : iatunstaÞum :

Holmsten rejste denne sten og gjorde (denne) bro efter sin fader Mjur,

han byggede i Jättingstad

 

                                                         Ög 133 Häggestad  

: brutr : reisÞi : stein : Þesa : eftiR : sagsa : faÞur : sin :

auk eftiR : ut : bruÞur : sin :

kuÞ : hialbi : Þeim 

Brodd rejste denne sten efter sin fader Saxo

og efter sin broder Odd

Gud hjælpe dem

 

                                                        Ög 134 Gärdslösa (Enängen)

finuiÞR * sati -----------------Þansi * eft-----

Finvid satte---------------------denne efter------

 

                                                        Ög 135 Gärdslösa (Enängen)  

: skaukR x auk : asur : reisÞu : stein : Þisa : eftiR * kak * faÞur * sin *

    Skaung og Assur rejste denne sten efter deres fader Gak

 

 

                                                        Ög 136 Röks kyrkogård  

aft uamuÞ stonta runaR ÞaR------------------------efter vemod står runer der,

in uarin faÞi-------------------------------------------------en Gud kæmpede,

faÞiR aft faikion sunu-----------------------------------fader, efter dødsdømte søn,

sakum uk mini Þat----------------------------------------sagen og minde det

 

huariaR ualraubaR------------------------------------sande kamprøver

uaRin tuaR ÞaR-----------------------------------------Gud var der

suaÞ tualf sinum----------------------------------------svage tolv synder

uaRin umnaRt ualraubu----------------------------Gud omvendt kamprøver

baÞaR somon ou misu monum------------------bedre såmænd end savnede mænd

Þat sakum onart-----------------------------------------denne sag anderledes

 

huaR fur niu altum-----------------------------------------var for nye alder

on urÞi fiaru---------------------------------------------------han (ud af) jorden fare

miR hraiÞ kutum--------------------------------------------med rette kutyme (pecutum ritu)

auk tu miR on ub sakaR---------------------------------også du med ham om sagen

 

RaiÞ iaurikR---------------------------------------------------rette Jauringer (Jerusalemer)

hin ÞurmuÞi---------------------------------------------------den thormodige

stiliR flutna-----------------------------------------------------stiller floden (søen)

strontu hraiÞ maraR----------------------------------------standse rette havet

sitiR nu karuro-------------------------------------------------sidder nu gar rolig

 

kuta sinum-------------------------------------------------------gode synder

skialti ub fatlaÞR----------------------------------------------beder om forladelse

skati marika------------------------------------------------------skatte formere

Þat sakum tualfta----------------------------------------------denne sag er tolv linier

 

huar histR----------------------------------------------------------var i hast

si kunar itu---------------------------------------------------------er, Gunnar ud

itu okion-------------------------------------------------------------ud Akian

kunukaR tuaiR tikiR--------------------------------------------kongen være tigger (betler)

suaÞ o likia---------------------------------------------------------svag at ligge

Þat sakum Þritaunta--------------------------------------------denne sag er tretten ord

 

huar iRt----------------------------------------------------------------var hird

uaiR tikiR-------------------------------------------------------------var tigger (betler)

kunukaR sati nt siulunti----------------------------------------kongen sad på Sjælland

 

fia kura uintur--------------------------------------------------------fire sørgerlige vinter

at fia kurum nabnum---------------------------------------------at fire omsorgsfulde steder

burniR fia kurum bruÞrum---------------------------------fødte fire omsorgsfulde brødre

 

ualkaR fim-------------------------------------------------Valks fim (sædfim = lille barn)

ra=ÞulfsuniR----------------------------------------------Radulvs søn

hraiÞulfaR fim--------------------------------------------Raidulvs fim (sædfim = lille barn)

rukulfsuniR-------------------------------------------------Rugulvs søn

hoislaR fim-------------------------------------------------Haisls fim (sædfim = lille barn)

haruÞs suniR----------------------------------------------Haruds søn

kunmuntaR fim------------------------------------------Gunmunds fim (sædfim = lille barn)

birnaR suniR----------------------------------------------Bjørns søn

 

nuk mini miR alu sak---------------------------------nok minde med alle sager

sain hukR iÞa--------------------------------------------Sven huggede mindesmærke

----Þ------------ftiR fra--------------------------------------d------efter fra

sagum og mini Þad------------------------------------sagen og minde det

 

hOari gOlÞiga----------------------------------------------bevare Ingoldinger

OaRi gOldindg---------------------------------------------bevare Ingolding

OonaR hosli-------------------------------------------------værne husly

sakum uk mini----------------------------------------------sagen og minde

 

uaim si burin-------------------------------------------------hvem er født 

niÞR troki------------------------------------------------------nedrig dreng

uilin is Þat-----------------------------------------------------viljen er det (skæbne)

knuo knat iatun---------------------------------------------besejre en jætten

uilin is Þat nit------------------------------------------------viljen er det ikke

sakum uk mini----------------------------------------------sagen og minde

 

Þur sibi via----------------------------------------------Thor, slægt vie (efterkommer)

uari ul------------------------------------------------------bevare alt

ni ruÞi-----------------------------------------------------ej rydde (runerne)  

 

 

                                                         Ög 137 Kvarntorp 

ÞulakR resam uu-si : nisia : ain sun --kn : iassusul itauiR-io------

 

 

                                                         Ög 138 Kyleberg  

rent ornamental

 

 

 

 

                                                        Ög 139 Väster Tollstads kyrka 

[: rikulfR : let kiaru : kumbl : Þesi * eftiR kiarÞar * faÞur * sin

kuÞ : hialbi : aout ih---i : ]

Rigulv lod gøre dette kuml efter sin fader Gerder,

Gud hjælpe hans ånd

 

                                                        Ög 140 Väster Tollstads kyrka  

[---eftiR : suin : butn ---]

efter (sin) ægtemand Sven 

 

                                                        Ög 141 Väster Tollstads kyrka 

[---r : (a)uk . ku---------:if--R : hi----]

----------og Gu(nnar)--------efter H---- 

 

                                                        Ög 142 Stora Åby kyrka

 [: uekil : risÞi : stin : eftR : hrmuÞ : foÞur : sin]

Vekil rejste denne sten efter sin fader Hermod

 

 

                                                        Ög 143 Stora Åby kyrka 

[: sueni : risÞi : stin : Þesi : eftiR : kut : bruÞir : sin :] 

        Sven rejste denne sten efter sin broder Got

 

                                                        Ög 144 Ödeshögs kyrka  

---l : reisÞi : stein : Þena  eftiR : helga : faÞur : s----

---rejste denne sten efter s(in) fader Helge 

 

                                                        Ög 145 Dagsbergs kyrkogårdmur 

----ur : sin : eR : furs : -- hilfnai : austr

sin fader, han for (at) hjælpe østerud

 

sml: Ög 155 Sylten

    hilfniki - hjælpetroppper

 

                                                        Ög 146 Dagsbergs kyrkogårdmur   

x ufraÞ x siti skin------(r)ulf (f)aur sin x rkil uk-----------k stin Þina +

Ofrad satte (denne) sten (efter) sin fader Rolf, Ærkil og----huggede denne sten

 

                                                        Ög 147 Furingstads kyrka  

 suin * auk * satar * Þaim * kirÞu stnakaR * iftiR * fukla * bruÞur*sun * sin

    Sven og Sander, de gjorde (denne) sten efter deres brodersøn Fugle

 

                                                        Ög 148 Furingstads kyrka   

: hlga : resti : stein : Þasi : ftiR : asmut : sun : sin :

    Helge rejste denne sten efter sin søn Asmund

 

                                                        Ög 149 Furingstads prästgård  

---kun : auk : sikstain : raisÞu : eftiR : hrulf : faÞur : sin : -tain : Þonsi

   (Ha)gon og Sigsten rejste denne sten efter deres fader Hrolf 

 

                                                        Ög 150 Furingstads kyrka  

: kuina : auk : Þurun : auk : Þur-------

--sin : auk : kuna : e---

  Gynna og Thorun og Thor---

---sin og Gunne e(fter)

 

 

                                                        Ög 151 Furingstads kyrka 

tur(biu)rn  rti * stun Þansi * ufti x u(i)Þiuis x broÞu---

 Thorbjørn rejste denne sten efter sin broder Videvis

 

                                                        Ög 152 Agetomta  

: ihluhi : lit : raisa : stain : Þina : aeftiR : sihstain : faÞur:faÞur : sin :

 leti : kuÞ : saul : hans : 

Jlluge lod rejste denne sten efter sin faderfader Sigsten

Gud lede hans sjæl

leti = lede ; svensk: leda = föra

 

                                                        Ög 153 Styrstads kyrkogårdmuren 

hruRikR x risÞi x stain x Þansa x aftiR x fruÞa auk x asbaun x suau x sina x

  Rørik rejste denne sten efter sine sønner Frode og Æsbjørn

 

                                                        Ög 154 Styrstads kyrkogårdsmuren  

aosa : lit : kiara : kuml [: Þita : eftiR : auar : faÞur :] sin : kuÞan :

kuÞ : ialbi : [se]lu : auars : 

Asa lod gøre dette kuml efter sin gode fader Avar

Gud hjælpe Avars sjæl

 

                                                        Ög 155 Sylten, Bjällbrunna ägor  

ÞurfriÞ xristi x eftiR x askut x auk kauta sunu x sina s stin x Þasi x

han x kuti x etaÞis x i x ikuars x hilfniki x

Thorfrid rejste denne sten efter sine sønner Asgot og Gote,

han Gote død i Ingvars hjælpetropper

 

                                                        Ög 156 Tingstads kyrka  

* tola * lit * reisa * stein * eftiR * Þorlak * sun * sin *

  Tola lod rejse (denne) sten efter sin søn Thorlak 

 

                                                        Ög 157 Tingstads kyrkogård 

---ti- + karÞi x bru + Þasi + a(f)tiR + hemkil + auk siba sunu x sina

     (He)di(n) gjorde denne bro efter sine sønner Heimkel og Sibbe

 

                                                        Ög 158 / (159) Tingstads kyrka  

suartufÞi x rasti x stain x Þisa x iftiR + uiktiarf x faÞur x sin x 

  Svarthofde rejste denne sten efter sin fader Vigdjarf

 

                                                        Ög 160 Kimstads kyrka  

x ---eÞa : lit : kiarua : kumbl : eftiR : keiRulr ::b--a : sin : koÞan :

kuÞ : halbi : sialu : has :

(Fri)da lod gøre dette kuml efter sin gode ægtemand Gerulv,

Gud hjælpe hans sjæl

 

                                                        Ög 161 Kimstads kyrkogård 

x suen x auk x ÞeR x bryÞr x ristu x stein x iftR x (f)aÞur x sin x iar(l) x 

kuÞ x h(ia)lbi x aut x has x auk x kus x muÞiR x i x lius x

  Sven og de brødre rejste denne sten efter deres fader Jarl

  Gud og Guds moder hjælpe hans ånd i lys

 

                                                        Ög 162 Kullerstads bro 

+ hakun + karÞi bru + Þasi +

  ian + su skal + haita + kunas + bru +

  iai saR + uaR x sua + hakunaR +

Hagon gjorde denne bro,

den skal hedde Gunnars bro,

han var Hagons søn

 

                                                        Ög 163 Skattna  

x ntisa x risti x sten x ebtiR x kufast x sun sin x

kuÞ x hialbi x aut x hans

Adis rejste denne sten efter sin søn Gudfast

Gud hjælpe hans ånd 

sml: hiÞintis, hialmtis, erintis, autis, oÞintis er kvindenavne i nominativ

 

                                                        Ög 164 Motala kyrkoherdebostället 

--[-at arn--- --- --oa--]- 

efter Arn(bjørn/ fast) ---  Ioan

 

                                                        Ög 165 Skänninge kyrka  

* Þurun * risti * auk * ÞiR x bruÞr x suniR :

x tusta x iftiR * sin * faÞur

x Þurkil x krist x stin : Þansi : aufti : tusta :

Thorun og Thorkil, de brødre, Tostes sønner,  

rejste denne sten efter, deres fader Toste

 

                                                        Ög 166 Skänninge, Hospitalsmur 

bulti : auk : ulfR : ristu : stina : Þisi : iftiR : Þrunt auk : farulf : bruÞr : sina

         Bolde og Ulf rejste denne sten efter deres brødre Drond og Farulf

 

                                                        Ög 167 Skänninge kyrka 

[----nsi --------m--l : is----anskrle : suin ----n guÞ --a---------------] 

-----rejste dette kuml efter sin søn Sven, Gud (hj)æ(lpe hans ånd))

 

                                                        Ög 168 Skänninge hospitalsmuren  

[uÞluktl------x------luinsi : eirÞan : ÞiRn] 

 

                                                        Ög 169 Gistads forna kyrka 

[kai(R) raisti s-----   ------fti------] 

Ger rejste denne sten efter---

 

                                                        Ög 170 Ösby  

halstun : risti : stun : Þansi : RuiR : faÞu : sin : sini 

     Hallsten rejste denne sten efter sin fader Sinne

 

                                                        Ög 171 Skärkinds gamla kyrka  

skiÞaleubaR

 skindløber

(skindsælger) 

 

                                                        Ög 172 Skärskinds gamla kyrka  

kutr : uk : fastulfR : uk : burn : uk : rustin : ÞiR : ristu : stin : Þina : i-t-R : stibi : faÞur : sin * kuÞan

Got og Fastulv og Bjørn og Hrodsten, de rejste denne sten efter deres gode fader Styrbjørn

Stibi er kortform for Styrbjørn

 

                                                        Ög 173 Skärkinds gamla kyrka 

Þættærefen -----h----r

   dette er rifen

 

                                                        Ög 174 Skärkinds nya kyrka  

---olas : h---

u sut(u)

 

                                                        Ög 175 Skärkinds nya kyrka  

---raif : su(n)----

--(sin) søn ---reif 

 

                                                        Ög 176 Karlslund   

x skarÞi x raiÞi x stin x Þonsi x iftiR kuÞmtr x faÞur x sin 

     Skarde rejste denne sten efter sin fader Gudmund    

 

                                                        Ög 177 Söderköping 

[asa * auk * ÞorkaiR * auk * al(finR/ kaiR/ kisl) letu * reisa * iftiR tofa

hir * uarÞ hakuii]

Asa og Thorger og Alfin/ Alger/ Algisl lod rejse (denne sten) efter Tove

han blev hugget

Navnet består af 6 runer, derfor kan det ikke være kun Ali. Den 3. rune har en kort bistav til højre, men ikke samme form som runen a, mere som et k eller f.

 

                                                        Ög 178 Vadstena 

luvatuva * fuÞarkgv : hnijipRs : tbemlñod

forskrivbar fudarkgv hnijipRs tbemlnod

 

                                                        Ög 179 Vadstena 

---i : stin : Þonsi : ifti:R  skil faÞur : sin :

(rejst)e denne sten efter sin fader Æskil 

 

                                                        Ög 180 Gammalkils kyrka 

haltan : risti * stin * Þasi * hrulf * faÞu : sin : uas kuÞ

Halfdan rejste denne sten (efter) sin fader Rolf, (han) var god 

 

                                                        Ög 181 Ledbergs kyrkogård

bisi * sati : stn : Þisi : iftiR : Þurkut : u-----Þi : faÞur

: sin : uk : Þu : kuna : baÞi : dmk :iii:sss:ttt:iii:lll:

Bisse satte denne sten efter sin fader Thorgot <u-----Þi> og Gunne,

de begge distel, mistel, kistel

 

                                                        Ög 182 Ledbergs kyrkogård 

rent ornamental 

 

                                                        Ög 183 Kärrsjö 

* aki * uruni * risti * ifti * (b)ui * (bruÞur * sin

      Ake ristede runer efter sin broder Boi

 

                                                        Ög 184 Sjögestad kyrkogårdmuren 

x saÞur + risti + ifti + Þura + bruÞur + sin + uar + tauÞr +

Sathor rejste (denne sten) efter sin broder Thore, (han) var død

 

                                                        Ög 185 Sjögestad   

rent ornamental

 

             

 

                                                        Ög 186 Frackstad  

x kut x raisti x ifti x skara x sun sin x anun x hiu x siÞu

Got rejste (denne sten) efter sin søn Skare, Anund huggede 

"siÞu" betegner den sammenbundne slange. 

finsk: side--  = binde

estisk: siduma = forbinder

 

                                                        Ög 187 Hackstad 

yustin : risti : stin : Þana : eftR : tiura : faÞur : sin :

     Øysten rejste denne sten efter sin fader Tjore

 

                                                        Ög 188 Bankeberg 

[Þurstn x irs- uniR x ruiki si---x uk x ai---]

Thorsten ristede runer efter-----sin-----og-----

 

                                                        Ög 189 Bo 

+ tuki x rist x stin x aft x bruÞ sin * iust *

Toke rejste (denne) sten efter sin broder Jost

 

                                                        Ög 190 Nybble ägor 

---s * risti + istin iftr * aguta ' kuÞ(an

-s rejste (denne) sten efter (den) gode Agote

 

                                                        Ög 191 Nybble  

[--:hiR : risÞi : sta=n : Þasi : uftiR : krimu : faÞur : si-]

   (Hol)ger rejste denne sten efter sin fader Grimu(lv)

 

                                                        Ög 192 Rakered  

[Þura * lir * risa * stin * Þini * iftiR * ailki * bunta sin]

Thora lod rejse denne sten efter sin ægtemand Helge 

 

                                                         Ög 193 Herrberga kyrka 

 * sistin * risÞ[i * stin * Þina * i]ftiR * kermut * mak si[n]

Sigsten rejste (denne sten) efter sin makker Germund

 

                                                        Ög 194 Herrberga kyrka 

[t(a)n : au(k) --- : ris(Þu) : stin : Þina : iftiR : kruk : faÞur : sin : bunta : Þuru]

Dan og N.N. rejste denne sten efter deres fader Krok, Thoras ægtemand

 

                                                        Ög 195 Hadelö  

[---sunu sina---]

   sine sønner 

 

                                                        Ög 196 Hulterstad   

[turno * risÞi * sten * Þasi : eftiR * ustin * sin * bruÞur *]

     Torna rejste (denne) sten efter sin broder Øysten 

 

                                                         Ög 197 Sörby kyrka  

: uikutr : risÞi : stina : Þisi : iftiR : Þurkut x bruÞur : sin 

        Vigot rejste denne sten efter sin broder Thorgot

 

                                                        Ög 198 Normlösa klockaregård

 uluf : auk : Þa-------------: sin x

iR buki x i x ureuaÞi

Olof og de (brødre)--------deres

han byggede i Ørevad

 

                                                        Ög 199 Sya kyrka 

 ulmstn : risti : stii-----uftiR * gisl * faÞur : sinr 

 Holmsten rejste denne sten efter sin fader Gisl

 

                                                        Ög 200 Uddarp  

--R ----umla ufti--------kiR(m)i * Þ(k)n * u(t)(a)n b ----

Nordén læser:

kar-i---(u)-(i)(R)------(R)---(Þ)ka--utinkarl auk kirmutr kuml aufti ---kuÞm--

J.P.Strid læser:

---mut-kuml aufti---