Runeindskrifter fra Östergötland

                                                        Ög 1 - Ög 100

 

 

 

                                                         Ög 1 Fivelstads kyrka

rent ornamental

 

                                                        Ög 2 Orlunda kyrka  

---i(o)(l)ui : oak : Þur[stin :Þ]aiR : [b]ruÞr : letu [: risa : stin : Þena : iftiR] : uif(a)st [ : faÞur :] sin :

(K)iotvi og Thorsten, de brødre lod rejse denne sten efter deres fader Vifast  

 

 

 

 

 

                                                         Ög 3 Orlunda kyrka 

[-----(s)ÞiR x stin x Þisin x iftR x fasta sun isn x k(uÞ) : hibuR (sial hans)

------rejste denne sten efter sin søn Faste, Gud hjælpe hans sjæl

 

 

                                                         Ög 4 Orlunda kyrkogård  

---nar : a-- ----- -------Þur : sina

(Gun)nar og------------deres (mo)der

 

                                                        Ög 5 Orlunda kyrkogård 

[sten : ] Þesi : eftiR : as(u) kunu : sina :

denne sten efter sin kone Asa

 

 

 

 

 

                                                        Ög 6 Orlunda kyrkogård  

---: Þesi : ------- : bru[Þur]

--denne ------------broder 

 

                                                        Ög 7 Västra Stenby kyrka  

rent ornamental

 

 

 

 

 

 

                                                     Ög 8 Västra Stenby kyrka/ Kälvestenstenen

stikuR * karÞi kubl Þa=u(si) aft auint sunu sin * sa fial austr miR aiuisl

i * uikikR faÞi auk II krimulfR 

Stiggur gjorde dette kubl efter sin søn Øjvind, han faldt østerud med Øjvisl,

i viking kæmpede også Grimulv

 

 

 

 

 

 

                                                        Ög 9 Vinnerstads kyrka 

---rista : sitn : Þisa : e(f)(t)ir : asu : muÞur : sin(a)

---rejste denne sten efter sin moder Asa

 

 

 

                                                       

                                                        Ög 10 Lilla Greby   

---------litu risa stin : Þisa : aifR s:karf II frita : sin kuÞan

------ : auk kair--- litu : kiara : brou : Þasi --------- +

lod rejse denne sten efter sin gode frænde Skarf

og Geir lod gøre denne bro

 

                                                         Ög 11 Värdsbergs kyrka 

* austin risÞi stin Þena eftiR Þuri faÞur sin

   Øysten rejste denne sten efter sin fader Thore 

 

 

 

 

                                                       Ög 12 Vårdsbergs kyrka 

rent ornamental

 

 

 

 

 

 

                                                        Ög 13 konungsunds kyrka 

x sikstin x risti x sti[n x Þinsa x iftiR x i]-ui x faÞur x sin x

      Stigsten rejste denne sten efter sin fader <i-ui> 

 

 

 

                                                        Ög 14 Konungsunds kyrka 

+ ruaR + raisti + stan + Þasi + aftiR + iarna + sun + sin +

    Roar rejste denne sten efter sin søn Jarne

 

 

 

 

                                                        Ög 15 Svensksund  

[---r : raisti ------ut buta sin + ]

--<----r> rejste --------sin ægtemand <----ut>

 

 

 

 

                                                         Ög 16 Kuddby kyrka  

[ sufur : ris-------  ------(br)uÞur sin ]

 Syvar rejste---------- ---sin broder

 

 

                                                        Ög 17 Kuddby kyrka  

[: + : ufraÞr kuÞulfR : auk : i----

--eftiR : sig:biurn : faÞur : sin : kuÞ(an) : ]

Ofrad (og) Gudulv og <i----> rejste denne sten

 efter deres gode fader Sigbjørn

 

                                                        Ög 18 Kuddby kyrktorn 

[x utar  r]isÞi stin Þina iftiR iafr auk uik x bruÞr * sina *

     Ottar rejste denne sten efter sine brødre Jaf og Vig

 

                                                        Ög 19 Kuddby, fattighuströskeln 

--- * [a](u)[k]---

        og   

 

 

 

                                                        Ög 20 Hjärtrum 

x hulmkiR : auk * branti : ÞaiR * raisÞu : stin Þina * iftiR * kiulik x faÞur : sin *

  Holmger og Brand de rejste denne sten efter deres fader Kjolak 

 

 

 

                                                         Ög 21 Ingelstad   

sin : riti : itin : Þina : iftR : burn : sun : sinnu

 Sven rejste denne sten efter sin søn Bjørn 

 

 

 

 

 

 

                                                        Ög 22 Odenstomta 

x asbiurn x auk ÞiR ali x auk x urykia x raistu x stain x eftiR x Þurkut + faÞur * sin x

         Asbjørn og Orøkja, de alle rejste stenen efter deres fader Thorgot 

 

 

 

 

 

 

                                                        Ög 23 Örminge 

[ÞurlakR : lit : raisa : stain : Þina : eftiR : rouÞa : faÞur : sin : auk : eftiR kuna :]

      Thorlak lod rejse denne sten efter sin fader Røde, og efter Gunne 

 

 

                                                        Ög 24 Örminge 

faiR raif 

(e)f(t)er Reif

 

 

 

 

 

                                                        Ög 25 Söder Mem  

[stuÞikR x raisti x stain x Þonsa x iftiR x iarli x buruÞur x sin x] 

      Styding rejste denne sten efter sin broder Jarle

 

                                                        Ög 26 Öster Skam 

x anuntr x raisti x stain x Þasi x iftiR x utr x sun x sin x

     Anund rejste denne sten efter sin søn Ottar 

 

 

 

 

 

 

                                                        Ög 27 Öster Skam  

[ÞuriR * sati * stain * at * Þialfar * faÞur * sin *

iaR * stranti * a * kautaun *]

Thorir satte denne sten efter sin fader Djalfar,

han strandede på Gøtøen

 

 

                                                        Ög 28 Öster Skam  

---sun * iaR buki * a * kautaun---

----------truista sina

søn, han byggede på Gotland (Gøtøen)

---sine trofaste

 

 

                                                        Ög 29 Skjorstad  

* asa * lit kiarua * kuml * eftiR * Þorkesl * bonta * sin *

auk * Þorkun * eftiR x fadu * sin  

Asa lod rejse dette kuml efter sin ægtemand Thorgisl

og Thorgunn efter sin fader

 

 

                                                         Ög 30 Skjorstad  

: siksten : let : rasti : stain : Þe(n)[si] : eftiR : ikuar : sun : sin :

han : uarÞ : austr : tauÞr : 

Sigsten lod rejse denne sten efter sin søn Ingvar,

han blev død østerud

 

 

                                                        Ög 31 Å kyrka  

frustin : riti : stin : Þina : iftR : sikmut : uk ukitRi : an ua : burÞ

Frøsten rejste denne sten efter Sigmund og <ukitRi>, de var bort (forsvundet)

 

                                                        Ög 32 Å kyrkogård 

sin * uk : Þurburn : uk : satar : ÞR : ritu : stin : Þina iftR * Þurkl * brÞr * sin * sun * si---m

Sven og Thorbjørn og Sander de rejste denne sten efter deres broder Thorkel,

S---ms søn 

 

 

                                                         Ög 33 Å kyrkogård 

---(Þi)sa : iftiR : saibiurn * faÞur * sin 

  denne (sten) efter sin fader Sæbjørn

 

 

                                                         Ög 34 Lundby 

ihifuntr : raisÞi : sten : Þana : iftiR : un : bruÞur : sin

      Hlifund rejste denne sten efter sin fader Unn 

 

 

                                                        Ög 35 Fornåsa kyrka  

biÞeom * uara * patær nostær hans sial * til ro * ok * til naÞa

:+: ok * raÞborhar sia=l .+:

guÞ * gævi * Þera * sial * himiriki

bede vort fadervor hans sjæl til ro og nåde

og Radborgs sjæl

Gud give denne sjæl himmeriget

 

                                                        Ög 36 Fornåsa kyrka

rent ornamental

fragment med vackra slingar

 

 

                                                       Ög 36 B Fornåsa kyrka

rent ornamental

 

 

                                                        Ög 37 Fornåsa kyrka 

Þ : Þan : sta : aok :

   denne sten og

 

 

                                                         Ög 38 Boberg 

ikuar sati stain

Ingvar satte sten

 

 

                                                        Ög 39 Skeppsås kyrka 

ehr : ligr : brutt=e : a ih:nastatum : ok : kiløh :

biÞum : uara : bat=r n:oster : Þeras : ha=l : til : ro : ok : til : n=aÞa 

o=k : a=llum : kristnum : sha=llum

her ligger Brodde og Gilløg i Heimstad

bede vort fadervort deres sjæle til ro og nåde

og alle kristne sjæle

 

 

                                                         Ög 40 Vallerstads kyrka  

hulfi x iarÞi x kuml x Þusi x eftiR x ia--- faÞurbruÞur sin x uk x iftiR eskil x br----

Holfe gjorde dette kuml efter sin faderbroder Jarle og efter sin broder Eskil

 

 

                                                         Ög 41 Älvestads kyrka 

kitar : auk : beiR : bro-- --- - -

-uÞ : hialbi : sialu : hans

Geter og de brødre----

Gud hjælpe hans sjæl

 

                                                        Ög 42 Örvad 

rulufR : resÞi : stin : Þana : eftiR ÞuÞstin : sun : sin

Rolf rejste denne sten efter sin søn Gudsten

ÞuÞ = ÞiuÞ = gut = Gud

 

                                                    

                                                         Ög 43 Ingelstad 

: salsi karÞi sul

: D : skutu Þ(et)a hiu(k)

Salse gjorde sol

: D : Skota dette huggede

 

 

                                                         Ög 44 Björnsnäs  

karli : raisti : stin : Þansi : aiftR : karal : faÞur : sin : 

      Karle rejste denne sten efter sin fader Karl

 

                                                        Ög 45 Björnsnäs  

: harÞi : auk : sikrif : haukua : haili : Þaisi : auk kairÞu : buru : Þaisi : aiftiR : nan : bruÞur : sin :

Harde og Sigreif lod hugge denne helle og gjorde denne bro efter deres broder Nann 

 

                                                        Ög 46 Ströbo äng, Herrstaberg 

+ uibarn +risti + sten + Þisa x iftiR + sulfu + bruÞur + sin +

  Vibjørn rejste denne sten efter sin broder Solve 

 

                                                        Ög 47 Ströbo äng, Herrstaberg  

* ÞurfiriÞa * risti : stin : Þinsi : aftiR : isikl : faÞur * sin * auk * asbun : buru * sin * 

Thorfrid rejste denne sten efter sin fader Æskil og efter sin broder Asbjørn

 

                                                        Ög 48 Ströbo äng, Herrstaberg    

rent ornamental

 

                                                         Ög 49 Rogslösa kyrkogård 

+ ges : krist : Þn  alt : ma : sial : asu sial 

 i Þn nistiaa : i stenn likaka

Jesus Krist , den alt må sjæl, Asas sjæl,

under denne sten ligger konen

 

                                                        Ög 50 Hässleby 

uiitiu 

 

                                                        Ög 51 Väversunda kyrka 

barkuiÞR : karÞi : stin : Þena (yfiR ui)hriÞ :koÞ : hialbi : sihol : hans :

Barkvid gjorde denne sten (over Vi)grid, Gud hjælpe hans sjæl

 

                                                         Ög 52 Väversunda kyrka   

auk : ÞeiR * bruÞr letu : le--- : Þana yfiR * iorilt- -os....(kuÞ)an 

og de brødre lod lægge denne (sten) over Jorhild (gode søster)

 

                                                        Ög 53 Väversunda kyrka  

sueiniÞ* nk nk ----  --- - --- --- -uiRtnr

guÞ : hialbi : sialu suein inl hk

Sven og Inga (rejste denne sten efter N.N.) Øjvinds (søn),

Gud hjælpe Svens sjæl,   <inl> huggede

 

 

                                                         Ög 54 Väversunda kyrka 

---auk : as- ----------------------sin 

           og Asa              sin

 

                                                        Ög 55 Väversunda kyrka  

rent ornamental

 

 

                                                         Ög 56 Väversunda kyrka  

: ualtrikr : lahÞi : stin : Þi-- -----

Valdring lagde denne sten---- 

 

                                                        Ög 57 Väversunda kyrka 

asmunter gærÞi tyr Þasar 

 Asmund gjorde denne dør

 

                                                        Ög 58 Väversunda södergård  

rent ornamental

 

                                                        Ög 59 Örberga kyrka  

-----n :  s-n ai--Þ-i-i

 

                                                         Ög 60 Järmstastenen  

turi : sati : stin : Þonsi : aftir : askut : bruÞur : sin : iaR : barÞi : iattin : Þukra : i : iatistun : auk : brunia : fik : harÞa : kuÞan *

Thore satte denne sten efter sin broder Asgot, han kæmpede mod 18 drenge i Jättingstad og fik brynja, har det godt.

 

Uppsala 1672:

Runeindskriften er ud af Hervarar-Saga, side 191:

Verelius meddeler om denne runesten.

              

 

                                                        Ög 61 Flistads kyrkogård  

: sirun : raisÞi : stain : eftiR : ausburn : faÞur : sin :

   Sigrun rejste denne sten efter sin fader Asbjørn

 

                                                        Ög 62 Biskopsberga   

eustin : raisti : stin : dani : eftiR : iskil : bruÞur : sin :

  Øysten rejste denne sten efter sin broder Æskil 

 

                                                        Ög 63 Vistena  

saÞu + Þati + titku + suit x afhl x Rtst x fasi

             #  nonsensindskrift  #

 

                                                        Ög 64 Bjälbo kyrka  

x trikiaR + risÞu + stin + Þisi + aft + krib kilta + sin +

lufi + rist + runaR + ÞisR + luta + sunu +

Drengene rejste denne sten efter deres gildebroder Grep,

Lofe ristede disse runer, Lutas søn

 

                                                        Ög 65 Bjälbo kyrkogård  

---let : hakua : kuml : iftir : raknilt : kunu : sina 

   N.N. lod hugge kuml efter sin kone Ragnhild

 

                                                        Ög 66 Bjälbo kyrkogård  

: ikiualtr : ristÞi : stin : Þisi : eftiR : stufialt : bruÞur : sin :

suain : halkuÞan : sun : sbialbuÞa : in : inik : ant

Ingvald rejste denne sten efter sin broder Styfjald

allgode svend, Spjalbudes søn, en enig ånd

 

                                                        Ög 67 Ekeby kyrkogård 

sirkir x resÞi x stin x Þana x eftR x karna

   Serker rejste denne sten efter Karne 

 

                                                        Ög 68 Ekeby kyrka  

suina x karÞi x bru x Þesi x eftiR x ouint x bruÞur x sin x

han x uas x uesteR x tauÞeR x i x uereks x kain

Sven gjorde denne bro efter sin broder Øyvind

han var vesterud død på Værings skip (Kahn, skaiÞ)

 

                                                        Ög 69 Ekeby kyrka 

ki-------------------Þur

ki---------fader/ broder

 

 

                                                        Ög 70 Ekeby kyrka  

buÞiurÞ (auk) tusti + auk tuki + ÞiR b(ruÞr) --------eftR Þurkut (fa)Þu si(n) 

Bodjord (og) Toste og Toke, de brødre (rejste denne sten) efter deres fader Thorgot

 

                                                        Ög 71 Dala ägor

luki * risÞi * stin * Þansi * yftiR * auno sin * bruÞur

   Loke rejste denne sten efter sin broder Aune

 

                                                        Ög 72 Hovs kyrka  

fragment af gravhelle med nogle slyngornament 

rent ornamental

 

                                                        Ög 73 Hovs kyrka 

---ml : Þesa : efiR : s(u)ein : ( ----------) 

-------------dette kuml efter Sven--------

 

                                                        Ög 74 Hovs kyrka  

sein : ifte---------------- ---

--Þ : halbi : siaol : hen(i)R :

sten efter-----

(Gu)d hjælpe hendes sjæl

 

                                                        Ög 75 Hovs kyrkogård 

(k)umbl : Þata : ufiR : sikrun : moÞu(r : sin)a : kuÞ : hia(lbi)

dette kuml over sin moder Sigrun, Gud hjælpe (hendes sjæl)

 

                                                        Ög 76 Hov, skolhusgården

----: ÞeR la---

--de lagde

 

                                                        Ög 77 Hovgården 

: tuna : sati : stin : Þ---  --tR : sin : uar : Þurfast :

uas han : man : mist : uniÞik *

Tone satte (denne) sten (efter) sin ægtemand Thorfast,

han var mændens mest unike dreng

 

                                                        Ög 78 Högby kyrka 

-oÞan ---

  gode 

 

                                                        Ög 79 Högby kyrka  

---iau -----it-----k---- 

 

                                                        Ög 80 Högby kyrka   

rent ornamental 

 

                                                        Ög 81 Högby gamla kyrka   

A) * Þukir * resÞi * stin * Þansi * eftiR * asur * sen * muÞur*bruÞur * sin *

iaR * eataÞis * austr * i * krikum *

B) kuÞr * karl * kuli * kat * fim * syni * feal * o * furi * frukn *

treks * asmutr * aitaÞis * asur * austr * i * krikum *

uarÞ * o hulmi * halftan * tribin *

kari * uarÞ * at uti * auk * tauÞr * bui *

Þurkil * rist * runaR * 

A) Thorger rejste denne sten efter sin moderbrodersøn Assur,

han død østerud i Grækenland

B) Gode kerl Gulle fik fem sønner som død i fremmed lande. 

Drengene Asmund og Assur død i Grækenland,

Halvdan blev dræpt ved Novgorod,

Kare blev dræpt der ude, også død Bue.

Thorkil ristede runer

 

                                                        Ög 82 Högby kyrka 

: Þurkil ri------------Þasi iftiR * uint * tusta * sun *  iaR * ati * hugbu :

  Thorkil rejste denne sten efter Øyvind, Tostes søn, han havde Högby

 

                                                        Ög 83 Högby kyrka  

* Þura * sati * stin * Þasi * aftiR * suin * sun * sin *

ys * uy str * o * ualu

Thore satte denne sten efter sin søn Sven,

han død vesterud på kamppladsen (valen)

 

 

                                                        Ög 84 Högby kyrkogårdsport 

: Þurkil * (uk) * -ilka x Þau x risÞtu x sin

    Thorkil og Helge, de rejste sten

 

                                                        Ög 85 Högby kyrkogårdsport  

hilf * ristÞi st--  --si x iftiR x Þuri--

Helf rejste denne sten efter Thore

 

                                                         Ög 86 Högby kyrka 

(s)tein Þensa : ef(tiR)----ktun faÞur : (sin

denne sten efter sin fader ----< ktun >

 

                                                        Ög 87 Högby kyrka  

rent ornamental 

 

                                                        Ög 88 Axstad  

* austin * risÞi * stin * ayftiR * kata * frita * sin *

Øysten rejste denne sten efter sin frænde Kate 

 

                                                        Ög 89 Skrukeby Holagård

urmar : risti kuml : iftR : eskil * bruÞur * sin *

Ormar rejste (dette) kuml efter sin broder Æskil

 

                                                         Ög 90 Skrukeby 

x ketil + ----------s + frita sin 

     Ketil------------sin frænde

 

                                                         Ög 91 Järstads kyrkogård  

yuia * rit * stin * Þa--- * yti * aimu * sustr (sin)

Øyvin rejste denne sten efter sin søster Aima

 

                                                         Ög 92 Väderstads kyrkogård  

kit=ulfR * uk * suin risÞu * stin * Þonsi * ifti bruna faÞur sin

  Ketulf og Sven rejste denne sten efter deres fader Brune

 

                                                        Ög 93 Haddestad  

: ÞiuÞreiÞr : reisÞi : stein : Þisa : eftiR : biurn : buta : sin : aR : uarÞ * hauin *

    Gudreid rejste denne sten efter sin ægtemand Bjørn, han blev slået ihjel 

 

Erik Brate erkender rigtig: ÞiuÞ betyder på gotisk "god". 

Men brugt i runeindskrifterne som "Gud".

ÞiuÞ står altid uden r/R, det efterfølgende r tilhører dermed til reiÞr = reid

 

                                                        Ög 94 Harstads kyrkogård 

: askata : auk : kuÞmutr : Þau : risÞu : kuml : Þita : iftiR : uliur:

iaR : buki : i : haÞistadum : an : uaR : bunti : kuÞr : taÞr : I : kirkium 

Askate og Gudmund, de rejste denne sten efter Olev,

han byggede i Haddestad, han var gode bonde, (han) død i kirken

                                                     

 

                                                        Ög 95 Harstads Bosgård 

[--uk x Þan x b----]

<--uk Dan b-->

 

                                                        Ög 96 Karleby  

Þurstin x risÞi[ x s]tia x Þaasi x eftiR x ymut x bruÞu[r x s]ua x sia 

   Thorsten rejste denne sten efter sin brodersøn Ømund

 

                                                        Ög 97 Grönlund 

kuÞmuntr x risÞi x stin x Þnsa x eftiR x uistin x faÞur x sin x

kuÞ x hialbi x hans x saul x

Gudmund rejste denne sten efter sin fader Vesten

Gud hjælpe hans sjæl

 

                                                        Ög 98 Strålsnäs  

A) --ris[Di] * stin * Þansi * iftiR * [Þ]uruk * sin * faÞ(u)[r ' uk ' iftiR

B)   (i)ri[n]ui ' [muDur ' sina]

A) ----rejste denne sten efter sin fader Thorok og efter

B)    sin moder Erinvi    

 

                                                         Ög 99 Hov  

kiRmutr * auk : anutr : ÞiR : ristu : sten : Þina : iftR : suta : faur : sin :

biarki : kuÞ saul : has 

Germund og Anund, de rejste denne sten efter deres fader Sote,

Gud bjærge hans sjæl

 

                                                        Ög 100 Ringarums kyrka 

suain nuk suainal[tr ra]istu-------------------------------------faÞur 

Sven og Svenald rejste (sten)   ----------------------------------fader